pexels lumn 406014 scaled 1

Am câini fără stăpân pe stradă. Ce pot face?

17 minute • Roxana Lisandru • 30 iunie 2021


Ești iubitor de animale? Ai și tu la rândul tău animale de a căror bunăstare te îngrijești consecvent și te bulversează lipsa de empatie a altora față de aceste făpturi? Da, sunt drăguțe și-ți asigură confortul emoțional necesar în momentele în care ai nevoie de puțină susținere. Cu toate astea, uneori lucrurile se complică, iar ideea de asumare față de nevoile unui animal nu mai comportă atâta relevanță pentru un individ neinformat cu privire la responsabilitățile pe care un animal le aduce, prin nevoile sale inerente. În acest context, nu sunt rare situațiile în care sesizăm prezența potrivnică a unui câine pe drumurile publice. Ce faci în situația câinilor fără stăpân?

Ai văzut și tu?

Cui te adresezi? La poliție ? La D.S.V.? La primărie? La asociații? La ecarisaj?

Pentru că de multe ori te plimbă de la unele la altele și tot cu câinii pe stradă rămâi, care pot reprezenta un pericol pentru cei din jur.

Hai să vedem ce putem face pentru a preîntâmpina eventuale evenimente nefavorabile și a avea un rol activ în comunitatea noastră.

Retrospectivă

România are cel mai mare număr de câini maidanezi din Europa, cumulând un număr total de aproximativ 2,5 milioane de asemenea exemplare.

Problema maidanezilor este una care depășește limitele noastre teritoriale, astfel că, în ciuda eforturilor susținute, chiar și țările vestice mai dezvoltate se confruntă cu aceasta, într-o măsură comparabilă sau nu.

Cu toate că în ultimii ani situația privită în ansamblu s-a îmbunătățit semnificativ, eradicarea fenomenului câinilor maidanezi rămâne un deziderat pentru majoritatea unităților administrativ-teritoriale.

Este de notorietate existența unor cazuri care au pus în atenția publicului această problemă, prin puternica mediatizare și a impactului social. De asemenea, nu de puține ori diferite cazuri care au produs prejudicii persoanelor vătămate de câinii de pe drumurile publice au ajuns pe rolul instanțelor.

Chiar de curând, într-o cauză civilă au fost acordate daune morale în valoare de 17.000 euro, ca urmare a faptului că un câine maidanez a mușcat o fetiță de 10 ani, în iunie 2019.

Principalele măsuri semnificative datează încă din 2013, când cazului lui Ionuț Anghel, băiețelul în vârstă de 4 ani a fost sfâșiat de maidanezi în Capitală, a semnalat autorităților necesitatea luării unor măsuri în acest sens. În urma unor puternice reacții venite din partea societății civile, procesul de implementare a cadrului legislativ existent până la acea vreme a început și, în plus, au fost aduse îmbunătățiri, astfel încât eficiența metodelor să fie una care să aducă rezultate favorabile rapid.

Anual, zeci de persoane sunt mușcate sau atacate de maidanezi. Repercusiunile nu au întârziat să apară, astfel că România chiar a fost condamnată la CEDO din cauza câinilor vagabonzi.

De ce avem câini fără stăpân?

Principala cauză care determină direct apariția câinilor maidanezi este reprezentată de abandonul masiv al acestora, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Atracția pentru animalele de companie de rasă a determinat în ultimii ani lipsa de asumare față de câinii care în ochii indivizilor nu prezintă valoare, chiar patrimonială (mai nou, a avea un câine de companie dintr-o rasă „la modă” este mai cool decât a adopta un câine dintr-un adăpost, supus riscului eutanasierii). Corelat cu cantitatea de mâncare irosită anual și aruncată în spațiile amenajate în acest sens din vecinătatea zonelor de locuit, câinii fără stăpân se înmulțesc proporțional cu resursele accesibile.

Câinii fără stăpân se hrănesc cu resturile menajere ale populației. De aceea, eutanasierea câinilor s-a dovedit a nu fi o soluție rentabilă, întrucât implică costuri semnificative obținute de la bugetele locale și nu are un efect direct, pe termen lung, asupra numărului de câini de pe drumurile publice, întrucât tendința acestora este de a se înmulți proporțional în vederea epuizării resurselor puse la dispoziție de comunitatea locală.

Abandonul constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical. Pe lângă faptul că este lipsit de moralitate să abandonezi un animal într-un mediu care îl expune vicisitudinilor cotidiene, legea chiar instituie o obligație în acest sens. Potrivit Legii 205/2004, deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni.

Neasigurarea unui adăpost corespunzător și a nevoilor de îngrijire și atenție constituie contravenție și sunt sancționate cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Gestionarea câinilor cu și fără stăpân

Cadrul normativ actual prevede, în linii mari, cum ar trebui să fie gestionați câinii cu sau fără stăpân, astfel încât să nu existe eventuale disonanțe între drepturile animalelor și drepturile indivizilor. Pe lângă cadrul normativ general, reprezentat de Legea 227/2002, prin care a fost modificată OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân și Legea 205/2004, care reprezintă de fapt cadrul general în materie de protecție a animalelor, competența de a stabili concret modalitatea de gestionare a câinilor maidanezi revine autorităților locale, în virtutea autonomiei locale de care se bucură. Prin urmare, maniera exactă în care este gestionată situația poate varia de la un județ la altul, în funcțiile de modul în care autoritățile locale decid să implementeze politica stabilită la nivel central.

După cum este statuat în Legea administrației publice 215/2001 , autonomia locală privește organizarea, funcționarea, competențele și atribuțiile, precum și gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparțin comunei, orașului, municipiului sau județului, după caz. Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sunt considerate proprietari ai câinilor fără stăpân şi ai câinilor care circulă liberi, fără însoţitor, în locuri publice, care nu au fost revendicaţi ori adoptaţi în condiţiile prevederilor legale şi au obligaţia de a captura şi escorta aceşti câini, prin intermediul personalului calificat.

Dacă totuși vezi un maidanez și te gândești să îl ajuți cumva prin asigurarea continuă a unui adăpost și a hranei, nici asta nu e o idee prea bună, în măsura în care adăpostul ar fi plasat pe spațiul public de lângă bloc sau din fața casei. Instanța de contencios constituțional a statuat prin Decizia nr.1/2012 că sunt interzise creșterea și adăpostirea câinilor pe domeniul public, în locuri publice sau în spațiile adiacente acestora, în afara proprietății stăpânului sau a deținătorului acestuia. Prin urmare, fie îl iei acasă și îi oferi toată afecțiunea de care are nevoie, fie apelezi la alte soluții legale, pe care le menționăm în continuare.

Ce este, de fapt, un maidanez, în legislația actuală?

Potrivit O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapan, prin noțiunea de «câine fără stăpân» se înțelege: orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Ca să fie mai inteligibil, dacă vezi un câine cu zgardă la gat pe stradă, îngrijit, acesta nu este un maidanez, ci, probabil, doar un alt câine expansiv care a fugit de lângă stăpânul său. Cu toate astea, chiar dacă vezi pe stradă un câine care pare a avea deținător, există soluții și în această situație, care corespund parțial celor pe care le expunem.

Soluții pentru a stopa fenomenul câinilor fără stăpân

Situația câinilor de pe străzi a generat dezbateri deosebit de intense între iubitorii de animale și cei ce doresc cu orice preț eliberarea străzilor de patrupede.

După cum împotriva unui individ nu poți să iei măsuri violente pentru a-ți apăra interesele, nici câinii fără stăpân nu sunt privați de un minimum de protecție. Astfel, dacă vezi un câine pe stradă, oricât ți-ar repugna această imagine inestetică care îți face sistemul nervos să intre în alertă (fight or flight mode), nu poți să îi aplici o corecție, în măsura în care aceasta nu ar putea fi asimilată eventual unei stări de necesitate, ca urmare a periculozității ridicate a animalului.

În conformitate cu dispozițiile Legii 205/2004, uciderea animalelor, cu intenție, fără drept sau rănirea sau schingiuirea animalelor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Dacă și tu deții un animal, as spune să te mai gândești, dacă sub puterea invincibilă a impulsului de a-ți face dreptate cu mâna ta decizi să rănești cumva animalul, deoarece, în măsura în care ți se stabilește vinovăția, instanța poate dispune ca pedeapsă complementară interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.

Direcția Sanitar Veterinară

Autoritatea în domeniu este reprezentată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor care prin structurile sale teritoriale, adică numitele D.S.V.-uri, are atribuții în monitorizarea gestionării câinilor fără stăpân și cu privire la aplicarea sancțiunilor aferente.

Prin urmare, competența D.S.V-urilor este una de control a îndeplinirii conforme a atribuțiilor prevăzute de lege.

Cel mult, în măsura în care este vădită neglijența în activitatea autorităților, puteți sesiza aceste autorități, pentru a efectua controale. Animalele sunt purtătoare de virusuri transmisibile, iar în competența acestor autorități intră supravegherea, prevenirea și controlul bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, răspunzând de aplicarea și realizarea acestuia. Aici avem un articol despre prevalența dreptului la ocrotirea sănătății, în condițiile în care rabia are ca rezultat moartea ca urmare a infectării.

De asemenea, dacă sesizați operatorii care gestionează câinii fără stăpân și constatați îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor acestora, puteți semnala acest lucru la D.S.V-ul teritorial, pentru a putea facilita remedierea situației.

Ecarisaj (serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân)

Poate cea mai facilă soluție, pe termen scurt, este să luați legătura cu dispeceratele entităților care prestează servicii de gestionare a câinilor fără stăpân din zona în care vă aflați.

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a amenaja şi de a suplimenta din fonduri proprii în funcţie de necesităţi adăposturile publice pentru câinii fără stăpân. Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor.

Obiectul de activitate al acesora este reprezentat de capturarea cainilor fără stăpân de pe domeniul public, precum și adăpostirea acestora în vederea adopției sau eutanasierii.

Potrivit legii, programul de lucru în relaţiile cu publicul al adăposturilor pentru câinii fără stăpân este zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00.

Câinii fără stăpân vor fi cazaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare. Populaţia trebuie informată despre existenţa adăpostului, programul de vizitare, posibilitatea de adopţie sau revendicare, prin afişare la sediul adăpostului şi al serviciului specializat.

Nu vă faceți griji, dacă normele actuale sunt respectate, câinii capturați nu vor fi expuși unor riscuri sau violențe. Acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare/adopţie se realizează cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare referitoare la protecţia animalelor, iar la acestea vor participa şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor.

În general, dacă un câine este capturat de către hingheri, acesta urmează a fi sterilizat, ținut în adăpost o perioadă și ulterior va începe procedura de adopție. Din păcate, există și situații în care câinii nu mai părăsesc adăposturile, fiind eutanasiați. În primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidențele adăposturilor, câinii pot fi revendicați de către proprietari. Serviciile speciale pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația ca, de îndată ce a fost identificat proprietarul, acesta să fie notificat. După trecerea celor 7 zile, câinii vor putea fi adoptați de alte persoane fizice sau juridice. Câinii nerevendicați sau neadoptați vor fi eutanasiați, în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această decizie. Decizia Curții Constituționale nr. 1/11.01.2012 prevede:

Eutanasierea câinilor fără stăpân va fi aplicată doar în ultimă instanța, respectiv numai atunci când toate celelalte soluții au fost aplicate corespunzător de către autoritățile locale, dar nu şi-au atins scopul de a limita sau de a eradica acest fenomen

La nivelul Municipiului București, acest serviciu este realizat de către ASPA (Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor) care se ocupă de gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public, derulează programe de sterilizare gratuită și veghează la bunăstarea animalelor de pe raza municipală. Deci dacă ai o problemă și ești din București, te poți adresa acestora.

Poliție

Nici aici nu se rezolvă prea multe. În măsura în care întâmpinați probleme cu un câine agresiv, ar trebui să vă adresati poliției. Organele de poliție, la sesizarea unei persoane sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, avertizează proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui să ia toate măsurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv.

Prin câini agresivi se înțelege:

**a)**orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;

**b)**orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.

De asemenea, poți sesiza poliția, dacă observi un comportament inadecvat față de un maidanez, pasibil de sancțiune și care contravine ordinii publice(de exemplu, dacă Dorel lovește brutal un maidanez pe stradă). Dacă vrei să afli mai multe, vezi aici.

Primărie

Uneori, se întâmplă ca unele unități administrativ-teritoriale să nu fi înființat un serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân, caz în care poți formula o petiție la primăria din localitatea ta, în vederea luării unor măsuri.

De asemenea, potrivit Legii nr. 215/2001 modificată şi completată de Legea nr. 286/2006, printre atribuțiile primarului se numără luarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale, în condițiile legii.

ONG-uri

De-a lungul timpului, ONG-urile au avut un impact semnificativ prin activitatea lor asupra procesului de combatere a fenomenului câinilor maidanezi. Nu de puține ori, în urma unor petiții sau mitinguri organizate de acestea, au fost identificate soluții adecvate.

Cu toate acestea, dacă vrei ca problema ta să se rezolve la timp și punctual, nici ONG-urile nu pot face prea multe. Dacă vrei să ai un impact mai mare, ca urmare a constatării implicațiilor acestei probleme, nu ar fi o idee rea să iei legătura cu anumiți reprezentanți ai fundatiilor sau asociațiilor care militează pentru drepturile animalelor sau pentru o mai bună implementare a cadrului legal.

În acest sens, semnificativă este activitatea Vier Pfoten (Asociaţia pentru Protecţia Animalelor Vier Pfoten) care înca de la începutul acestui demers ce își propune să înlăture prezența câinilor maidanezi din spațiul public s-a implicat în diverse activități.

Diferite ONG-uri admit formularea unor petiții direct către aceștia, ce vor fi ulterior transmise autorităților competente. Dacă vrei să semnalezi o problemă sau să te implici într-o cauză, găsești aici ce îți trebuie.

Alte sugestii

Periodic, se organizează campanii de sterilizare gratuită a animalelor cu deținător. Utilitatea acestor demersuri este vădită, iar cei care au luat cunoștință ar trebui să acceseze aceste servicii. De asemenea, pe rețelele sociale se promovează demersuri de tipul „ adoptă de la distanță”, prin care orice iubitor de animale poate să doneze bani sau alte materiale utile în vederea îngrijirii corespunzătoare a câinilor fără stăpân.

De ce contează?

Deși competența în gestionarea aspectelor ce țin de problema câinilor maidanezi este locală, incontestabil, aceasta este o problemă de interes național, întrucât incidența acesteia privește întreg teritoriul național și are impact atât asupra siguranței pe drumurile publice, cât și asupra esteticii, mentalului colectiv și a funcției exemplificative pe care comportamentul în societate îl are.

Așadar, pentru formarea unei colectivități responsabile, este necesară o armonizare între reglementările actuale și, eventual, o îmbunătățire a lor, o creștere a nivelului de educație a cetățenilor cu privire la efectele negative ale abandonului, vagabondajului canin și a periculozității bolilor transmisibile de la câine la om, atât prin fecale, cât și prin contact nemijlocit.

Nu în ultimul rând, chiar dacă tindem să ne rezumăm doar la ceea ce ne afectează în mod direct, ar trebui să ne dezvoltăm capacitatea de empatie civică, astfel încât, atunci când semnalăm o potențială problemă, să reacționăm prompt și eficient fie prin sesizarea autorităților, fie prin alte metode care au impact pe termen lung, precum adopția sau sterilizarea propriului animal.

Poză de Lum3n pe Pexels

5 răspunsuri

  1. An comuna Moldoveni jud ialomita sant focare de caini fara stapan fara nici o preocupare din partea primariei sar an curtile oamenilor le manaca gaini rate curci e t c rog rezolvare multumesc !

  2. De ce nu eutanasiati odata canii vagabonzi ,dimineata nu reactioneaza noaptea distru,mi a omorat pisicile si era sa ma linseze si pe mine,sper sa fie toti eutanasiati din Romania ca daca nu o fac eu la mine in oras ,ca m am saturat sa umblu cu cutit la mine de frica ca voi muri de o javra nenorocita .va implor faceti ceva ,ca reclamatii depun aproape zilnic …

  3. Roxana Enia, puneti mintea la contributie si citeste intreg textul, tragi niste concluzii si apoi mergi mai departe cu aflarea raspunsului la intrebarea care ti-o adresezi si tie si moderatorului acestei pagini.

  4. In mun. Falticeni, jud. Suceava, pe str. Ana Ipatescu, respectiv in spatele blocurilor cu nr. 50 de pe str. Republicii, cetateni ce locuiesc la parterul blocului mentionat, respectiv la etajul I, au ,,adoptat,, o catea, animal ce este la a V-a generatie de pui si care a devenit foarte periculoasa pentru cetatenii ce se deplaseaza pe domeniul public, mai ales pentru copii. Persoanele in cauza au facut un culcus pentru catea si puii acesteia din materiale reciclabile pe spatiul public in zona ingradita din spatele blocurilor. Totodata se aduna numerosi caini maidanezi la animalul in cauza, care sunt agresivi la randul lor.
    Primaria mun. Falticeni a fost sesizata insa fara nici un rezultat.
    Cu speranta ca ne veti ajuta va multumim.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *