despagubiri intarziere avion

CJUE: un operator de transport aerian ar putea sa despagubească pasagerii pentru o întârziere mai mare de 3 ore din cauza unei avarii la anvelope provocate de un șurub pe pistă

10 minute • Ana-Maria Udriște • 07 aprilie 2019


În cauza C‑501/17 un pasager, domnul Pauels,  a introdus o cerere către operatorul de transport aerian Germanwings, pentru acordarea a unei compensaţii pentru întârzierea suferită în cadrul unui zbor asigurat de acesta din urmă.
Domnul Wolfgang Pauels a efectuat, la Germanwings, o rezervare pentru un zbor cu plecare din Dublin (Irlanda) și cu destinația Düsseldorf (Germania). Acest zbor a fost efectuat cu o întârziere la sosire de trei ore și 28 de minute.
Germanwings a refuzat să admită cererea de acordare a unei compensaţii formulată de domnul Pauels pentru motivul că întârzierea zborului în discuție era cauzată de deteriorarea unei anvelope a unei aeronave de către un şurub aflat pe pista de decolare sau de aterizare, împrejurare care trebuie calificată drept excepţională în sensul Regulamentului Uniunii privind drepturile pasagerilor şi care o exonerează de obligaţia sa de compensare prevăzută de acelaşi regulament (citeste aici despre drepturile tale ca pasager si obtinerea despagubirilor).
Landgericht Köln (Tribunalul Regional din Köln, Germania) care a fost sesizat cu soluţionarea cauzei a decis să adreseze Curţii de Justiţie o întrebare preliminară pentru a se stabili dacă deteriorarea unei anvelope a unei aeronave din cauza unui şurub aflat pe pista de decolare sau de aterizare (deteriorare cauzată de un corp străin) constituie în mod efectiv o împrejurare excepţională.
Curtea arată că operatorul de transport aerian nu este obligat să acorde compensaţii pasagerilor în cazul în care poate face dovada că anularea sau întârzierea la sosire a zborului egală cu sau mai mare de trei ore este cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor rezonabile, iar în cazul apariției unor astfel de împrejurări, că a luat măsurile adaptate situației, utilizând toate mijloacele umane sau materiale și mijloacele financiare de care dispunea, pentru a evita ca acestea să conducă la anularea sau la întârzierea prelungită a zborului în cauză, fără a i se putea impune să accepte sacrificii care nu puteau fi asumate în raport cu capacitățile întreprinderii sale în momentul relevant.

Ce sunt împrejurările excepționale?

Pot fi calificate drept împrejurări excepționale, în sensul Regulamentului privind drepturile pasagerilor aerieni, evenimentele care, prin natura sau prin originea lor, nu sunt inerente exercitării normale a activității operatorului de transport aerian vizat și scapă de sub controlul efectiv al acestuia.

Uzura normală nu este ”împrejurare excepțională”

Deşi operatorii de transport aerian se confruntă în mod obişnuit cu deteriorarea anvelopelor aeronavelor, defecțiunea unei anvelope care își are originea exclusivă în coliziunea cu un obiect străin prezent pe pista aeroportului nu poate fi considerată inerentă, prin natura sau prin originea sa, exercitării normale a activității operatorului de transport aerian în cauză. În plus, această împrejurare scapă de sub controlul său efectiv. În consecinţă, ea constituie o împrejurare excepţională în sensul Regulamentului privind drepturile pasagerilor aerieni.
Nota redacției: prin urmare, revine instanței de trimitere să verifice dacă defecțiunea anvelopei s-a datorat exclusiv coliziunii cu acest obiect străin sau dacă a fost coroborată și cu alte elemente, precum o uzură a anvelopei care nu a fost schimbată până la acest moment. Astfel, apreciem că dacă se poate demonstra, în urma unei expertize, că respectiva anvelopă, în condiții normale de uzură, nu ar fi fost afectată de această coliziune cu șurubul de pe pistă, pasagerii au dreptul la despăgubire. În cazul în care coliziunea anvelopei cu obiectul străin este cauza exclusivă a defecțiunii, aceasta ar intra în noțiunea de ”împrejurări excepționale” și pasagerii nu au dreptul la obținerea compensațiilor.
Astfel, pentru a se exonera de obligația de compensare în temeiul Regulamentului
privind drepturile pasagerilor, îi revine de asemenea operatorului de transport aerian sarcina să demonstreze că a utilizat toate mijloacele umane sau materiale și mijloacele financiare de care dispunea pentru a evita ca înlocuirea anvelopei deteriorate din cauza unui obiect străin prezent pe pista unui aeroport să conducă la întârzierea prelungită a zborului în cauză.
În această privinţă şi referitor mai exact la deteriorarea anvelopelor, Curtea arată că operatorii de transport aerian sunt în măsură să dispună în toate aeroporturile pe care le deservesc de contracte de înlocuire a anvelopelor care le asigură un tratament prioritar.
Vezi aici și cum îți poate strica o pasăre vacanța. Dar măcar poți obține bani.


Ai de primit despăgubiri de la companiile aeriene pentru întârziere? Oferim servicii de recuperări creanțe oriunde în țară, online, fără deplasări inutile.
Scrie-ne pe contact@avocatoo.ro și află mai multe aici.