patrick tomasso Oaqk7qqNh c unsplash

Uzufructul viager – cum te ajută în practică, deși nu auzi prea des de el

7 minute • Huleni Elena • 14 februarie 2024


Uzufructul viager este o practică juridică nu prea des întâlnită, deși poate fi de ajutor dacă este inclus în contractele potrivite și in situațiile de viață potrivite. 

Hai să vedem ce este, cum se folosește și care sunt situațiile din practică pe care se pliază! 

Ce înseamnă uzufructul?

Ca să înțelegi concret ce înseamnă uzufructul viager, este important de văzut definiția dată de Codul Civil uzufructului la articolul 703: 

 • Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța.
 • Practic, dreptul de uzufruct este un dezmembrământ al dreptului de proprietate, iar proprietarul constituie un astfel de drept in favoarea unei alte persoane prin renunțarea la o parte din atributele care intră în conținutul juridic al dreptului de proprietate.

La ce atribute renunță proprietarul în favoarea uzufructuarului?

 • La o parte din atributul posesiei – uzufructuarul poate locui în imobilul respectiv.
 • La folosința bunului – uzufructuarul este îndreptățit la culegerea fructelor bunului (chirie, arendă).

Care sunt atributele la care proprietarul nu poate renunța în favoarea uzufructuarului?

 • Dispoziția juridică – proprietarul va dispune de bun și va putea în continuare să încheie acte de dispoziție cu privire la acesta, precum un contract de vânzare.
 • Aproprierea bunului – este îndreptățit să-și însușească bunul. 

Uzufructul viager – ce este?

⏳ Uzufructul are un caracter temporar, iar în cazul uzufructului viager particularitatea este că durata uzufructului nu este cunoscută în momentul constituirii acestuia, ea fiind egală cu durata vieții uzufructuarului. 

Așadar, în urma dobândirii unui drept de uzufruct viager, o persoană poate să folosească pe durata vieții sale bunul altei persoane și să se servească personal de el.

Contexte în care uzufructul viager poate fi o variantă bună:

 • Diferite situații de familie: cei în vârstă pot prefera semnarea unui contract de vânzare cumpărare cu drept de uzufruct viager și chiar și cu drept de întreținere. Practic, ei vor îndreptățiți să își folosească locuința până la încetarea din viață a acestora și vor putea primi și întreținere din partea celor către care vând proprietatea, dacă adaugă și o clauză de întreținere în contract.
 • Dreptul de folosință aparține uzufructuarului –  adică, acesta poate închiria bunul imobil la rândul lui și se poate bucura de fructele acestuia, chiria, în acest caz.
 • Poate culege recolta de pe terenul muncit care face obiectul dreptului de uzufruct (culege fructele industriale ale bunului).

Dreptul de uzufruct viager se poate transmite moștenitorilor?

👪 Uzufructuarul se poate bucura de acest drept și de tot ceea ce implică el pe toată durata vieții sale, fără însă ca acest drept să fie transmis moștenitorilor lui, întrucât dreptul de uzufruct se stinge prin decesul uzufructuarului, conform art. 746 alin. (1) lit. a) din Codul Civil.

Dreptul de uzufruct poate fi constituit și în favoarea unei persoane juridice?

📝 Da, dreptul de uzufruct poate fi constituit și în favoarea unei persoane juridice, însă acesta poate avea caracter viager doar în cazul în care este constituit în favoarea unei persoane fizice.

Dreptul de uzufruct viager instituit în cadrul unui contract

📄 Părțile pot să stabilească prin contractul încheiat un drept de posesie și folosință asupra unui bun mobil/imobil pe o perioadă determinată/determinabilă, cel mult viageră, fie în favoarea vânzătorului/donatorului, fie în favoarea unei terțe persoane ce nu are calitatea de parte în contract sau poate fi stabilit prin raportare la durata vieții unei alte persoane. De exemplu, A îi vinde lui B imobilul în care locuiește, dar cu un drept de uzufruct viager în favoarea lui C, lucru la care consimt atât A, cât și B.

Obligațiile titularului și beneficiarului dreptului de uzufruct

 • Titularul trebuie să predea bunul cu tot ce îl compune la momentul încheierii convenției;
 • Să nu îngrădească libertatea beneficiarului de a se folosi de bun;
 • Să suporte cheltuielile cu proprietatea (taxe, impozit) și reparațiile mari care mențin bunul în stare corespunzătoare de folosință.

❗ Titularul rămâne proprietarul în acte și are dreptul de a dispune de bun după bunul plac, el poate înstrăina doar nuda proprietate, iar uzufructuarul va avea dreptul în continuare.

 • Beneficiarul trebuie să conserve bunul ca un bun proprietar;
 • Să consemne starea în care preia bunul, cu ajutorul unui proces-verbal în momentul predării imobilului (în prezența proprietarului);
 • Să suporte cheltuielile de întreținere ale bunului, rezultate din folosința obișnuită a bunului;
 • Să restituie bunul fără deteriorări, în caz contrar poate fi obligat la despăgubiri.

❗ Beneficiarul poate să cedeze dreptul de uzufruct altei persoane prin contract de cesiune, cu excepția cazului în care părțile stipulează altfel prin contract.

Care este utilitatea în practică a uzufructului viager?

Ca să înțelegem mai bine instituția, e nevoie să ne punem în anumite situații și să vedem concret cum ne ajută în viața de zi cu zi!

 1. A, proprietar al unui bun, vrea să confere unei alte persoane dreptul de a folosi acel bun, poate în schimbul unei sume de bani, fără să renunțe în același timp la dreptul său de proprietate. Astfel, la încetarea dreptului de uzufruct, prerogativele transmise uzufructuarului (folosința bunului și posibilitatea de a-i culege fructele) se vor reîntoarce la proprietar, iar moștenitorii acestuia se vor putea bucura de un bun complet.

De ce nu alege locațiunea în detrimentul uzufructului viager? 

🔴 Locațiunea este prin esență cu titlu oneros (presupune existența unei contraprestații din partea chiriașului), pe când uzufructul poate fi constituit și cu titlu gratuit în favoarea beneficiarului.

🔴 Chiriașul nu are voie să schimbe destinația bunului astfel încât să îl prejudicieze pe locator, același lucru se întâmplă și în cazul uzufructului. De exemplu, dacă ofer un imobil ca locuință cu drept de uzufruct viager, uzufructuarul nu va putea să transforme acea locuință într-un magazin sau orice altă afacere.

 1. O bătrânică care deține dreptul de proprietate asupra unui teren alege să ofere un drept de uzufruct viager nepotului său pentru a putea lucra pământul, acesteia îi rămâne dreptul de proprietate, iar nepotul acesteia va culege fructele.
 2. Părinții aleg să constituie un drept de uzufruct viager cu titlu gratuit pentru copilul lor major, iar acesta din urmă alege să închirieze apartamentul ca să aibă un venit în plus. 

Stingerea uzufructului viager 

Uzufructul se poate stinge:

💀 Prin moartea uzufructuarului;

🧑‍⚖️ La cererea proprietarului care a constituit dreptul de uzufruct în caz de abuz de folosință din partea uzufructuarului;

📝 Când uzufructuarul renunță la uzufruct printr-un act unilateral, cu respectarea formalităților;

❌ Când bunul a fost distrus în întregime dintr-un caz fortuit (eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs).

Fotografie de Patrick Tomasso pe Unsplash.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *