Finantare pentru sistemului de cadastru din Romania 1

266 milioane de euro pentru îmbunătățirea sistemului de cadastru din România

2 minute • Andra Sfreja • 17 ianuarie 2019


266 milioane de euro pentru îmbunătățirea sistemului de cadastru din România
 
Definiția cadastrul o găsim în art.1 (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996: ”Cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării.
Mai pe românește, dacă ai dobândit un bun imobil (prin contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau act al autorității administrative) acesta trebuie înscris în cartea funciară în scop de opozabilitate față de terți; între părți și succesorii lor actul producând efecte fără intabularea sa.
Comisia Europeană a aprobat proiectul major pentru extinderea ariei de acoperire a sistemului de cadastru, în special în zonele rurale ale României.
Scopul acestui proiect: consolidarea securității juridice și creșterea transparenței sistemului de evidență a drepturilor imobiliare.
Ce înseamnă asta?
Finanțarea se va utiliza pentru înregistrarea terenurilor rurale în registrul de carte funciară, pentru scanarea și arhivarea registrelor existente, formarea personalului implicat în aceste activități, stimularea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor pentru serviciile de înregistrare, precum și pentru a îmbunătăți felul în care este gestionat și monitorizat proiectul, informează Comisia Europeană.
Care este situația României în prezent?
În România mai puțin de un sfert din totalul proprietățiilor sunt înregistrate în cartea funciară.
Care vor fi modificările?
Proiectul acoperă aproximativ 25% din teritoriul national, mai exact 660 de unitati administrative din sapte zone rurale din Romania.
Data estimată finalizării programului?
Programul național de cadastru și carte funciară își propune a-și îndeplini scopul până în anul 2023.
Care este valoarea totală a programului?
Valoarea totală este de 312.891.155 euro (1.439.393.180 lei), din care 265.957.482 euro (1.223.484.203,02 lei) fonduri nerambursabile de la UE și 46.933.673 euro (215.908.976,98 lei) – cofinanțare de la bugetul de stat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *