Avocatoo RO

Proiect de lege. Trecerea Monitorului Oficial in subordinea Camerei Deputatilor

2 minute • Alexandra Enachescu • 13 mai 2017


Numărul proiectului B155/2017
Numele proiectului

Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată

Scopul

Prin prezentul act normativ se propune ca Regia Autonomă a “Monitorul Oficial”, care funcționează sub autoritatea Guvernului, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului, să se organizeze ca persoana juridică care desfășoară activitate de interes public national și funcționeaza pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, sub autoritatea Parlamentului României, exercitată prin Camera Deputaților.

Camera sesizată

Senat

Camera decizională

Camera Deputaților

Stadiu

Înregistrat la Senat pentru dezbatere

Iniţiator

Deputați și senatori (PNL și USR)

Cuvinte-cheie Propunere legislative, Regia Autonomă a “Monitorul Oficial”, persoană juridică, Parlament, Guvern
Modificări/ce se aduce nou

Se propune ca editorul Monitorului Oficial să fie Camera Deputaților și nu Guvernul (art. 2), iar editarea acestuia să fie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, aceasta funcționând sub autoritatea Camerei Deputaților [art.3 alin.(1)].

Actele publicate în Partea I a Monitorului Oficial al României se vor înainta secretarului general al Camerei Deputaților, de către autoritățile emitente, și vor fi transmise de către acesta Regiei Autonome spre publicare (art. 12), iar retragerea acestor acte se va face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviințarea secretarului general al Camerei Deputaților (art.14).

Republicarea actelor normative se va face cu aprobarea secretarului general al Camerei, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ (art. 16).

Cheltuielile aferente publicării actelor vor fi suportate de către emitenți, pe baza tarifelor aprobate anual de Biroul permanent al Camerei [art. 20 alin (1)].

Procedura de publicare, republicare, rectificare se va stabili de către secretarul general al Camerei (art. 22).

Prezenta lege va intra în vigoare în 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial, Partea I, iar, la aceeași dată, se va abroga art. 3 alin. 1-3 din HG nr. 358/1991 și cap. IV din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, precum și orice alte dispoziții contrare.

Link

Proiectul: SENAT
Expunerea de motive: SENAT

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *