AAEAAQAAAAAAAAzvAAAAJDY1OGNhZjUyLTI4ZjYtNDRlNC1hZTA1LWZkYWY3Yzk2MDRjYg

Știai de dreptul la muncă și protecția socială a sa?

3 minute • Miruna Lucan • 25 decembrie 2017


Dreptul la muncă și protecția socială a muncii

Spre deosebire de celelalte drepturi consacrate prin Constituție, dreptul la muncă nu este garantat. Constituția afirmă numai că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Libertatea muncii presupune că o persoană poate să aleagă dacă își exercită sau nu acest drept și, de asemenea, poate să aleagă ce profesie, meserie sau ocupație își dorește. 

Felul muncii reprezintă profesia, meseria sau funcția ce este exercitată de salariat în temeiul contractului individual de muncă. Profesia este calificarea obținută de o persoană prin studii, iar funcția este activitatea desfășurată de o persoană într-o ierarhie funcțională de execuție sau de conducere (potrivit unei sentințe civile pronunțate de Tribunalul Satu Mare).

Legea noastră fundamentală cuprinde, de asemenea, referiri la protecția socială a muncii.

Textul constituțional face referire și la durata normală a muncii.
Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus. Există însă și cazuri în care se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, dar cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.
În articolul 41 din Constituție întâlnim și o aplicație particulară a principiului egalității în drepturi a cetățenilor, referitoare la egalitatea salarizării femeilor și bărbaților.  
În România, problematica egalității de șanse este reglementată printr-o lege specială, Legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Pe lângă prevederi generale, legea prezintă domeniile în care se aplică măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex. Aceste domenii sunt munca, educația, sănătatea, cultura și informarea, politica, participarea la decizie, furnizarea și accesul la bunuri și servicii și alte domenii reglementate prin legi speciale.

Interzicerea muncii forțate

În strânsă legătură cu munca și protecția socială a acesteia se află și ideea de muncă forțată, interzisă expres în articolul 42 din Constituție. 
Aceste dispoziții alcătuiesc cadrul constituțional al dreptului la muncă, garantând exercitarea acestuia în condițiile unei țări democratice.

Bibliografie
Drept constituțional și instituții politice. Ediția 15. Volumul I. Editura C. H. Beck Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu
www.variantacojocaru.ro/ConstitutiaPoporului/CONSTITUTIA%20CETATENILOR%20comentata%20si%20explicata.pdf
www.proiectul-elisa.fundatia.ro/despre-egalitate-de-gen

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *