Anularea deciziei pentru recuperarea ajutorului de stat

Anularea deciziei Comisiei pentru recuperarea ajutorului de stat

5 minute • Maria Constantinescu • 29 aprilie 2018


Curtea de Justiție a Uniunii Europene

COMUNICAT DE PRESĂ nr. 142/17

Curtea anulează decizia Comisiei de a dispune recuperarea ajutorului de stat acordat de Spania operatorilor platformei de televiziune terestră

Decizia Comisiei nu este susținută de o motivare adecvată

Digitizarea radiodifuziunii în UE a fost încurajată de Comisie începând cu 2002, deoarece are avantaje semnificative față de radiodifuziunea analogică. Această digitalizare poate fi efectuată în mod tehnic prin platforme terestre, prin satelit, prin cablu sau prin acces la internet în bandă largă.
Între 2005 și 2009, autoritățile spaniole au adoptat o serie de măsuri menite să faciliteze tranziția de la televiziunea analogică la cea digitală. Radiodifuzorii naționali erau obligați să acopere 96% din populație în cazul sectorului privat și 98% din populație în cazul sectorului public din teritoriile respective. Pentru a gestiona digitizarea, autoritățile spaniole au împărțit teritoriul spaniol în trei zone distincte (I, II și III). Obiectivul era de a atinge o acoperire de 98% a populației spaniole prin serviciul de televiziune digitală terestră (“DTT“), care este egal cu procentul acoperit de televiziunea analogică în 2007. Întrucât obligațiile de acoperire stabilite pentru DTT riscau să nu atingă acest nivel în zona II a fost necesar să se asigure acoperirea televiziunii în acea zonă.
În iunie 2013, în urma unei plângeri din partea SES Astra (operator european de sateliți), Comisia a adoptat o decizie prin care a declarat ajutorul acordat operatorilor platformei de televiziune terestră pentru desfășurarea, întreținerea și exploatarea rețelei de televiziune terestră digitală în zona II, este ilegal și incompatibil cu piața internă din întreaga Spanie, cu excepția Comunității Autonome Castilla-La Mancha. În aceeași decizie, Comisia a dispus recuperarea ajutorului de la beneficiari.
Spania, Comunitățile Autonome din Țara Bascilor, Galicia și Catalonia, precum și un număr de operatori de televiziune digitală terestră, au solicitat Tribunalului să anuleze decizia Comisiei. Prin hotărârile din 26 noiembrie 2015, Tribunalul a respins toate acțiunile și a confirmat decizia Comisiei. Tribunalul a considerat, printre altele, că măsurile adoptate de autoritățile spaniole nu respectau principiul neutralității tehnologice.
Spania, Comunitățile Autonome și operatorii de televiziune digitală terestră menționați mai sus au formulat recursuri în fața Curții de Justiție și au solicitat anularea hotărârilor Tribunalului.
Curtea de Justiție a respins recursurile din cauzele conexate Comunidad Autónoma del País Vasco și Itelazpi / Comisia, C-67/16 P Comunidad Autónoma de Cataluña și CTTI / Comisia, C-68/16 P P Navarra de Servicios y Tecnologías / Comisia și C-69/16 P Cellnex Telecom și Retevisión I / Comisia și în cauza Spania / Comisia (C-81/16 P).
Cu toate acestea, în temeiul motivului invocat de Comunitatea autonomă Galicia și de operatorul Retegal, Curtea – în Hotărârea Comunidad Autónoma de Galicia și Retegal / Comisia (C-70/16 P) – anulează decizia Comisiei deoarece nu este susținută de o motivare adecvată.
Comunitatea autonomă Galicia și Retegal contestă decizia Tribunalului pentru confirmarea analizei efectuate de Comisie cu privire la selectivitatea măsurii în cauză, susținând că motivarea Comisiei în această privință este insuficientă. În această privință, Curtea de Justiție remarcă faptul că dreptul comunitar interzice ajutoarele selective, și anume ajutorul care, în cadrul unui regim juridic special, favorizează anumite întreprinderi sau producerea anumitor bunuri în raport cu altele care, având în vedere obiectivul urmărit de aceasta, se află într-o situație reală și de fapt comparabilă. Aceasta adaugă că examinarea condiției referitoare la selectivitatea unei măsuri de ajutor trebuie să fie motivată suficient pentru a permite, în special, controlul jurisdicțional complet al chestiunii dacă situația operatorilor care beneficiază de măsura este comparabilă cu cea a operatorii excluși de la aceasta.
Curtea de Justiție observă că, în hotărârea sa, Tribunalul a considerat că motivarea Comisiei în această privință a indicat că măsura în cauză nu a beneficiat decât de sectorul radiodifuziunii și că, în acest sector, măsura în cauză se aplică numai întreprinderilor activ pe piața platformei terestre. Curtea de Justiție subliniază că nici decizia Comisiei, nici hotărârea Tribunalului nu indică motivele pentru care (1) întreprinderile active în sectorul radiodifuziunii ar trebui considerate ca fiind într-o situație de fapt și juridică comparabilă cu cea a întreprinderilor active în alte sectoare și (2) întreprinderile care utilizează tehnologii terestre ar trebui considerate ca fiind într-o situație factuală și juridică comparabilă cu cea a întreprinderilor care utilizează alte tehnologii.
Comisia susține că nu era necesar niciun raționament în această privință, deoarece condiția de selectivitate este îndeplinită în mod automat dacă o măsură se aplică exclusiv unui anumit sector economic sau unor întreprinderi dintr-o anumită zonă geografică. În această privință, Curtea notează că o măsură care beneficiază numai de un sector economic sau de anumite întreprinderi din acest sector nu este neapărat selectivă. Este selectiv numai dacă, în cadrul unui regim juridic special, are ca efect conferirea unui avantaj anumitor întreprinderi în raport cu altele, într-un alt sector sau în același sector, care, având în vedere obiectivul urmărit de acesta, într-o situație factuală și juridică comparabilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *