Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 803, 804, 805 din 11 octombrie 2017

5 minute • Monitorul Oficial • 11 octombrie 2017


Monitorul Oficial nr. 803 din 11 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției

Nr. 389 din 06-Iunie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru schimbarea sediului Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Nr. 732 din 05-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre pentru modificarea pct. 3.1.3 și 3.2.1 din Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013

Nr. 733 din 05-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov-Târgu Mureș- Cluj-Oradea»“, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016

Nr. 734 din 05-Octombrie-2017


Ministerul Finanțelor Publice

Ordin privind blocarea resurselor economice al cărei beneficiar real este o entitate listată, bunuri care se aflau pe nava cargo Han XIN (pavilion Panama)

Nr. 2752 din 11-Octombrie-2017


Înalta Curte de Casație și Justiție

Decizie Dosar nr. 4.106/1/2016

Nr. 34 din 15-Mai-2017

Monitorul Oficial nr. 804 din 11 octombrie 2017

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 8 alin. (1) și art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

Nr. 354 din 11-Mai-2017


Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordin privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.379/2006

Nr. 2616 din 12-Septembrie-2017


Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordin privind Procedura de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, precum și pentru aprobarea unor formulare

Nr. 2883 din 03-Octombrie-2017

Monitorul Oficial nr. 805 din 11 octombrie 2017

Parlamentul României

Hotărâre privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor

Nr. 77 din 11-Octombrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind numirea unor consilieri de conturi, a președintelui și a unui vicepreședinte la Curtea de Conturi, precum și numirea președintelui și a unui vicepreședinte la Autoritatea de Audit

Nr. 78 din 11-Octombrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind numirea vicepreședinților Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Nr. 79 din 11-Octombrie-2017


Parlamentul României

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial

Nr. 80 din 11-Octombrie-2017


Guvernul României

Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, județul Hunedoara

Nr. 742 din 11-Octombrie-2017


Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Ordin pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.123/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale

Nr. 1240 din 14-Septembrie-2017


Ministerul Culturii și Identității Naționale

Ordin privind clasarea ca monument istoric a Ansamblului conților de Roma, Str. Trandafirilor nr. 20, satul Viziru, comuna Viziru, județul Brăila, în Lista monumentelor istorice, categoria II, ansamblu, grupa valorică B, cu următoarele monumente istorice ca subcomponente: Fostul conac al conților de Roma, Clădirea-anexă, Ghețărie, Incinta cu porțile de acces și Parc, toate în categoria II, monument, grupa valorică B

Nr. 2433 din 23-Iunie-2017

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *