Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 14, 15, 16, 17 din 8 ianuarie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 08 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
Nr. 959 din 28-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordine ale directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Nr. 1542 din 07-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Poiana Ilvei din județul Bistrița-Năsăud
Nr. 1574 din 14-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău
Nr. 1581 din 14-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Măgurele din județul Ilfov
Nr. 1584 din 14-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui
Nr. 1644 din 20-Decembrie-2017
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“
Nr. 4160 din 28-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galați, din portul Isaccea, portul Tulcea și portul Măcin, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
Nr. 953 din 28-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani
Nr. 1560 din 11-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unități administrativ-teritoriale din județul Gorj
Nr. 1562 din 12-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara
Nr. 1563 din 12-Decembrie-2017
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea programei școlare a disciplinei opționale pentru învățământul liceal „Adolescență și autocunoaștere – clasele IX-XII“
Nr. 5638 din 11-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 16 din 8 ianuarie 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman
Nr. 1566 din 12-Decembrie-2017
 

Monitorul Oficial nr. 17 din 8 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
Nr. 9 din 05-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
Nr. 9 din 04-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020
Nr. 10 din 05-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020
Nr. 10 din 04-Ianuarie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Anticorupție
Nr. 158 din 19-Decembrie-2017
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.806/1/2017
Nr. 83 din 20-Noiembrie-2017
Primul-Ministru
Rectificare referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 722/2017 privind numirea domnului Octavian Ilișoi în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
Nr. 722 din 08-Ianuarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *