tingey injury law firm nSpj Z12lX0 unsplash

Actul sexual cu un minor sub 16 ani va fi considerat viol

6 minute • Huleni Elena • 03 iulie 2023


Proiectul de lege care instituie vârsta minimă de consimțământ a minorilor la 16 ani a fost adoptat pe 28 iunie 2023, de plenul Camerei Deputaților, cu o majoritate de 267 de voturi „pentru” și 6 „abțineri”. Hai să vedem mai clar despre ce este vorba.

Care sunt modificările? 

Pe scurt trebuie să știi că:

📌vârsta de 16 ani s-a stabilit ca vârstă minimă la care un minor își poate da consimțământul pentru un act sexual cu un major;

📌orice act sexual cu o persoană sub 16 ani este considerat viol (inclusiv oral, anal sau alt act de penetrare vaginală sau anală);

📌avem o excepție: nu este considerat viol dacă între cei doi este o diferență de vârstă de maxim 5 ani și nu a existat constrângere, abuz de autoritate, uz de forță;

📌pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani.

Circumstanțe agravante în cazul violului asupra unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani 

Sancțiunea pentru infracțiunea de viol asupra unui minor cu vârsta mai mică de 16 ani este închisoarea de la 7 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Deputații au introdus un text care prevede închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi dacă fapta este comisă în anumite împrejurări:

 1. fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața victimei în orice alt mod;
 2. fapta a fost săvârșită asupra unei femei gravide;
 3. în urma faptei, victima rămâne însărcinată;
 4. victima se află într-o stare de vulnerabilitate vădită, cauzată de vârstă, boală, handicap fizic sau psihic ori o situație de dependență;
 5. fapta a fost comisă prin folosirea unei arme sau prin amenințarea cu aceasta;
 6. victimei i s-a administrat, fără știință sa sau împotriva voinței sale, alcool sau orice altă substanță care îi afectează discernământul sau controlul acțiunilor sale.

❗Tentativa se pedepsește.

❌ Excepție 

Dacă diferența de vârstă dintre major și minor nu depășește 5 ani, atunci fapta nu constituie infracțiune decât dacă există elemente de constrângere sau violență. 

De exemplu, dacă fapta este comisă de un adult de 19 ani cu un minor de 15 ani, nu se consideră viol decât dacă se pot demonstra elementele unui viol (constrângere, violență) deoarece diferența de vârstă nu depășește 5 ani. Dacă însă adultul are 21 de ani și minorul are vârsta de 15 ani, fapta va fi încadrată automat la viol.

Cum era până acum?

Actul sexual cu un minor avea următoarele sancțiuni:

 • de la 2 la 9 ani pentru minorii sub 14 ani 
 • de la 1 la 5 ani pentru minorii cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani

Acum ele se încadrează la infracțiunea de viol care se va pedepsi cu închisoare de la 7 la 12 ani în variantă simplă și de la 8 la 15 ani atunci când fapta este comisă prin constrângere, punerea victimei în imposibilitatea de a se apăra sau imposibilitate de exprimare a voinței. 

Maximul special poate fi majorat cu 3 ani în următoarele circumstanțe:

 • fapta a fost comisă de către un membru de familie al minorului sau de către o persoană care conviețuiește cu minorul;
 • minorul se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația vădit vulnerabilă a acestuia cauzată de boală, handicap psihic sau fizic, situație de dependență ori de o stare de incapacitate fizică sau psihică;
 • fapta a avut ca urmare vătămarea corporală sau a pus în pericol viața minorului în orice alt mod;
 • fapta a fost comisa în scopul producerii de materiale pornografice;
 • fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună;
 •  fapta a fost săvârșită de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism ori o infracțiune de trafic de persoane sau trafic de minori;

🔴 Dispozițiile se vor aplica și dacă faptele au fost comise în schimbul unor remunerații, al unui folos material, ori al unui avantaj în natură sau al promisiunii unor astfel de beneficii.

❗Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 9 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

Modificările aduse infracțiunii de agresiune sexuală

Proiectul prevede că actul de natura sexuală, altul decât violul, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. În varianta de dinainte de modificare, pedeapsa era închisoarea de la 2 la 7 ani.

Dacă victima este un minor care a împlinit vârsta de 16 ani, pedeapsa este închisoarea de la 4 la 10 ani, față de pedeapsa de la 3 la 10 ani.

Actul de natură sexuală, altul decât violul, comis asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Fapta nu se pedepsește daca diferența de vârstă între făptuitor și victimă nu depășește 5 ani.

Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 8 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

➕ Fapta unui major care incită un minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani, prin mijloace de transmitere la distanță, prin intermediul comunicării electronice sau al rețelelor sociale, la comiterea oricărui act de natură sexuală asupra sa, asupra unei persoane sau împreună cu o persoană, inclusiv atunci când actul de natură sexuală nu este comis, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Mesaj de avertizare difuzat la televizor și la radio

Actul normativ mai prevede și obligația posturilor de radio și televiziune să difuzeze la sfârșitul calupurilor publicitare, în intervalul orar 18.00-22.00, cu excepția programelor dedicate copiilor, următorul mesaj de avertizare: „Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani, și se pedepsește cu închisoarea.”

Când intră în vigoare modificările?

Prevederile vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.


Fotografie de Tingey Injury Law Firm pe Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *