624d2f28c4ce42eb81fa58a6df8b0d2c

Drepturile copilului vor putea fi garantate şi protejate prin noua instituţie – Avocatul Copilului

2 minute • Cristina Dutescu • 02 ianuarie 2017


Pl-x nr. 139/2016

În ciuda procentului semnificativ din populaţie, copiii rămân invizibili, nereprezentând o voce suficient de puternică pentru a-şi putea face auzite nevoile reale.

Întrucât promovarea drepturilor copilului şi sistemul de protecţie a copilului sunt obiectul multor tratate europene şi internaţionale, al unor recomandări şi decizii, dar şi al unor convenţii, la nivel naţional se are în vedere înfiinţarea unei noi autorităţi în vederea garantării şi respectării drepturilor copilului.

Prin crearea unui mecanism funcţional de monitorizare a drepturilor copilului, va putea fi posibilă reconsiderarea modului de elaborare a politicilor şi strategiilor în domeniu, prin utilizarea şi valorificiarea unor informaţii privind cerinţele necesare dezvoltării acestora.

Adoptată tacit de către Camera Deputaţilor ca urmare a depăşirii termenului de 45 zile, conform art. 75 alin (2) teza a III-a din Constituţia României, propunerea legislativă privind înfiinţarea instituţiei Avocatului Copililui aşteaptă votul Senatului.

Instituţia Avocatului Copilului va fi o instituţie autonomă, independentă faţă de orice autoritate publică şi va veghea la respectarea drepturilor copilului astfel cum sunt acestea definite prin legislaţia naţională şi internaţională.

Instituţia  Avocatul  Copilului  îşi va exercita atribuţiile  din  oficiu  sau  la  cererea  oricăror  persoane  fizice, asociaţii şi fundaţii sau a altor persoane juridice, în măsura în care privesc drepturile copilului.

În îndeplinirea mandatului său, Avocatul Copilului se va conduce după interesul superior al copilului, acţionând în vederea dezvoltării  depline  şi  armonioase a   acestuia,   cu   respectarea demnităţii şi a opiniei lui, în vederea asigurării unui regim special de protecţie în realizarea drepturilor sale.

În cazul încălcării drepturilor sau a afectării interesului  superior  al  copilului, Avocatul  Copilului  va desfăşura acţiuni  şi  din  oficiu,  cooperând  în  acest  scop  cu  cetăţenii, organizaţiile  neguvemamentale  sau  instituţiile  şi  autorităţile publice cu activitate în domeniul protecţiei copilului.

La data intrării în vigoare Legii, toate atribuţiile în vigoare care se referă la domeniul drepturilor copilului din Legea  nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea Instituţiei Avocatul  Poporului  încetează,  orice  alte  dispoziţii  contrare  se vor abroga.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *