Brasserie du Pecheur si Factortame

Brasserie du Pecheur și Factortame

3 minute • Maria Constantinescu • 20 noiembrie 2018


Brasserie du Pecheur SA / Germania și Ex p. Factortame Ltd

Cauzele conexe C-46/93 și C-48/93

Principiul cheie: Implementarea incorectă a unei directive imputate în mod imprecis nu conduce neapărat la răspunderea statului.
Ce s-a întâmplat?
În primul caz, compania franceză Brasserie du Pêcheur a fost obligată să înceteze exporturile din Germania din cauza afirmațiilor autorităților germane potrivit cărora berea nu îndeplinea cerința de puritate. Comisia Europeană a intervenit în acest caz și a declarat că aceste dispoziții sunt contrare articolului 30 din Tratatul CEE și au introdus o acțiune privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Republicii Federale Germane. La 12 martie 1987, instanța a confirmat argumentele CE și, prin urmare, a condamnat actul german. Prin urmare, Brasserie du Pêcheur îi cere Curții naționale judecarea pierderilor suferite. Curtea a avut îndoieli cu privire la limitele răspunderii statului și a dreptului intern și, prin urmare, a decis să adreseze o întrebare CJUE.
În al doilea caz, Factortame a formulat o acțiune în cadrul Înaltei Curți de Justiție cu scopul de a contesta compatibilitatea părții a II-a a Legii privind transportul maritim cu articolul 52 din Tratatul CEE. Această lege a prezis un nou registru pentru bărcile de pescuit britanice și s-a pretins că obligă înregistrarea navei, inclusiv cele deja înregistrate, în conformitate cu anumite condiții legate de naționalitate. Bărcile care nu puteau fi înregistrate au fost interzise să pescuiască. Într-o altă hotărâre anterioară, CJUE a considerat că această lege era contrară dreptului comunitar, însă nu era contrar faptul că toate bărcile din Marea Britanie au suferit mai mult control de către autorități.
Ce a decis Curtea?
CJUE a declarat că este de competența statului să repare pierderi particulare în cazul nerespectării directivei și încălcării dreptului comunitar.
În cazul în care un stat membru acționează într-un domeniu în care dispune de o largă putere de apreciere, acesta va fi răspunzător față de o persoană pentru încălcarea dreptului comunitar, cu condiția ca:

  1. Statul de drept încorporat vizează conferirea drepturilor persoanelor;
  2. Încălcarea este suficient de gravă;
  3. Există o legătură de cauzalitate directă între încălcare și prejudiciu.

S-a considerat că reparația nu poate fi condiționată de fapte sau de o constatare prealabilă a CJUE și că suma trebuie să fie proporțională cu prejudiciul suferit.
De ce este important să reținem aceste cazuri?
Statele membre pot fi răspunzătoare față de persoanele fizice pentru nerespectarea legislației UE. Dreptul indivizilor de a se baza pe dispozițiile direct aplicabile ale Tratatului CE în fața instanțelor naționale nu este suficient, în sine, pentru a asigura aplicarea integrală și completă a tratatului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *