avocatoo 2 1

Bonul fiscal

4 minute • Claudiu Marin Cismaru • 29 noiembrie 2017


Prin Hotararea de Guvern nr. 804 din 8 noiembrie 2017 au fost completate si modificate Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003.

Printre aceste modificari se numara si cele referitoare la BONUL FISCAL, astfel:
1. BONUL FISCAL (UZUAL)
Conținutul bonului fiscal, cu excepția bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de schimb valutar și de taximetrie, cuprinde cel puțin următoarele elemente:
a) data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;
b) numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
c) numele sau codul operatorului;
d) denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat;
e) prețul sau tariful unitar;
f) cantitatea;
g) valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei acesteia;
h) valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
i) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;
j) valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul;
k) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul;
l) codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite conform legii;
m) unitatea de măsură, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite conform legii;
n) modalitatea de plată, pentru aparatele de marcat electronice fiscale conform legii.
2. BONUL FISCAL PRIVIND ACTIVIATILE DE SCHIMB VALUTAR
În conținutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activității de schimb valutar se înscriu datele cuprinse mai sus la lit. a)-c), precum și următoarele date:
a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, țara, actul de identitate, rezident, nerezident;
b) suma încasată de la client;
c) cursul de schimb valutar;
d) comisionul practicat și nivelul cotei de taxă pe valoarea adăugată;
e) suma plătită clientului;
f) valoarea taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia.
3. BONUL FISCAL PRIVIND ACTIVITATILE DE TAXIMETRIE
În conținutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activității de taximetrie se înscriu datele prevăzute la pct.1  lit. a)-c) și m), precum și următoarele date, pe fiecare set de tarife folosit:
a) numărul cursei;
b) numărul setului de tarife și cota de taxă pe valoarea adăugată;
c) tariful de pornire;
d) tariful de distanță (lei/km);
e) distanța parcursă (km) și valoarea (lei);
f) tariful de staționare (lei/oră);
g) durata staționării și valoarea, care include și durata de circulație sub viteza de comutare;
h) tariful pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;
i) durata prestației de încărcare/descărcare, dacă este cazul;
j) prețul total al serviciului;
k) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată, cu indicarea nivelului de cotă a acesteia. Dacă în timpul unei călătorii se practică mai multe seturi de tarife, în finalul conținutului bonului fiscal se calculează valoarea totală a călătoriei și valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată;
l) durata cursei.
4. BONUL FISCAL AL MAGAZINELOR DE TIP DUTY-FREE
În conținutul bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate magazinelor situate în aeroporturile internaționale se înscriu datele prevăzute la pct.1 lit. a)-i), precum și următoarele date:
a) datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, tipul și numărul documentului de trecere a frontierei de stat;
b) numărul cursei, în cazul transportului aerian.
5. BONUL FISCAL IN CAZUL NEPLATITORILOR DE TVA
În cazul utilizatorilor care nu sunt plătitori de TVA potrivit legii, imediat după înscrierea elementelor prevăzute la pct. 1 lit. h) și i), respectiv la lit. j) și k), dacă este cazul, pe bonul fiscal se tipărește cu majuscule textul «NEPLĂTITOR TVA»“.
 
În partea finală a bonurilor fiscale se tipăreste centrat cu majuscule «BON FISCAL», seria fiscală a aparatului precedată de logotip, iar, în cazul când acesta operează în cadrul unui sistem informatic, se tipărește și numărul aparatului de marcat electronic fiscal.
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *