datoria externa 1

Când trebuie deschis un cont la Trezorerie? Care sunt documentele necesare?

5 minute • Laura Diaconescu • 22 august 2017


  Ce este Trezoreria?

Trezoreria reprezintă instituția de stat care joacă rolul de bancă a statului, prin care acesta încasează taxele, contribuțiile și prin conturile acesteia instituțiile statului își fac tranzacțiile bancare.
Prin activitatea de trezorerie, se pot cunoaşte şi rezolva toate implicaţiile specifice gestiunii financiare publice. De asemenea, Trezoreria facilitează folosirea de către Ministerul Finanţelor Publice a instrumentelor de analiză şi supraveghere a realizării echilibrului financiar, monetar şi valutar, precum şi a datoriei publice.
Prin trezoreria statului se derulează operațiunile de încasări și plăți privind fonduri publice care privesc, după caz, fără a se limita la acestea:
a) veniturile și cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului;
b) veniturile și cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie și se utilizează potrivit reglementărilor legale;
c) veniturile și cheltuielile bugetelor instituțiilor publice;
d) răscumpărarea certificatelor de trezorerie pentru populație, transformate în certificate de depozit;
e) datoria publică în lei și valută, inclusiv serviciul datoriei publice;
f) alte venituri și cheltuieli privind fonduri publice, reglementate prin dispoziții legale, inclusiv drepturile de încasat și obligațiile de plată ale statului, la baza cărora stau acorduri și convenții guvernamentale și comerciale.

 

  Modul de organizare și funcționare a Trezoreriei finanțelor publice

 
Trezoreria este organizată și funcționează ca un sistem unitar, atât la nivel central, în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, cât și la nivelul unităților teritoriale ale acestuia, în cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice, în cadrul administrațiilor, circumscripțiilor și percepțiilor financiare.
 
La nivel central, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, funcţionează Direcţia Generală a Trezoreriei Statului, care desfăşoară următoarele operaţiuni specifice:

 • elaborarea instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea trezoreriilor teritoriale;
 • asigurarea evidenţei contabile privind constituirea şi utilizarea tuturor fondurilor statului;
 • deschiderea creditelor bugetare la trezoreriile teritoriale (trezoreria centrală având contul de corespondent la Centrala Băncii Naţionale);
 • efectuarea operaţiunilor de decontare între trezoreriile judeţene;
 • gestionarea fondurilor cu destinaţie specială constituite la nivelul economiei naţionale;
 • administrarea conturilor de clearing, barter şi cooperare economică în conformitate cu acordurile guvernamentale;
 • contractarea, gestionarea şi evidenţa împrumuturilor pentru acoperirea deficitului bugetar;
 • gestionarea datoriei publice interne şi externe;
 • elaborarea lucrărilor de execuţie bugetară şi a contului trezoreriei în structurile şi termenele stabilite;
 • elaborarea raportului public şi a contului general al execuţiei bugetului de stat, a fondurilor speciale şi extrabugetare.

 
Banca Naţională (ca instituţie autonomă faţă de Guvern), împreună cu Trezoreria, are un rol important în conceperea şi conducerea politicii financiare şi monetare, precum şi în coordonarea organismelor circumscrise activităţii de trezorerie.
În legătură cu activitatea de trezorerie, banca centrală efectuează anumite servicii, cum sunt:

 • ţine nemijlocit sau supraveghează ţinerea contului curent al Trezoreriei;
 • acceptă împrumuturi acordate statului şi aprobate de Parlament;
 • se constituie ca un intermediar util între Trezoreria publică şi pieţele monetare, financiare şi valutare pe care statul doreşte să le influenţeze, dar fără a deveni el însuşi un agent nemijlocit.

 
La nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, trezoreriile sunt unităţi direct funcţionale, efectuând operaţiuni de încasare a veniturilor şi efectuare a cheltuielilor în urma controlului preventiv asupra legalităţii operaţiunilor şi a întocmirii corecte a documentelor. Tot la acest nivel au loc înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor publice şi întocmirea conturilor sintetice şi analitice, precum şi a situaţiilor de încheiere a execuţiei bugetelor, la sfârşitul anului.
 
 

Funcțiile Trezoreriei finanțelor publice

 

 1. Administrator al bunului public – funcție tradițională care constă în ajustarea resurselor la sarcinile publice.
 2. Intermediar financiar – entitate care se împrumută pentru acoperirea deficitului sau golurile temporare de trezorerie, dar și pentru a acorda credite.
 3. Mandatar al puterii publice – exercită numeroase misiuni de autoritate (exemplu: veghează, împreună cu banca centrală, la buna funcționare a instituțiilor de credit, la orientarea și deontologia acestora etc)
 4. Agent al intervenției financiare publice în economie
 5. Gardian al marilor echilibre

 
 

Când trebuie deschis un cont la Trezorerie?

 
În cazul în care un operator economic se află în raporturi comerciale cu instituțiile statului acesta este obligat să își deschidă cont la Trezorerie în vederea efectuării operațiunilor de încasări și plăți.
Conform art. 6 din OUG nr 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, au obligația să vireze sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la unitățile trezoreriei statuluivîn a căror rază aceștia sunt înregistrați fiscal.
 


Prin operator economic, în înțelesul art.6 din ordonanța de urgență, se înțelege: regii autonome, societăți sau companii naționale și societăți comerciale, persoane juridice înregistrate fiscal în România, inclusiv filiale, sucursale sau celelalte sedii secundare ale acestora.


  

Documentele necesare deschiderii unui cont la Trezorerie

 
Deschiderea unui cont la Trezorerie se efectuează rapid și nu durează decât o singură zi.
Documentele necesare pentru deschiderea contului la Trezorerie sunt următoarele:
► copie după certificatul de înregistrare
► copie după certificatul constatator
► copie după rezoluția care autorizează înființarea societății
► actul constitutiv
► copie după cartea de identitate a administratorului societății
► împuternicire (în cazul în care contul nu este deschis de către administratorul societății)
De asemenea, mai este nevoie și de completarea a doua formulare:
► specimen de semnătură
► cerere de deschidere de cont (click aici)

2 răspunsuri

 1. O persoana fizica poate deschide cont la Trezorerie pentru a incasa o plata de la o institutie de stat? Va multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *