Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085 din 20 decembrie 2018

11 minute • Monitorul Oficial • 15 ianuarie 2019


Monitorul Oficial nr. 1079 din 20 decembrie 2018

Parlamentul României
Lege privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a protocolului la convenție, semnate la București la 18 octombrie 2017
Nr. 309 din 12-Decembrie-2018

Convenție între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor
Nr. – din 18-Octombrie-2017
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a protocolului la convenție, semnate la București la 18 octombrie 2017
Nr. 1237 din 12-Decembrie-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora
Nr. 1491 din 27-Noiembrie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora
Nr. 2534 din 11-Decembrie-2018
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
Nr. 1508 din 17-Decembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional „Inițiativa pentru IMM“
Nr. 6397 din 06-Decembrie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2018
Nr. 31 din 14-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1080 din 20 decembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
Nr. 986 din 13-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0756 Ploiești, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 987 din 13-Decembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 și art. 42 alin. (1) lit. a) pct. 4, alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale
Nr. 487 din 17-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități
Nr. 990 din 13-Decembrie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.311/2018 privind desemnarea membrilor Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar
Nr. 5635 din 06-Decembrie-2018
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation
Nr. 1854 din 18-Decembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.061/1/2018
Nr. 80 din 12-Noiembrie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Radu Beligan
Nr. 30 din 04-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1081 din 20 decembrie 2018

Ministerul Afacerilor Interne
Ordin privind aprobarea componenței și Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru relația cu industria națională de apărare și a Procedurii de acordare a avizului prealabil necesar autorizării operatorilor economici privind desfășurarea de activități pentru realizarea de produse militare, sensibile și strategice și/sau prestarea serviciilor aferente
Nr. 142 din 10-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unități administrativ-teritoriale din județul Vrancea
Nr. 1631 din 26-Noiembrie-2018
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.205/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societății SEPSIIPAR – S.R.L.
Nr. 6426 din 11-Decembrie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.922/1/2018
Nr. 21 din 15-Octombrie-2018
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
Hotărâre privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinete individuale de practică independentă
Nr. 39 din 06-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1082 din 20 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 138/2014
Nr. 368 din 31-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după caz, precum și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii, a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Suceava din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Nr. 984 din 13-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 35 de unități administrativ-teritoriale din județul Alba
Nr. 1666 din 06-Decembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale
Nr. 3733 din 10-Decembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară
Nr. 15 din 04-Decembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 138/2014
Nr. 368 din 31-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după caz, precum și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii, a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Suceava din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Nr. 984 din 13-Decembrie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 35 de unități administrativ-teritoriale din județul Alba
Nr. 1666 din 06-Decembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale
Nr. 3733 din 10-Decembrie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară
Nr. 15 din 04-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1083 din 20 decembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală și ale art. 4 din Codul penal
Nr. 651 din 25-Octombrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1084 din 20 decembrie 2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Banat – S.A.
Nr. 194 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Dobrogea – S.A.
Nr. 195 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Muntenia – S.A.
Nr. 196 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord – S.A.
Nr. 197 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord – S.A.
Nr. 198 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud – S.A.
Nr. 199 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuție Energie Oltenia – S.A.
Nr. 200 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid – S.A.
Nr. 201 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică
Nr. 202 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 și aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea OLIGOPOL – S.R.L.
Nr. 203 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței de energie electrică pentru clienții finali deserviți de furnizorii de ultimă instanță
Nr. 205 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia
Nr. 206 din 14-Decembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2019
Nr. 207 din 14-Decembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 1085 din 20 decembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale
Nr. 994 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale
Nr. 995 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
Nr. 996 din 20-Decembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „CARFIL“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 3813 din 20-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către doamna Cliseru Speranța
Nr. 997 din 20-Decembrie-2018
Ministerul Economiei
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „CARFIL“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 1582 din 05-Decembrie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „CARFIL“ – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 2553 din 13-Decembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *