Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 428, 429, 430 din 21 mai 2018

3 minute • Monitorul Oficial • 21 mai 2018


Monitorul Oficial nr. 428 din 21 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dulbanu, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 306 din 03-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar
Nr. 307 din 10-Mai-2018
Ministerul Sănătății
Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului și informațiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piață în România
Nr. 577 din 02-Mai-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învățământ și a programelor școlare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului național al calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar postliceal
Nr. 3499 din 29-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 429 din 21 mai 2018

Guvernul României
Hotărâre privind modificarea art. 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994
Nr. 337 din 16-Mai-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov-Sighișoara“
Nr. 340 din 16-Mai-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale Valea Mare și Fârtățești din județul Vâlcea
Nr. 290 din 04-Aprilie-2018
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Brădești, județul Dolj, și în unitatea administrativ-teritorială Vânjuleț, județul Mehedinți
Nr. 292 din 04-Aprilie-2018
Ministerul Fondurilor Europene
Ordin pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021
Nr. 348 din 27-Aprilie-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 142/1/2018
Nr. 9 din 19-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 430 din 21 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 618 din 10-Octombrie-2017
Președintele României
Decret privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul de Informații Externe
Nr. 421 din 21-Mai-2018
Ministerul Afacerilor Externe
Ordin cu privire la publicarea unor amendamente la Convenția privind poluanții persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001
Nr. 725 din 04-Mai-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice)
Nr. 2045 din 14-Mai-2018
Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie din 16 aprilie 2018
Nr. 11 din 16-Aprilie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *