pexels photo

Categorii de acte fiscale, inclusiv executare, ce pot fi comunicate electronic

3 minute • Mihaela Ene • 09 decembrie 2016


1.

Titlul documentului Ordinul nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
2. Organul emitent Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice
3. Actul normativ modificat Art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
4. Data publicarii 5 decembrie 2016
5. Intrarea în vigoare 5 decembrie 2016
6. Aspecte modificate Art. 1. –
Se aprobă Lista actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2. –
Se aprobă Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3. –
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ANEXA Nr. 1
Lista actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local:
1. Titlu executoriu;
2. Somaţie;
3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale;
5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;
7. Înştiinţare de compensare;
8. Înştiinţare de restituire;
9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;
12. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;
13. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale;
14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;
15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;
16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;
17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;
18. Adresă de înfiinţare a popririi;
19. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii;
20. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi;
21. Proces-verbal de constatare a contravenţiei;
22. Notă de plată;
23. Extras de rol;
24. Aviz de inspecţie fiscală;
25. Invitaţie;
26. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă;
27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;
28. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilităţii;
29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local;
30. Raport de inspecţie fiscală;
31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile;
32. alte acte emise de organul fiscal local.
(2) Actele administrative fiscale, actele de executare şi alte acte emise de organul fiscal local comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sunt valabile şi opozabile contribuabililor sau terţilor fără semnătura olografă şi ştampila conducătorului organului fiscal, însă vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local.
ANEXA Nr. 2
Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 
7. Link http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184246

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *