Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 183, 184, 185, 186, 187 din 28 februarie 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 01 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 183 din 28 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 717 din 09-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Nr. 834 din 14-Decembrie-2017
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătina din județul Cluj
Nr. 136 din 08-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Brăila
Nr. 137 din 08-Februarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara
Nr. 143 din 12-Februarie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin pentru constatarea anulării Ordinului ministrului culturii nr. 2.576/2013 privind declasarea parțială a monumentului de arhitectură Școala 80, cu păstrarea fațadelor principală și laterale, din Calea Dudești nr. 191, sectorul 3, București, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod B-II-m-B-18622
Nr. 2124 din 22-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 184 din 28 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Nr. 753 din 23-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal
Nr. 781 din 05-Decembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din Codul penal din 1969 și ale art. 297 alin. (1) din Codul penal
Nr. 782 din 05-Decembrie-2017
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar
Nr. 83 din 23-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 185 din 28 februarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la sesizarea de neconstituționalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 95/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției
Nr. 828 din 13-Decembrie-2017
Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Institutul Național al Magistraturii
Nr. 57 din 22-Februarie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al orașului Murgeni, județul Vaslui
Nr. 58 din 22-Februarie-2018
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m – monument, II – arhitectură, grupa valorică A, a Liceului „Stephan Ludwig Roth“, situat în Piața G. Enescu nr. 7, municipiul Mediaș, județul Sibiu
Nr. 2566 din 11-August-2017
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m – monument, II – arhitectură, grupa valorică B, a Școlii elementare evanghelice, situată în satul Gherdeal nr. 51, comuna Bruiu, județul Sibiu
Nr. 2567 din 11-August-2017
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m – monument, II – arhitectură, grupa valorică B, a Școlii elementare evanghelice, situată în satul Bruiu nr. 314, comuna Bruiu, județul Sibiu
Nr. 2568 din 11-August-2017

Monitorul Oficial nr. 186 din 28 februarie 2018

Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m – monument, II –- arhitectură, grupa valorică B, a Școlii elementare confesionale evanghelice situate în satul Veseud, comuna Chirpăr, județul Sibiu
Nr. 2574 din 11-August-2017
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m – monument, II – arhitectură, grupa valorică B, a Casei parohiale evanghelice situate în Str. Principală nr. 42, satul Netuș, comuna Iacobeni, județul Sibiu
Nr. 2575 din 11-August-2017
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric m – monument, categoria II – arhitectură, grupa valorică A, a Fostei Judecătorii situate în Piața Republicii nr. 5, municipiul Turda, județul Cluj
Nr. 2592 din 24-August-2017
Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice în categoria II – arhitectură, a – ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului conacului General Ioan Emanoil Florescu – Epaminonda R. Dimitriu și a două subcomponente Conacul General Ioan Emanoil Florescu – Epaminonda R. Dimitriu și Parcul, ambele în categoria II – arhitectură, m – monument, grupa valorică B
Nr. 2656 din 27-Septembrie-2017
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 24/2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor
Nr. 20 din 27-Februarie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2016
Nr. 34 din 14-Februarie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.195/1/2017
Nr. 5 din 22-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 187 din 28 februarie 2018

Parlamentul României
Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
Nr. 47 din 27-Februarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
Nr. 256 din 27-Februarie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010
Nr. 48 din 27-Februarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010
Nr. 257 din 27-Februarie-2018
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
Nr. 50 din 27-Februarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
Nr. 259 din 27-Februarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
Nr. 6 din 18-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA
Nr. 565 din 28-Februarie-2018
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA și a procedurii de emitere a acestor formulare
Nr. 566 din 28-Februarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2018
Nr. 1537 din 27-Februarie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2017
Nr. 38 din 28-Februarie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *