AUTOPSIA

Autopsia medico-legală

4 minute • RalucaP • 14 ianuarie 2019


Ce este autopsia?

 • Autopsia sau necropsia este un procedeu de disecție a unui cadavru și examinarea organelor sale interne pentru a determina cauza morții unei persoane.

Autopsia se dispune de către instanța de judecată sau de către organul de urmărire penală atunci când cauza morții nu este cunoscută, în caz de moarte violentă sau când decesul a fost cauzat direct sau indirect printr-o infracțiune.
Procurorul este cel care dispune efectuarea autopsiei medico-legale în cazul in care persoana decedată se afla în custodia poliției, a Administrației Naționale a Penitenciarelor, în timpul unei internări sau în cazul oricărui deces care prezintă suspiciuni cu privire la nerespectarea drepturilor omului, aplicării torturii sau orice alt tratament inuman.
Cine poate solicita autopsia?

 • O persoană fizică nu poate solicita autopsia unui cadavru de una singură, ci doar prin intermediul organelor de urmărire penală și instanța de judecată. Aceasta se efectuează doar de către medicul legist și are loc doar în unitățile medico-legale. Durata acesteia nu este una exactă, deoarece diferă de la cadavru la cadavru în funcție de: urmele de otravă din organism, complicații ale unor infecții sau urme de violență care indică omuciderea.

Cum se efectuează o autopsie?

 • În general autopsia cuprinde mai multe etape medicale. Prima etapă-externă este cea prin care cadavrul este măsurat, cântărit și îi sunt identificate semnele distinctive precum: tatuaje, alunițe și cicatrici.
  Etapa internă- cea care presupune examinarea organelor, țesuturilor din partea centrală a corpului; toracele, coastele, plămânii. Dar și partea secundară, prin examinarea: rinichilor, vezica urinară și organul reproducător. După înregistrarea tuturor detaliilor, se alcătuiește un raport detaliat în care este descris procesul de autopsiere, descoperirile microscopice și diagnosticele.

Totodată, este posibilă și autopsia unei persoane înhumate, fiind dispusă exhumarea victimei pentru realizarea autopsiei în cazul suspiciunilor existente. În cadrul autopsiei pot fi cooptați și specialiști din alte domenii medicale, care au dreptul de a utiliza orice metode legale pentru stabilirea identității cadavrului, inclusiv prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii profilului genetic, fiind exclusă participarea medicului de familie care a tratat victima.
Articolul 185, alin.(7) Noul Cod de Procedură Penală, prevede că:
Organul de urmărire penală trebuie sa încunoștințeze un membru de familie despre data autopsiei și despre dreptul de a desemna un expert independent autorizat care să asiste la efectuarea autopsiei.
Astfel, medicul legist după analizarea întregului cadavru întocmește un raport de expertiză care cuprinde constatările și concluziile sale cu privire la:

 • Identitatea persoanei
 • Felul morții
 • Cauza morții
 • Legătura de cauzalitate dintre leziunile provocate și deces
 • Rezultate de laborator investigate asupra probelor biologice prelevate de pe cadavru
 • Data probabilă a morții
 • Orice alte elemente care pot contribui la lămurirea împrejurărilor producerii morții

 
Este posibilă realizarea autopsiei medico-legală și asupra fetusului sau a nou-născutului. În cazul autopsiei fetusului,se dispune pentru a se stabili vârsta intrauterină, capacitate de supraviețuire extrauterină, felul și cauza morții, precum și pentru stabilirea filiației atunci când este cazul.
În cazul autopsiei medico-legale a nou-născutului, se dispune pentru a se stabii daca copilul a fost născut viu felul și cauza morții, data morții dacă i s-au acordat îngrijiri medicale după naștere, precum și stabilirea filiației.
 

 • În concluzie, autopsia medico-legală, este un procedeu medical dispus fie de către organele de urmărire penală, fie de către instanța de judecată. Este obligatorie atât în cazul persoanelor care prezintă suspiciuni în cazul decesului, posibilă și în cazul persoanelor înhumate, în cazul fetusului dar și în cazul nou-născuților. Autopsia are beneficii psihologice și fizice atât pentru familie, pentru spitale, dar și pentru societate. În cazul beneficiilor familiei, acestea au ca scop dezvăluirea cauzelor genetice sau de mediu care au stat la baza decesului (bacterii, fungi), care ar putea afecta și sănătatea celorlalți membrii ai familiei.În cazul spitalelor, beneficiile constau în descoperirile care  pot fi utilizate în formarea și instruirea medicilor, asistentelor, rezidenților și studenților, contribuind totodată la dezvoltarea și îmbunătățirea actului medical. Pe plan social, datele obținute în urma autopsiei au contribuție majoră în efectuarea unor statistici valide referitoare la mortalitate; în absența autopsiei, datele s-au dovedit în multe situații a fi imprecise.

 
 
Bibliografie:
Noul Cod de Procedură Penală

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *