Avocatoo 4

Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal

4 minute • Ionuț Giurge • 14 februarie 2019


Un proiect de lege[1] privind obligativitatea instructajului post-natal a fost adoptat tacit de către Senat, urmând a fi dezbătut de către Camera Deputaților în calitate de cameră decizională.
Ce se dorește a se realiza prin acest proiect de lege?
Potrivit art. 1 din forma adoptată de Senat, legea ar urma să impună, în mod obligatoriu, instruirea părinților sau tutorilor în maternități cu privire la îngrijirea post-natală a copilului, pentru a reduce riscul mortalității infantile și a riscurilor de sănătate asociate cu o îngrijire post-natală deficitară. Potrivit celor menționate în Expunerea de motive[2], România are cea mai mare rată a mortalității infantile dintre toate statele membre UE. Totodată, România este pe ultimul loc din rândul statelor unionale în ceea ce privește fondurile alocate pentru sănătate. De asemenea, lipsa de informare a părinților sau tutorilor joacă un rol important în materializarea riscurilor menționate mai sus.
În ce va consta instructajul?
Potrivit art. 2 din proiectul de lege, așa cum a fost adoptat de către Senat, instructajul va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:

  • o explicare a riscurilor grave pe care le implică sindromul copilului scuturat (SBS);
  • o prezentare a manevrei Heimlich anti-sufocare la sugari și a măsurilor elementare pentru evitarea sufocării;
  • o explicare a riscurilor privind transportul auto inadecvat al sugarilor;
  • o explicare a situațiilor în care nou-născutul prezintă febră și a reacțiilor corecte în funcție de caz;
  • o prezentare a schemei de vaccinare pentru primul an de viață.

Cine va realiza instructajul?
Potrivit art. 3, acesta va fi realizat de către un medic sau asistent medical desemnat de către conducerea unității. Instructajul va fi realizat individual sau pentru un grup de maxim 20 de părinți sau tutori, în funcție de programul de externări. Potrivit art. 4 din proiectul de lege, externarea va fi posibilă doar după ce atât părintele/părinții sau tutorele, cât și persoana desemnată să efectueze instructajul (medicul sau asistentul medical), vor semna o fișă care să ateste faptul că instructajul a avut loc.
Potrivit art. 6 și 8 din proiectul de lege, conținutul complet al instructajului va fi stabilit de către Ministerul Sănătății, iar fondurile necesare asigurării personalului pentru efectuarea instructajului, precum și fondurile necesare pentru realizarea efectivă a acestuia se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil acest proiect de lege[3], cu următoarele observații: este necesar ca măsurile propuse să se extindă și asupra copiilor născuți în afara sistemului medical și totodată este necesară implementarea de sancțiuni în caz de nerespectare a prevederilor posibilei legi.
Deși Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă[4], acesta a făcut numeroase observații critice la adresa virtualei reglementări, susținând și motivând că propunerea este extrem de lacunară și lipsită de previzibilitate. De asemenea, potrivit punctului de vedere al Guvernului, care nu susține această propunere legislativă[5], există deja un cadru legislativ suficient de bine determinat care să permită realizarea scopurilor avute în vedere în prezentul proiect de lege, astfel încât nu se justifică adoptarea acestuia, riscând supraaglomerarea de reglementări în domeniu.
Resurse:

 
[1] http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17264&fbclid=IwAR0fKYa4H-G2jUZLp1VskNdlgARk9_q0svdfF9Lz7_ETBiTlHD78RXXNUyc.
[2] http://www.cdep.ro/proiecte/2019/000/40/1/em34.pdf.
[3] http://www.cdep.ro/proiecte/2019/000/40/1/ces34.pdf.
[4] http://www.cdep.ro/proiecte/2019/000/40/1/cl34.pdf.
[5] http://www.cdep.ro/proiecte/2019/000/40/1/pvg34.pdf.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *