IPAD v. MI PAD

Apple împiedică înregistrarea MI PAD ca marcă europeană

4 minute • CristinaLD • 14 decembrie 2017


CAUZA

T – 893/16


STAREA DE FAPT

În 2014, compania chineză Xiaomi, o societate specializată în domeniul electronicii și al telefoniei mobile, a depus o cerere la Oficiul pentru Proprietatea Intelectuală a Uniunii Europene (EUIPO) pentru înregistrarea semnului „MI PAD” ca marcă comunitară în ceea ce privește dispozitivele electronice și telecomunicațiile. Compania Apple a depus o notificare de opoziție la înregistrarea acestui semn, invocând marca sa anterioară „IPAD” înregistrată pentru produse și servicii identice sau similare.

În 2016, EUIPO a admis opoziția Apple, după ce a constatat că există un grad semnificativ de similitudine între semnele în cauză, EUIPO a concluzionat că diferențele între cele două semne nu erau suficiente pentru a exclude existența unui risc de confuzie și că publicul ar considera că marca „MI PAD” este o variantă a mărcii IPAD.

Fiind nemulțumit de decizia EUIPO, Xiaomi a introdus o acțiune în fața instanței prin care solicită anularea acestei decizii.
Prin hotărârea din 5 decembrie 2017, Tribunalul respinge acțiunea formulată de Xiaomi și confirmă faptul că semnul „MI PAD” nu trebuie înregistrat ca marcă comunitară.
În ceea ce privește compararea celor două semne, Tribunalul confirmă deciziile EUIPO: din punct de vedere vizual, semnele în cauză prezintă un ridicat grad de similitudine din cauza faptului că IPAD este reprodus integral în MI PAD și că cele două semne coincid în ceea ce privește secvența literelor „ipad” și că diferă numai în ceea ce privește prezența literei suplimentare „m” la începutul lui „MI PAD”. Din punct de vedere fonetic, semnele în litigiu prezintă un grad mediu de similitudine atât pentru publicul vorbitor de limbă engleză, cât și pentru publicul nevorbitor ( ei vor tinde să pronunțe litera „i” în același fel pentru ambele mărci).
În sfârșit, din punct de vedere conceptual, semnele în cauză prezintă un grad mediu de similitudine pentru partea englezească a publicului relevant ( elementul comun „pad” va fi înțeles ca tabletă, în timp ce elementele „mi” și „i” va fi perceput ca prefixe care califică elementul comun „pad” fără a schimba în mod semnificativ sensul său conceptual) și un grad neutru de similitudine pentru partea nevorbitoare de limbă engleză ( din moment ce elementul comun „pad” nu are niciun înțeles pentru această parte a publicului, semnele în cauză, luate ca întreg, sunt lipsite de un anumit sens conceptual).
Tribunalul confirmă, de asemenea, pe baza comparației astfel efectuate și ținând seama de identitatea sau similitudinea produselor și a serviciilor acoperite de cele două semne, că EUIPO a concluzionat în mod corect că există un risc de confuzie din partea publicului.
Astfel, Curtea consideră că, pe de o parte, diferența dintre semnele în litigiu care rezultă din prezența literei suplimentare „m” la începutul MI PAD, nu este suficientă pentru a compensa gradul ridicat de similitudine vizuală și fonetică dintre cele două semne, și, pe de altă parte, publicul relevant va crede că produsele și serviciile provin de la aceeași întreprindere ( sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic) și consideră că marca solicitată pentru MI PAD este o modificare a mărcii anterioare IPAD.


DECIZIA TRIBUNALULUI

Tribunalul confirmă decizia EUIPO.


NOTĂ: Un apel, limitat doar la chestiunile de drept,  poate fi introdus la Curtea de Justiție împotriva deciziei Tribunalului în termen de două luni de la notificarea deciziei.
NOTĂ: O acțiune în anulare urmărește anularea actelor instituțiilor Uniunii Europene contrare dreptului Uniunii. Statele membre, instituțiile europene și persoanele fizice pot, în anumite condiții, să introducă o acțiune în anulare în fața Curții de Justiție sau a Tribunalului. Dacă acțiunea este bine fondată, actul este anulat. Instituția în cauză trebuie să umple orice vid legal creat prin anularea actului.
Traducere după Curia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *