Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 358, 359, 360 din 25 aprilie 2018

6 minute • Monitorul Oficial • 25 aprilie 2018


Monitorul Oficial nr. 358 din 25 aprilie 2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind modificarea unor dispoziții cuprinse în ordine ale directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Nr. 262 din 30-Martie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2018-15 februarie 2019
Nr. 405 din 13-Aprilie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
Nr. 1686 din 27-Martie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
Nr. 1863 din 18-Aprilie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru completarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014
Nr. 1827 din 16-Aprilie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
Nr. 3480 din 26-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 359 din 25 aprilie 2018

Parlamentul României
Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii-gazdă, semnat la București la 12 septembrie 2017
Nr. 94 din 19-Aprilie-2018

Memorandum Memorandum de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii-gazdă, semnat la București la 12 septembrie 2017
Nr. – din 12-Septembrie-2017
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii-gazdă, semnat la București la 12 septembrie 2017
Nr. 353 din 19-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind acreditarea unui ambasador
Nr. 356 din 23-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind acreditarea unui ambasador
Nr. 357 din 23-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 359 din 23-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind acreditarea unui ambasador
Nr. 358 din 23-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 361 din 23-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 360 din 23-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 362 din 23-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 365 din 23-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 364 din 23-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător
Nr. 363 din 23-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 368 din 23-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 367 din 23-Aprilie-2018
Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procuror
Nr. 366 din 23-Aprilie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind completarea Normelor de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016
Nr. 313 din 16-Aprilie-2018
Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin pentru modificarea art. 30 alin. (4) din Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016
Nr. 404 din 13-Aprilie-2018
Partide Politice
Cuantum total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Uniunea Creștin Democrată din România
Nr. – din 25-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 360 din 25 aprilie 2018

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
Nr. 231 din 18-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Nr. 244 din 18-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
Nr. 246 din 18-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Bacău, Neamț, Botoșani, Ilfov, Suceava, Tulcea, Constanța, Mureș, Dâmbovița, Brașov, Sibiu, Alba și municipiul București
Nr. 245 din 18-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către domnul Stoian Gabriel
Nr. 251 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mureș de către domnul Goga Lucian
Nr. 250 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către domnul Bughiu Adrian-Dumitru
Nr. 252 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brașov de către domnul Folea Adrian-Laurențiu
Nr. 253 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 258 din 24-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din județele Teleorman și Vrancea
Nr. 260 din 24-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *