Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 28, 29, 30, 31 din 12 ianuarie 2018

7 minute • Monitorul Oficial • 12 ianuarie 2018


Monitorul Oficial nr. 28 din 12 ianuarie 2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora
Nr. 4156 din 28-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 29 din 12 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016
Nr. 4 din 05-Ianuarie-2018

Acord între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale
Nr. – din 28-Octombrie-2016
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016
Nr. 4 din 04-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 22 din 09-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 21 din 09-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 20 din 09-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 25 din 09-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 23 din 09-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 24 din 09-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 26 din 09-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de judecător
Nr. 28 din 09-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 27 din 09-Ianuarie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unități administrativ-teritoriale din județul Iași
Nr. 1593 din 18-Decembrie-2017
Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
Nr. 14 din 05-Ianuarie-2018

Monitorul Oficial nr. 30 din 12 ianuarie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 24 mai 2017
Nr. 5 din 05-Ianuarie-2018

Acord între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate
Nr. – din 24-Mai-2017
Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 12 din 09-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 24 mai 2017
Nr. 5 din 04-Ianuarie-2018
Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
Nr. 13 din 09-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nr. 12 din 08-Ianuarie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
Nr. 13 din 08-Ianuarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Nr. 3247 din 19-Decembrie-2017
Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
Ordin privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Nr. 1179 din 21-Decembrie-2017
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/supracompensării
Nr. 124 din 20-Decembrie-2017
Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007
Nr. 1478 din 19-Decembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 alin. (1) și (3) teza întâi din Codul de procedură penală
Nr. 685 din 02-Noiembrie-2017
Președintele României
Decret pentru încetarea efectelor Decretului nr. 655/2017 privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 35 din 11-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Vali Mirela Mihalașcu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului
Nr. 11 din 12-Ianuarie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian Stoica a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului
Nr. 12 din 12-Ianuarie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016
Nr. 3340 din 29-Decembrie-2017
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene
Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016
Nr. 7029 din 05-Decembrie-2017
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Nr. 1311 din 29-Decembrie-2017
Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Nr. 15 din 05-Ianuarie-2018
Guvernul României
Rectificare referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Nr. 99 din 12-Ianuarie-2018
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *