pexels photo 26974

Modificarea legii antifumat. Propunere legislativa.

2 minute • Cosmin Cojocariu • 11 noiembrie 2016


Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului de tutun, modificată şi completată prin Legea nr.15/2016

Stadiu – adoptată tacit de Senat la 01.11.2016; trimisă pentru dezbatere la Camera Deputaţilor

Art.1.Art. 2 literele m şi n se modifică şi vor avea următorul conţinut:

Articolul 2 În sensul prezentei legi, prin:

———————————-

  1. m) spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi încadrat de pereţi de jur împrejur, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent cu excepţia spaţiilor cu destinaţie locativă;
  2. n) spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi încadrat de pereţi de jur împrejur, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006, cu modificările ulterioare. “

Art. 2. –  Art. 3 alin. 2 se elimină sintagma “exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaţionale” şi se modifică litera a):

(2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaţionale, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) să servească exclusiv fumatului şi activităţilor asociate fumatului, cum ar fi de exemplu consumul

de cafea, băuturi calde sau băuturi răcoritoare, etc.;”

 Art. 3. – La articolul 3 se introduce un nou alineat 3. care va avea următorul conţinut:

“(3). Fumătorii se pot constitui în asociaţii sau cluburi de fumători, care pot amenaja spaţii speciale destinate exclusiv fumatului şi activităţilor asociate fumatului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *