Accesul la cultura 1

Refuzi locul de muncă – îți iei la revedere de la ajutorul social

3 minute • Alexandra Enachescu • 22 iunie 2018


Persoanele care refuză chiar şi o singură dată un loc de muncă oferit sau să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională nu vor mai beneficia de ajutorul social.
Noul proiect de modificare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat a fost adoptat ieri, 20 iunie 2018, de către Camera Deputaţilor, proiect care va merge acum spre promulgare.
Conform formei actuale a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, dreptul la ajutorul social încetează după refuzul repetat de 3 ori al unui loc de muncă oferit și/sau de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională. În cazul unui singur refuz, plata ajutorului doar se suspendă.
În lege vor fi introduse şi exemplificări ale activităţilor ce pot fi desfăşurate ca muncă în folosul comunităţii, obligatorie în cazul persoanelor asistate social. Mai exact, pentru sumele acordate ca ajutor social, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
Aceste acțiuni/lucrări de interes local pot fi (fără a se limita la exemplele următoare):

  • lucrări de salubrizare și/sau de întreținere spații verzi;
  • lucrări de salubrizare/întreținere obiective publice;
  • activități de sprijinire a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, pe baza recomandărilor acestora;
  • alte activităţi specifice stabilite prin hotărâre a consiliului local

Pentru valorificarea forţei de muncă, primarii vor avea obligaţia să întocmească planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă și funcționează pe raza unităţii administrativ-teritoriale. Acesta va fi afişat la sediul primăriei şi va cuprinde:

  • activitățile sezoniere;
  • beneficiarii de lucrări;
  • repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.
Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiunile sau lucrările de interes local, menţionate anterior.

Remunerarea activităţii sezoniere, norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna următoare, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățile sezoniere, precum și numărul de ore efectuate. Pe baza acesteia, primarul stabilește menținerea acordării ajutorului social sau încetarea plăţii.

Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere, conduce la încetarea dreptului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *