Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 496, 497, 498 din 18 iunie 2018

4 minute • Monitorul Oficial • 18 iunie 2018


Monitorul Oficial nr. 496 din 18 iunie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale ale imobilului 3051, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unor părți din acesta, pe o perioadă de 10 ani, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița“ al județului Bistrița-Năsăud și Instituția Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și modificarea anexelor nr. 1 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. 405 din 08-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016
Nr. 419 din 08-Iunie-2018
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind sancționarea Societății ZOOM INSURANCE REINSURANCE BROKER – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
Nr. 670 din 30-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 497 din 18 iunie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 221^3 alin. (2) lit. ș) și art. 221^3 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Nr. 100 din 01-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții administrate de Ministerul Afacerilor Interne – unități subordonate din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
Nr. 402 din 08-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
Nr. 403 din 08-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj
Nr. 404 din 08-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal
Nr. 417 din 08-Iunie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele și în contul statului
Nr. 423 din 13-Iunie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „Romfilatelia“ – S.A., filială a Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A.
Nr. 2187 din 08-Iunie-2018
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „Romfilatelia“ – S.A., filială a Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A.
Nr. 381 din 08-Mai-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „Romfilatelia“ – S.A., filială a Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A.
Nr. 1689 din 21-Mai-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanță
Nr. 106 din 13-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 498 din 18 iunie 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *