jeshoots com LAwsF VnFzc unsplash scaled 1

Telemedicina a fost adoptată – ce prevede OUG 196/2020?

6 minute • Miruna Casiana Dumitrașcu • 22 noiembrie 2020


În contextul în care pandemia de coronavirus pare să nu își găsească un sfârșit în viitorul apropiat, autoritățile sunt obligate să ia măsuri în concordanță cu această situație dificil de gestionat.

Astfel, pentru a limita riscul răspândirii infecțiilor determinate de noul virus, de curând a fost pus pe masa Guvernului un proiect de ordonanță de urgență cu privire la modificarea Legii 95/2006. În urmă dezbaterilor, a fost adoptată Ordonanță de Urgență nr. 196 din 18.11.2020 ce vine cu o nouă reglementare: telemedicina.

Înainte de toate, ce este telemedicina?

Telemedicina reprezintă totalitatea serviciilor medicale furnizate la distanță, fără prezența fizică simultană a personalului medical și a pacientului, pentru stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afecțiuni sau indicarea unor metode de preventie a bolilor, în mod securizat, prin intermediul tehnologiei informației și mijloacelor electronice de comunicare.

Cum poate fi acordată telemedicina?

Aceasta poate fi acordată prin orice mijloc de comunicare la distanță ce poate fi utilizat pentru oferirea serviciilor medicale, prin intermediul oricăror platforme audio sau video, echipamente electronice și rețele de cablu, fibră optică, radio, satelit, etc.

Putem apela cu toții la acest serviciu?

Da, nu există nicio exceptare, telemedicina va fi acordată în mod nediscriminatoriu oricărei persoane, de toți profesioniștii din domeniul sănătății care folosesc tehnologiile informaționale și de comunicare, mijloace de comunicare la distanță. Se pot transmite informații valide pentru diagnosticul, tratamentul și prevenirea bolilor și accidentelor, cercetarea și evaluarea medicală, precum și pentru asistența continuă a furnizorilor de servicii medicale.

Cine sunt cei care pot să acorde telemedicina?

Articolul 30 din Legea 95/2006 ne indică cine sunt cei care pot să acorde acest serviciu pacienților, anume:

 • cabinetele medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități,
 • centrele de diagnostic și tratament,
 • centrele medicale,
 • centrele de sănătate,
 • laboratoarele,
 • alte unități sanitare publice/private si
 • unități sanitare publice/private cu paturi.

Important de reținut este că nu contează dacă acestea se află sau nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

De altfel, unitățile sunt datoare să respecte confidențialitatea și securitatea informațiilor legate de starea de sănătate a pacienților pe tot parcursul procedurilor de colectare, prelucrare, utilizare și stocare a datelor personale și să respecte drepturile și libertățile fundamentale referitoare la protecția vieții private și a datelor personale, a datelor medicale, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Care sunt serviciile cuprinse în telemedicină?

Ordonanță de urgență ne explicitează termenul și ne prezintă ce tipuri de servicii intră în cadrul acestei noțiuni. Astfel, discutăm despre:

 • teleconsultația

Aceasta este serviciul medical realizat în relaţie cu pacientul, care discută de la distanţă cu medicul si poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare, în vederea stabilirii diagnosticului, tratamentului și/sau a măsurilor necesare pentru prevenirea bolilor și a complicatiilor acestora.

 • teleexpertiza

Un proces prin care are loc un schimb de opinii medicale între mai mulţi medici realizat prin orice mijloace de comunicare la distanţă, in vederea confirmarii unui diagnostic şi/sau a unei conduite terapeutice, pe baza datelor din documentele medicale ale pacientului şi care nu presupune prezenţa fizică a acestuia.

 • teleasistenţa

Constă în ajutorul oferit de un medic unui alt practician, aflat la distanţă, care efectuează un act medical sau chirurgical, precum si serviciul medical efectuat atunci când cadrele medicale care acordă ajutor medical de urgenţă au nevoie de asistenţă.

 • teleradiologia

Serviciul (sau radiologie si imagistica medicala la distanță) presupune transmiterea electronică a imaginilor radiologice cu ajutorul tehnologiilor digitale de captare a imaginii, în scopul interpretării lor de către specialiştii în radiologie – imagistică medicală şi stabilirii unui diagnostic.

 • telepatologia

Presupune transmiterea la distanță a datelor și imaginilor microscopice, în scopul interpretării acestora de către specialiştii anatomopatologi și stabilirii unui diagnostic.

 • telemonitorizarea

Permite unui medic specialist să monitorizeze și să interpreteze de la distanță datele medicale despre pacient transmise de acesta prin mijloace de comunicare electronică la distanţă, necesare pentru urmărirea medicală, ajustarea conduitei terapeutice, a regimului de viaţă şi igieno-dietetic referitoare la îngrijirea acestui pacient, după caz. Înregistrarea și transmiterea datelor medicale poate fi automatizată prin intermediul unor dispozitive medicale omologate care măsoară și transmit informații medicale cu privire la starea pacientului sau efectuată de către pacient, de către medic sau alt personal medical.

Ce drepturi trebuie să se respecte în tot acest proces?

Desigur că unitățile care decid să acorde telemedicină trebuie să respecte o serie de prevederi legislative. Acestea sunt cele din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv informarea pacientilor cu privire la mijloacele tehnice de transmisie a datelor şi securizarea acestora.

Serviciile medicale, de asemenea, se vor conforma celor din legea anterior mentionata, precum și următoarele cerințe:

 • stabilirea identităţii şi calitatii profesionale a medicilor care acorda aceste servicii
 • informarea pacientului cu privire la serviciile medicale disponibile, scopul şi implicaţiile actului medical, precum şi la mijloacele de realizarea acestuia, inclusiv cu privire la mijloacele tehnice utilizate pentru transmisia de date
 • respectarea dreptului pacientului de a-şi exprima consimţământul in mod liber si informat
 • respectarea secretului medical
 • asigurarea condiţiilor tehnice de transmisie a datelor şi a condiţiilor de prelucrare a acestor date de către personalul medical astfel încât să fie garantată confidenţialitate acestora
 • securizarea şi introducerea în dosarul electronic de sănătate al pacientului a documentelor rezultate în urma acestor servicii
 • asigurarea continuității asistenţei medicale

Cheltuieli & cheltuieli

În textul ordonanței se prevede că toate cheltuielile ocazionate de acordarea serviciilor de telemedicină de catre unităţile sanitare publice sunt cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli propriu al acestora si se suportă din veniturile realizate in conformitate cu prevederile art. 140 si 190 din Legea 95/2006, iar cele ocazionate de acordarea serviciilor de telemedicină de catre unităţile sanitare private se suportă de catre acestea potrivit legii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *