CRUZIMEA IMPOTRIVA ANIMALELOR SE PEDEPSESTE 3

Cruzimea împotriva animalelor se pedepsește!

8 minute • DianaA • 29 ianuarie 2019


Este arhicunoscută situația abuzurilor grave la care sunt supuse animalele captive din circurile ambulante, ”îmblânzite” prin tehnici extreme dintre care amintim bătăile cu obiecte dure (utilizarea de bice, de bare metalice, cârlige de elefant), înfometarea sau chiar șocurile electrice; totul pentru amuzamentul oamenilor. În aceeași notă, cu toții am auzit de organizarea de lupte dintre animale (cel mai adesea în țara noastră se practică între câini) sau de cum o vecină și-a abandonat pisica în stradă cu tot cu puiuții ei. Faptul că nu sunt oameni, ci doar niște vietăți lipsite de apărare nu înlătură răspunderea celor care comit astfel de fapte.

Noțiune
Bestialitatea, barbaria cu care unii indivizi aleg să acționeze poate pentru amuzament, din frustrare sau din dorința de a-și exterioriza superioritatea asupra necuvântătoatelor a devenit o adevărată problemă, un adevărat fenomen social în zilele noastre care cu greu poate fi monitorizat, respectiv stopat. Numărul șocant al cazurilor de cruzime la animale raportate în fiecare zi este doar o mică parte dintre cele care se petrec, de fapt, în realitate pentru că cele mai multe cazuri, din păcate, nu sunt niciodată raportate.

Cine abuzează animalele?
Cruzimea și nepăsarea oamenilor traversează toate granițele vârstei, dar și pe cele sociale sau economice, studiile aratând că abuzul animalelor este practicat atât în ​​zonele rurale, cât și în zonele urbane, atât de copii, cât și de adulți și chiar și de vârstnici.
Actele de cruzime față de animale nu sunt simple indicii ale unui defect de personalitate al individului, ci este dovedit științific că ele sunt simptome ale unor tulburări, ale unor dezechilibre psihice grave. În plus, cruzimea intenționată față de animale este chiar corelată cu alte crime, cercetările din psihologie și criminologie aratând că oamenii care comit acte de cruzime față de animale nu se opresc acolo – mulți dintre ei se îndreaptă și către semenii lor.

Cele mai comune victime
 Animalele a căror abuz este cel mai frecvent raportat sunt câinii, pisicile, caii și animalele care sunt crescute pentru foloasele pe care le oferă, pentru mâncare, pentru îmbrăcăminte sau pentru orice alt scop. Angajamentul etic sau convingerea morală în privința drepturilor animalelor, mediul înconjurător, sănătatea umană și griji religioase sau spirituale au fost unele dintre motivele pentru care unii oameni au hotărât să adopte un stil de viață denumit vegan din care este interzisă folosirea a orice fel de produs animal, fie mâncare, fie haine sau alte accesorii.
Sancționarea tratamentelor abuzive asupra animalelor
România este unul dintre statele lumii care sancționează cruzimea împotriva animalelor prin Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.
Persoanele care au un animal în grijă sunt obligate să asigure acestuia, în funcție de nevoile specifice, un adăpost corespunzător, hrană și apă suficiente, posibilitatea de mișcare suficientă îngrijire și atenție asistență medicală.
În mod firesc, este INTERZIS ca deținătorii de animale să aplice rele-tratamente asupra acestora, precum: lovirea, schingiuirea și alte asemenea cruzimi.
*Prin rău-tratament ar trebui să înțelegem comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum și neasigurarea condițiilor anterior menționate.
Prin legea privind protecția animalelor se evidențiază două forme de răspundere pentru persoanele care acționează fără milă asupra necuvântătoarelor, anume răspunderea contravențională și răspunderea penală în funcție de gravitatea faptei lor. Fapta care antrenează prima formă de răspundere se sancționează cu contravenție, ce presupune pedeapsa cu amenda contravențională, în schimb, infracțiunea comisă împotriva animalelor care angajează răspunderea penală presupune pedeapsa cu ÎNCHISOAREA sau AMENDA PENALĂ.
În pofida faptului că de-a lungul timpului au tot apărut proiecte de modificare a legii privind protecția animalelor prin care se propunea majorarea limitelor pedepselor, acestea nu au trecut de stadiul de proiect, așa încât legea, în forma sa regăsită la momentul actual, reglementează următoarele:

Infracțiuni
Infracțiunile săvârșite asupra animalelor și care se pedepsesc conform legii cu închisoare sau amendă penală sunt următoarele:
a) uciderea animalelor, cu intenție, fără drept;
b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;
e) rănirea sau schingiuirea animalelor;
f) intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților.
g) folosirea animalelor aparținând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane și trupe de artiști ambulanți, precum și în orice alte tipuri de spectacole similare.

*Fac excepție de la litera g) caii, câinii, unele specii de păsări exotice granivore și animalele folosite în delfinarii, acvarii. Caii, câinii și animalele de rentă pot participa la concursuri, târguri, competiții și expoziții de profil organizate și autorizate conform legii.
De asemenea, animalele aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, aflate în responsabilitatea unor instituţii publice sau private, vor fi relocate prin grija acestora, în rezervaţii, sanctuare sau grădini zoologice, respectând prevederile care menționează că sănătatea și bunăstarea animalelor nu sunt puse in pericol.

 În situația în care un om este condamnat pentru una dintre aceste infracțiuni, instanța poate dispune interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.
Legiuitorul roman a stabilit ca aceste infracțiuni să fie pedepsite cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală cu precizarea că, dacă este săvârșită una dintre faptele menționate la literele a) sau b)  de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravențională, se aplică și măsura confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcționeaza pe lângă consiliile locale, în vederea adopției sau a valorificării, în condițiile legii.  

Contravenții
Așa cum am menționat, împotriva animalelor se pot săvârși, de asemenea, și fapte care constituie contravenții. Acestea sunt următoarele:
a) nerespectarea dispozițiilor care prevăd obligațiile de a asigura un adăpost corespunzător, hrană și apă suficiente, posibilitatea de mișcare suficientă îngrijire și atenție asistență medicală.
b) folosirea de animale pentru expoziții, spectacole, publicitate, realizare de filme și în scopuri asemănătoare, dacă aceste activități le provoacă suferințe fizice și psihice, afecțiuni sau răniri;
c) abandonarea și/sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului;
d) administrarea de substanțe destinate stimulării capacităților fizice ale animalelor în timpul competițiilor sportive, sub forma dopajului;

e) despărțirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viață;
f) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situații decât pentru imobilizarea animalelor.
g) dresarea unui animal prin care se folosesc mijloace de dresaj care provoacă traume psihice sau fizice, precum și folosirea de metode care să prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului;
h) nerespectarea dispozițiilor conform cărora : ”În situația în care locul unde sunt ținute animalele se află la domiciliul sau reședința deținătorilor de animale, accesului persoanelor împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Afacerilor Interne  se face cu acordul deținătorului. În lipsa acordului, deținătorul de animale are obligația de a face dovada respectării dispozițiilor referitoare la asigurarea unui adapost corespunzator, hrană și apă suficiente, posibilitatea de mișcare suficientă, îngrijire și atenție, asistență medicală.”.
Contravențiile amintite se sancționează cu amendă contravențională de la 1.000 lei la 3.000 de lei.
Autoritățile competente
Autoritățile competente pentru monitorizarea aplicării acestei legi sunt Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, prin organele abilitate, în colaborare cu reprezentanții organizațiilor de protecție a animalelor.

Se compară, uneori, cruzimea oamenilor cu cea a animalelor sălbatice; comparaţia este jignitoare pentru acestea din urmă.” – F.M. Dostoievski, Frații Karamazov

2 răspunsuri

  1. Buna ziua !! Cum se aplica legislatia in cazul reptilelor captive, mai ales BROSCUTELOR TESTOASE TINUTE CAPTIVE, CARE DIN NEFERICIRE SUNT TINUTE IN CELE MAI MULTE CAZURI IN CONDITII MIZERABILE, MAJORITATEA FIIND OBIECTUL TRAFICULUI INTERNATIONAL PENTRU OBTINEREA DE BANI, SI NU NUMSI, CI SI PENTRU UTILIZAREA CARAPACEI IN DIFERITE SCOPURI !!! AS DORI SA AVEM O DISCUTIE PE LARG SI VA STAU LA DISPOZITIE IN ACEST SENS. MULTUMESC

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *