o GIFT IN HAND facebook

Poate o societate să facă sau să primească donații?

4 minute • Andreea Bisca • 29 iulie 2017


Societățile sunt persoane juridice cu scop lucrativ. Donația este definită în Cartea a IV-a, Titlul III, Capitolul I, în cadrul noțiunii de „liberalități”. Donația este, conform art. 985 din Codul Civil: „contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți, numită donatar”. Potrivit art. 987 din Codul Civil, oricine persoană poate face și primi liberalități, dacă respectă condițiile privind capacitatea de folosință (aptitudinea de a avea drepturi și obligații civile), în sensul că donatorul trebuie să aibă capacitatea de a dispune prin donație la data la care își exprimă consimțământul, iar donatarul trebuie să aibă capacitatea de a primi donația la data la care acesta o acceptă.
Persoanele juridice sunt reglementate în Codul Civil la art. 187 – 251. Astfel, art. 205, alin. (3) prevede că persoana juridică supusă înregistrării poate dobândi drepturi și își poate asuma obligații chiar de la data actului de înființare, doar în măsura în care acestea sunt necesare pentru ca persoana juridică să ia ființă în mod valabil.
Totuși, art. 208 NCC conține o excepție, și anume faptul că orice persoana juridică poate primi liberalități, deci și donații, de la data actului de înființare, chiar dacă acestea nu sunt necesare pentru ca persoana juridică să ia ființă în mod legal. Prin urmare, o societate poate primi donații.
Art. 206, alin. (1) NCC prevede că o persoană juridică poate avea orice drepturi și obligații civile, în afară de cele care aparțin numai persoanelor fizice, prin natura lor sau potrivit legii, iar art. 206, alin. (2) NCC prevede că o persoană juridică fără scop lucrativ poate avea doar acele drepturi și obligații civile necesare realizării scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut. Având în vedere faptul că societățile sunt persoane juridice cu scop lucrativ, ele nu cad sub incidența art. 206, alin. (2), dar li se aplică art. 206, alin. (1). Cum art. 987 NCC prevede că orice persoană poate face liberalități, nefăcând distincția între persoane fizice și persoane juridice, înseamnă că o societate poate face donații (potrivit principiului „unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem” – ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).


Nota noastra: ramane  totusi in picioare problema daca o donatie facute de o societate ar contraveni sau nu scopului ei. Eminamente, scopul unei societati este obtinerea de profit, ceea ce in cazul unei donatii nu s-ar realiza. Pe de alta parte,  pe acelasi considerent nu s-ar putea incheia nici contracte de comodat (inchiriere cu titlu gratuit) intre doua persoane juridice, operatiune care este totusi permisa de legislatia in vigoare. Dat fiind ca legea nu distinge si ca Noul Cod Civil nu mai prevede interdictia societatilor de a mai face donatii, consideram ca in contextul actual acestea sunt permise


Bonus:
Mai există alte două contracte, cel de sponsorizare și cel de mecenat, care sunt asemănătoare donației.
Astfel, sponsorizarea este, conform art. 1, alin. (1) din Legea 32/1994 privind sponsorizarea: „actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării”. Sponsorizarea se poate acorda de o persoană fizică sau juridică către o altă persoană fizică sau juridică, dar doar dacă este o organizație nonprofit (art. 4, lit. a) din Legea 32/1994). Prin urmare, persoanele juridice cu scop lucrativ nu pot beneficia de sponsorizări.
Mecenatul este, potrivit art. 1, alin. (3) din Legea 32/1994: „un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată”. Astfel, mecenatul poate fi făcut de o persoană fizică sau juridică, însă beneficiar poate fi doar o persoană fizică.

2 răspunsuri

  1. Am un srl și doresc sa donez doua loturi de pământ și construcția aferentă către o persoană fizică?
    Este posibil?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *