Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 261, 262, 263, 264, 265 din 26 martie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 26 martie 2018


Monitorul Oficial nr. 261 din 26 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. – sucursalele regionale CF 1-8, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
Nr. 115 din 15-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție“ și Curtea Constituțională
Nr. 118 din 15-Martie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 2.477/1/2017
Nr. 6 din 22-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 262 din 26 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 4 alin. (2) și ale art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, precum și ale art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală
Nr. 783 din 05-Decembrie-2017
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Normă privind încheierea exercițiului financiar 2017 pentru societățile din domeniul asigurărilor
Nr. 5 din 14-Martie-2018
Fondul de garantare a asiguraților
Instrucțiune privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraților
Nr. 1 din 16-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 263 din 26 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nr. 786 din 05-Decembrie-2017
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.043/2010
Nr. 340 din 16-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 264 din 26 martie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015
Nr. 126 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru anul 2018, precum și pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare
Nr. 129 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului
Nr. 130 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român“, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Nr. 133 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Rasirom“, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații
Nr. 134 din 21-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică
Nr. 131 din 23-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Alexandru-Vasile Oprean din funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale
Nr. 132 din 26-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unități administrativ-teritoriale din județul Tulcea
Nr. 209 din 02-Martie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.667/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unități administrativ-teritoriale din județul Maramureș
Nr. 211 din 02-Martie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015
Nr. 43 din 23-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 265 din 26 martie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2) și art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 727 din 21-Noiembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
Nr. 839 din 14-Decembrie-2017
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său
Nr. 852 din 14-Decembrie-2017
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
Nr. 22 din 21-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
Nr. 135 din 21-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Oana Gianina Bulai în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
Nr. 133 din 26-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Claudia-Florina Prisecaru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice
Nr. 134 din 26-Martie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind stabilirea atribuțiilor domnului Gabriel-Aurelian Panaitescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 135 din 26-Martie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *