liberul acces la informatiile de interes public

CJUE. Accesul liber la informațiile de interes public

3 minute • Andreea Georgiana Ion • 25 mai 2018


În principiu, Parlamentul European trebuie să acorde accesul la documentele privind trialogurile în curs, în urma unei cereri exprese în acest sens

1. Numărul cauzei

T-540/15 

2. Situația de fapt

În anul 2015, domnul Emilio De Capitani a solicitat Parlamentului European accesul la documentele, elaborate de Parlament sau puse la dispoziția acestuia, care conțin informații privind pozițiile instituțiilor în legătură cu procedurile de codecizie în curs. Este vorba în special despre tabelele cu mai multe coloane întocmite în cadrul trialogurilor.
Aceste tabele cuprind în general patru coloane: prima conține textul propunerii legislative a Comisiei, a doua – poziția Parlamentului și amendamentele propuse de acesta, a treia – poziția Consiliului și a patra – textul compromisului provizoriu sau poziția preliminară a președinției Consiliului în raport cu amendamentele propuse de Parlament.
Printr-o decizie din 8 iulie 2015, Parlamentul a acordat accesul integral la cinci tabele cu mai multe coloane dintre cele șapte pe care le-a putut identifica în raport cu cererile depuse. În cazul celorlalte două, Parlamentul nu a acordat accesul decât la primele trei coloane ale tabelelor, refuzând astfel să divulge a patra coloană a acestora. Parlamentul a considerat că a patra coloană din documentele în discuție conținea texte de compromisuri provizorii, precum și propuneri preliminare ale președinției Consiliului, a căror divulgare ar fi adus o atingere efectivă, specifică și gravă procesului decizional al instituției, precum și procesului decizional interinstituțional în contextul procedurii legislative în curs.
Domnul De Capitani a introdus o acțiune în fața Tribunalului Uniunii Europene împotriva deciziei Parlamentului, care, între timp, în anul 2016, a acordat accesul la documentele în discuție, punându-le la dispoziția publicului în registrul de documente al Parlamentului, întrucât procedura legislativă la care se raportau fusese încheiată.

3. Legislație europeană invocată în speță

Articolul 4 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul nr. 1049/2001: ,,Accesul la un document întocmit de o instituție pentru uzul sau intern sau primit de o instituție și referitor la o chestiune pentru care instituția nu a luat încă nici o decizie este refuzat în cazul în care divulgarea conținutului acestuia ar aduce gravă atingere procesului decizional al acestei instituții, cu excepția cazului în care un interes public superior justifică divulgarea conținutului documentului în cauza.”

4. Decizia Tribunalului

♦ Anulează decizia A(2015) 4931 a Parlamentului European din 8 iulie 2015 în măsura în care se referă la refuzul de a i se acorda domnului Emilio De Capitani accesul complet la documentele LIBE-2013-0091-02 și LIBE-2013-0091-03.
♦  Parlamentul suportă propriile cheltuieli de judecată și pe cele efectuate de domnul De Capitani.
♦  Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

5. Legislație națională incidentă în speță

Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *