Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 146, 147, 148, 149 din 25 februarie 2019

6 minute • Monitorul Oficial • 12 martie 2019


Monitorul Oficial nr. 146 din 25 februarie 2019

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
Nr. 19 din 07-Februarie-2019
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea Metodologiei de certificare a consumurilor tehnologice aferente operațiunilor petroliere în domeniul extracției și înmagazinării petrolului
Nr. 132 din 04-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 147 din 25 februarie 2019

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA – COM (2018) 813 final
Nr. 7 din 18-Februarie-2019
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată – COM (2018) 812 final
Nr. 6 din 18-Februarie-2019
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri – COM (2018) 819 final
Nr. 8 din 18-Februarie-2019
Senatul României
Hotărâre asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune – COM (2018) 894 final
Nr. 10 din 18-Februarie-2019
Senatul României
Hotărâre asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune – COM (2018) 893 final
Nr. 9 din 18-Februarie-2019
Senatul României
Hotărâre asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune – COM (2018) 895 final
Nr. 11 din 18-Februarie-2019
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 64 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Nr. 846 din 13-Decembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. VII și art. VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Nr. 848 din 13-Decembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind scoaterea din inventarul centralizat a unui bun imobil aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curții de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 73 din 08-Februarie-2019
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind aprobarea Regulamentului de atestare a experților care evaluează starea de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-073
Nr. 359 din 11-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 148 din 25 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 780 din 29-Noiembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului în administrarea Ministerului Mediului – Administrația Națională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Nr. 85 din 15-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României pentru anul 2019 la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE, în vederea finanțării proiectului ce vizează protecția și confidențialitatea datelor transmise de către țările care implementează Standardul comun de raportare al OCDE („Sistemul comun de transmitere a datelor“)
Nr. 96 din 19-Februarie-2019
Guvernul României
Hotărâre privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Galați, aflat în domeniul public al statului, și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 97 din 19-Februarie-2019
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2019 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat
Nr. 3184 din 18-Februarie-2019

Monitorul Oficial nr. 149 din 25 februarie 2019

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Nr. 613 din 02-Octombrie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative
Nr. 10 din 19-Februarie-2019
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului
Nr. 1058 din 11-Februarie-2019
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, și modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019
Nr. 18 din 25-Februarie-2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *