Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 795, 796, 797, 798, 799, 800 din 18 septembrie 2018

5 minute • Monitorul Oficial • 23 septembrie 2018


Monitorul Oficial nr. 795 din 18 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 28 din 23-Ianuarie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Nr. 441 din 28-Iunie-2018
Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
Nr. 84 din 13-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 796 din 18 septembrie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Nr. 26 din 23-Ianuarie-2018
Ministerul Transporturilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV
Nr. 1339 din 07-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului
Nr. 714 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață «PERSEUS» – 6.600 CP“
Nr. 716 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Fondurilor Europene, precum și termenele de clasificare aferente
Nr. 726 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ – S.A. Mediaș, a terenului în suprafață de 42,1315 ha, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria“
Nr. 727 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea lit. C și D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
Nr. 730 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 391/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferinței Cartei Energiei și a evenimentelor conexe, desfășurate la București, pe perioada exercitării de către România a Președinției Cartei Energiei
Nr. 731 din 13-Septembrie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare și extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu“
Nr. 732 din 13-Septembrie-2018
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019
Nr. 168 din 17-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 798 din 18 septembrie 2018

Parlamentul României
Lege de revizuire a Constituției României
Nr. – din 18-Septembrie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie asupra constituționalității Legii de revizuire a Constituției României
Nr. 539 din 17-Septembrie-2018
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordin privind situațiile în care se pot dispune suspendarea și retragerea autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pentru operatorii economici autorizați, respectiv procedura de reautorizare, precum și situațiile în care se poate dispune interzicerea efectuării de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României de către operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia
Nr. 423 din 11-Septembrie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 privind Societatea Pirochim Victoria – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București
Nr. 3068 din 11-Septembrie-2018
Ministerul Economiei
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 privind Societatea Pirochim Victoria – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București
Nr. 983 din 02-August-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 privind Societatea Pirochim Victoria – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București
Nr. 2018 din 14-August-2018

Monitorul Oficial nr. 799 din 18 septembrie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției
Nr. 86 din 18-Septembrie-2018

Monitorul Oficial nr. 800 din 18 septembrie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției
Nr. 86 din 18-Septembrie-2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *