Anularea inregistrarii designului Crocs

Anularea înregistrării designului CROCS

4 minute • Maria Constantinescu • 22 aprilie 2018


 

Hotărârea în cauza T-651/16

Crocs, Inc./EUIPO

Curtea confirmă anularea înregistrării designului Crocs, deoarece a fost pus la dispoziția publicului înainte de înregistrarea sa

Un regulament al UE prevede că un desen sau model comunitar trebuie protejat în măsura în care este nou și are un caracter individual. Un desen sau model nu va fi considerat ca fiind nou dacă, printre altele, acesta a fost pus la dispoziția publicului pe parcursul perioadei de 12 luni care precede perioada de prioritate declarată, cu excepția cazului în care divulgarea nu ar fi putut deveni în mod rezonabil cunoscută cercurilor specializate în sector în cauză, care funcționează în cadrul UE.
La data de 22 noiembrie 2004, Western Brands LLC a depus o cerere de înregistrare a unui model de încălțăminte la Oficiul European al Proprietății Intelectuale (EUIPO), susținând prioritatea unei cereri de brevet de invenție din SUA depusă la 28 mai 2004.
La 8 februarie 2005, proiectul a fost înregistrat ca desen sau model industrial comunitar. La 3 noiembrie 2005, desenul sau modelul comunitar a fost transferat companiei Crocs.
În 2013, Gifi Diffusion, o companie franceză, a depus o cerere de declarare a nulității proiectului cu EUIPO, susținând că i-a lipsit noutatea. Gifi susține că desenul sau modelul a fost dezvăluit înainte de 28 mai 2003, adică înainte de perioada de 12 luni anterioară datei de prioritate declarată (adică data depunerii cererii de brevet de invenție din SUA).
Prin decizia din 6 iunie 2016, EUIPO a declarat că proiectul nu este valabil, constatând că acesta a fost dezvăluit înainte de 28 mai 2003 și, prin urmare, nu a fost o noutate. Potrivit EUIPO, divulgarea a avut loc prin (i) afișarea pe site-ul web al Crocs (ii) expoziție la un spectacol cu barca din Fort Lauderdale, Florida (Statele Unite); și (iii) faptul că saboții pentru care a fost aplicat desenul sau modelul au fost disponibili pentru vânzare.
Crocs a introdus o acțiune împotriva acestei decizii în fața Curții Uniunii Europene. În special, societatea susține că informațiile despre site-ul web al proiectului au avut ca obiect evenimente care nu ar fi putut fi cunoscute, în mod rezonabil, în cadrul activității normale a cercurilor specializate în sectorul în cauză, care funcționează în cadrul UE.
Curtea a respins acțiunea formulată de Crocs și a confirmat decizia EUIPO.
Curtea a constatat că, în ceea ce privește caracterul dezvăluit sau nu înainte de 28 mai 2003, Crocs nu contestă corectitudinea celor trei evenimente de divulgare stabilite de EUIPO.
În această privință, Curtea a constatat că nu există nicio cerință ca evenimentele care constituie divulgarea să fi avut loc în cadrul UE. În consecință, Curtea se pronunță în sensul că EUIPO nu a comis nicio eroare în constatarea faptului că cele trei evenimente de divulgare, cel puțin în ansamblu, au fost puse la dispoziția publicului înainte de 28 mai 2003.
În plus, Curtea constată că Crocs nu a reușit să demonstreze că cele trei evenimente de divulgare stabilite de EUIPO nu ar fi putut deveni, în mod rezonabil, cunoscute în cursul normal al activității cercurilor specializate în sectorul în cauză, care funcționau în cadrul UE (profesioniști în comerț și fabricarea de încălțăminte).
Curtea constată, în special, că Crocs nu a reușit să stabilească, în modul corespunzător cerut în mod legal, că producătorii de încălțăminte care operează în afara Statelor Unite nu puteau găsi site-ul său web și că Salonul de la Fort Lauderdale nu fusese cunoscut profesioniști, având în vedere că a fost un târg internațional și că expoziția saboților în cauză a fost un succes zdrobitor. În plus, Curtea subliniază că saboții au fost puși în vânzare într-un număr mare de state americane și că, prin urmare, era puțin probabil, având în vedere importanța pe piața UE a tendințelor comerciale pe piața americană, să treacă neobservați de cercurile specializate în sectorul în cauză, care funcționează în cadrul UE.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *