Incompatibilitate 1

Incompatibilitate: abtinerea vs. recuzarea judecatorului

4 minute • Raluca Dumitrascu • 16 noiembrie 2017


Atat abtinerea, cat si recuzarea reprezinta mijloace prin care se poate invoca incompatibilitatea judecatorului desemnat sa judece intr-o anumita cauza. Distingem intre cele doua in functie de persoana care formuleaza cererea:

 • cand judecatorul formuleaza cererea, ne aflam in situatia abtinerii;
 • atunci cand una dintre parti (NU judecatorul) formuleaza cererea, ne aflam in situatia recuzarii.

Abtinerea

Art. 43 din C.proc.civ prevede ca:

(1) Inainte de primul termen de judecata grefierul de sedinta va verifica, pe baza dosarului cauzei, daca judecatorul acesteia se afla in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 41 si, cand este cazul, va intocmi un referat corespunzator.
(2) Judecatorul care stie ca exista un motiv de incompatibilitate in privinta sa este obligat sa se abtina de la judecarea pricinii.
(3) Declaratia de abtinere se face in scris de indata ce judecatorul a cunoscut existenta cazului de incompatibilitate sau verbal in sedinta, fiind consemnata in incheiere.

 
Termen: de indata ce judecatorul a cunoscut existenta cazului de incompatibilitate.
Forma cererii: declaratia de abtinere se face in scris sau verbal in sedinta de judecata, fiind consemnata in incheiere.
Efecte inainte de solutionare:

 • suspenda de drept judecata: pana la solutionarea cererii nu se poate efectua niciun act de procedura in respectiva cauza;
 • abtinerea se va solutiona cu prioritate fata de recuzare (in situatia in care judecatorul formuleaza o declaratie de abtinere, dar si partile depun o cerere de recuzare, se va solutiona cu prioritate declaratia de abtinere, urmand sa fie analizata si cererea de recuzare);
 • efectele se produc doar dupa aprobarea declaratiei;
 • incheierea de solutionare nu este supusa niciunei cai de atac.

Recuzarea

Potrivit art. 44 din C.proc.civ.:

(1) Judecatorul aflat intr-o situatie de incompatibilitate poate fi recuzat de oricare dintre parţi inainte de inceperea oricarei dezbateri.
(2) Cand motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar dupa inceperea dezbaterilor, aceasta trebuie sa solicite recuzarea de indata ce acestea ii sunt cunoscute.

 
Termen: difera in functie de cazul de incompatibilitate invocat

 • caz de incompatibilitate absoluta (cele prevazute la art. 41 C.proc.civ.) – cererea poate fi introdusa in orice stare a pricinii;
 • alte cazuri de incompatibilitate (art. 42 C.proc.civ) – in principiu, cererea trebuie introdusa inaintea oricarei dezbateri, insa atunci cand motivele de incompatibilitate s-au ivit dupa inceperea dezbaterilor, cererea trebuie formulata de indata ce partea le-a cunscut.

Cine poate fi recuzat: judecatorul/judecatorii care fac parte din completul caruia i-a fost repartizata cauza
Forma cererii: cererea poate fi formulata in scris ori verbal in sedinta de judecata
Atunci cand cauza este judecata intr-un complet format din mai multi judecatori, trebuie formulata cate o cerere de recuzare pentru fiecare in parte. Vor fi respinse ca inadmisibile acele cereri care vizeaza intregul complet sau intreaga instanta de judecata.
Efecte inainte de solutionare:

 • NU este suspendata judecata cauzei, insa nu poate fi pronuntata solutia pe fondul cauzei pana cand nu este solutionata cererea de recuzare;
 • daca in cauza respectiva s-a formulat si o declaratie de abtinerea, aceea se va judeca cu prioritate.
Cererea de recuzare, respectiv declaratia de abtinere va fi judecata de un alt complet al instantei care a fost investita cu respectiva cauza, complet in compunerea caruia NU poate intra judecatorul recuzat ori care a declarat ca se abtine. 
!! Cand din pricina abtinerii sau a recuzarii nu se poate alcatui un alt complet de judecata la aceeasi instanta, cererea se va judeca de catre instanta ierarhic superioara.

Efectele solutionarii cererii/declaratiei:

 • Daca este admisa, judecatorul se va retrage de la judecarea princinii, iar in caz contrar judecatorul va continua sa faca parte din complet.
 • Cand cererea este judecata de instanta superioara, daca se admite – se va dispune trimiterea cauzei la o alta instanta de acelasi grad din circumscriptia respectiva, iar in cazul in care se respinge – cauza va fi inapoiata instantei de la care a provenit dosarul.
Dupa cum prevede art. 54 din C.proc.civ., regulile privitoare la incompatibilitate enuntate mai sus se aplica in mod corespunzator si procurorilor, magistratilor asistenti, asistentilor judiciari, precum si grefierilor.

Jurisprudenta

In practica exista numeroase cereri de recuzare si abtinere. De exemplu, Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea de abtinere formulata de catre judecatorul SFC care a motivat ca nu poate lua parte la judecarea apelului intrucat si-a exprimat opinia asupra pricinii in hotararea pronuntata de instanta de fond.
De asemenea, Curtea de Apel Oradea, sectia comerciala si de contencios administrativ a respins cererea de recuzare a judecatorului IDT formulata de catre recurenta, care a sustinut ca respectivul judecator si-a spus parerea cu privire la pricina.

 
Intr-o alta cauza, Curtea de Apel Bacau a respins doua cereri de recuzare formulate impotriva judecatorilor MVC si VS. Contestatoarea care a formulat cererile a motivat cu privire la prima ca judecatorul MVC a pronuntat deja o incheiere in cauza respectiva si invoca lipsa celeialte cereri.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *