Legea anti bullying 2 1

Bullying-ul din școli în Legea Educației

3 minute • Păcălici Florian Gabriel • 02 noiembrie 2018


În data de 31.10.2018, Camera Deputaților  a votat proiectul de lege pentru modificarea legii 1/2011, proiect care prevede fenomenul de bullying-ul în Legea Educației Naționale, iar în data de 03.12.2018, Senatul, în calitate de for decizional, l-a adoptat.
Ce este bullying-ul ?

Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștințe sau de către colegi care îl strigă într-un anume fel (făcând referire la aspectul fizic sau probleme de ordin medical/ familial). Uneori aceste tachinări se transformă în îmbrânceli sau chiar, în unele cazuri, în atacuri fizice.

Ce este Legea Educației Naționale ?

            Conform articolului 1 din Legea 1/2011

Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional.

Ce prevede noua modificare ?

Anexa se completează cu un nou punct, punctul 61:
Pct. 61 
Violenţa psihologică – bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într -un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, în mod constant şi repetat, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile persoane, etc.
Secțiunea 131 – Reacţia la violenţa psihologică – bullyng
Art. 561 – Cu acordul prealabil al consiliului de administrație al unității de învățământ și la recomandarea specialistului, pentru fiecare caz în parte, elevii care au săvârșit acte de violență psihologică – bullying, precum și cei care au fost victimele acestui comportament, vor beneficia de evaluare și asistență psihologică adaptată pe parcursulsemestrelor.
[…]

 Cu alte cuvinte …

Profesorii vor trebui, conform noii legi, să facă evaluări prin intermediul cărora vor identifica persoanele de tip bullyed, apoi vor avea de urmat niște proceduri clare pentru protejarea și ajutarea acestora. Toate unitățile de învățământ vor introduce sesiuni de informare asupra problemelor legate de violența psihologică de tip bullying, astfel vor aplica strategiile educaționale potrivite. De asemenea, faptul că însuși acest fenomen anti-social este în sfârșit prevăzut de Legea Educației Naționale este o premieră în România, deoarece bullying-ul, conform ultimelor statistici, este principala cauză a depresiei sau a sinuciderilor în rândul tinerilor cu o vârstă sub 18 ani.
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *