sandra dempsey VVWPwtuhGI unsplash

Care este diferența dintre apel și recurs?

9 minute • Stinga Raluca • 16 august 2023


Dacă ai fost la un moment dat implicat într-un proces sau vrei să apelezi la instanța de judecată ca să-ți valorifici o pretenție (de la vecinul care nu respectă linia de hotar, până la probleme din contracte care nu au funcționat conform planului) te lovești de limbaj juridic – excepții, fond, apel, recurs.

Știm, pare o limbă străină și grea, procedurile par un coșmar și aproape că vrei să renunți. Pentru că știm cât de dificil poate fi te ajutăm astăzi să descifrezi două aspecte importante legate de judecată: apelul și recursul. Haide să vedem împreună ce sunt și când recurgi la ele.

Cum e cu judecata? ⚖️

Pe scurt, judecata cuprinde două mari etape:

 1. Judecata în prima instanță ➡️ care începe atunci când introduci o cerere de chemare în judecată și se încheie cu pronunțarea unei hotărâri judecătorești;
 2. Judecata în căile de atac ➡️ prin care o parte atacă hotărârea judecătorească (atunci când se consideră nedreptățită), adică cere anularea hotărârii inițiale și obținerea unei noi hotărâri judecătorești.

Apel și recurs

Apelul și recursul sunt două procedee prin care e asigurată legalitatea și corectitudinea hotărârii pe care a pronunțat-o instanța. Altfel spus, dacă ești nemulțumit de soluția pronunțată o poți ataca și o altă instanță va realiza un control asupra judecății precedente. S-ar putea să fie de acord cu tine, s-ar putea să nu.

Acest lucru garantează că nu vei fi nedreptățit în caz că:

      ➡️ s-au strecurat erori în decizia primei instanțe;

      ➡️ consideri că situația concretă sau o dispoziție a legii a fost interpretată greșit.

În acest caz, hotărârea o poți ataca în condițiile legii și instanța care o reexaminează va decide:

 • anuleze hotărârea inițială dacă va constata că ea este „greșită” și că motivele pentru care ai atacat-o sunt întemeiate ➡️ și va pronunța o altă soluție;
 • confirme hotărârea inițială dacă va constata că e legală și că raționamentul primei instanțe a fost corect.

Apelul 

🧐  Ce este?

➡️ Apelul este calea ordinară de atac prin care oricare parte dintr-un dosar poate solicita unei instanțe superioare să examineze hotărârea pronunțată de instanța de fond. 

Altfel spus, să zicem că, într-un proces civil, o instanță a hotărât să oblige una dintre părți să plătească o sumă de bani celeilalte ca să-l despăgubească pentru un prejudiciu cauzat acesteia. Dar partea se consideră nedreptățită și atacă prin apel hotărârea judecătorească. Într-o atare situație, o instanță superioară va rejudeca acea cauză atât în fapt, cât și în drept. Acest lucru înseamnă că va fi reanalizată situația pe care a judecat-o instanța, precum și felul în care instanța a interpretat și aplicat legea.

Atenție❗️ 

În apel, părțile nu pot formula alte pretenții decât cele invocate în prima instanță. Ele pot, în schimb, să expliciteze pretențiile pe care le-au arătat instanței în cererea de chemare în judecată sau în apărările adresate primei instanțe atunci când consideră că informațiile pe care le-au arătat instanței nu au fost înțelese corect.

🫣 Sunt obligat să respect hotărârea inițială până decide instanța de apel?

➡️ Pe scurt, nu. Până când instanța de apel decide asupra cauzei, hotărârea primei instanțe nu poate fi pusă în executare. Caracteristica apelului de a suspenda executarea hotărârii primei instanțe este recunoscută în art. 468 alin. (5) din Codul de procedură civilă, potrivit căruia: Termenul de apel suspendă executarea hotărârii de primă instanţă, cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege. În aceleaşi condiţii, executarea se suspendă dacă apelul a fost exercitat în termen.”

❗️ Acest lucru înseamnă că atât în termenul în care ai dreptul să ataci hotărârea în apel, cât și atunci când exerciți dreptul la apel în termen nu poți fi obligat să respecți hotărârea atacată.

Pe exemplul de mai sus, dacă ai fost obligat prin hotărârea primei instanțe să îi plătești lui Gigel o sumă de bani și ai atacat hotărârea în termenul prevăzut de lege tu nu vei fi obligat să faci plata sumei de bani către Gigel până decide instanța de apel. 

⚖️ Ce decide instanța de apel?

Atunci când ai atacat hotărârea judecătorească inițială, instanța de apel va judeca atât în fapt, cât și în drept. Mai precis, e analizată atât problema cu care ai sesizat instanța în primă fază, dar și modul în care au fost interpretate și aplicate normele juridice. În urma analizei, instanța de apel poate:

➡️ să mențină hotărârea inițială;

➡️ să admită apelul, caz în care va schimba parțial sau integral hotărârea inițială;

➡️ atunci când constată că prima instanță nu a fost competentă, va anula hotărârea atacată și va trimite cauza spre judecare instanței competente;

➡️ atunci când instanța de apel constată că e competentă să judece în primă instanță, va anula hotărârea inițială și va judeca fondul.

🏛️ Care e instanța competentă?

📄 Pentru hotărârile pronunțate în primă instanță de judecătorii ➡️ tribunalul va judeca în apel

📄 Pentru hotărârile pronunțate în primă instanță de tribunal ➡️ curtea de apel va judeca în apel

📂 Cum „ataci” propriu-zis hotărârea primei instanțe?

➡️ Simplu: apelul se depune la instanța care a judecat cauza și care a pronunțat hotărârea care se atacă. De acolo, dosarul tău va fi înaintat instanței competente să judece apelul.

De reținut❗️

✔️ o hotărâre pronunțată în prima instanță poate fi atacată o singură dată cu apel;

✔️ prin judecata în apel nu se poate înrăutăți situația celui care a formulat calea de atac;

✔️ instanța de apel poate cere să se completeze probele utilizate în prima instanță.

Recursul

🧐 Ce este?

➡️ Recursul este calea extraordinară de atac prin care partea interesată poate solicita desființarea:

 1. hotărârilor date în apel;
 2. hotărârilor date, potrivit legii, fără drept de apel;
 3. altor hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege care sunt supuse recursului.

❓ Suspendă recursul hotărârea atacată?

➡️ Recursul nu suspendă, ca regulă, executarea silită hotărârii atacate.

Atât în situația declarării recursului, cât și pe parcursul judecării acestuia, există posibilitatea obligării părții la respectarea hotărârii judecătorești atacate, spre deosebire de apel. 

➡️ Excepțional, recursul poate suspenda executarea hotărârii atacate, la cererea părții care exercită calea de atac, în cazurile prevăzute de lege, precum:

 • strămutarea de hotare;
 • desființarea de construcții, plantații sau alte lucrări cu așezare fixă;
 • alte cazuri prevăzute de lege.

⚖️ Ce judecă instanța de recurs?

➡️ Spre deosebire de apel, în procedura recursului nu va fi judecat fondul cauzei. Instanța va analiza numai conformitatea hotărârii atacate cu regulile de drept.

🏛️ Care e instanța competentă?

➡️ Regula este că Înalta Curte de Casație și Justiție judecă în ce măsură hotărârea atacată este în conformitate cu regulile de drept aplicabile. 

➡️ Ca excepție, Codul de procedură civilă permite judecarea recursului, în cazurile anume prevăzute de lege, de instanța ierarhic superioară celei care a pronunțat hotărârea inițială.

Puțină organizare judiciară – ierarhia instanțelor de judecată

Instanțele competente să judece în recurs, în cazurile și condițiile stabilite de lege, sunt Tribunalul, Curtea de Apel și Înalta Curte de Casație și Justiție, în funcție de judecata în primă instanță, respectând ordinea următoare:

Judecătorie (numai ca primă instanță) 👉🏻 Tribunal 👉🏻Curte de Apel 👉🏻 Înalta Curte de Casație și Justiție

⚖️ Ce decide instanța?

În mare, instanța poate:

➡️ admite recursul, caz în care hotărârea atacată poate fi casată parțial sau integral;

➡️ respinge recursul, caz în care situația diferă în funcție de instanța care judecă recursul:

 • atunci când Înalta Curte de Casație și Justiție este instanța competentă, cauza va fi trimisă spre rejudecare instanței a cărei hotărâri a fost atacată (primă instanță sau instanță de apel);
 • atunci când tribunalul sau curtea de apel este instanța competentă, fondul va fi rejudecat de către această instanță.

De reținut ❗️

✔️ dacă partea are drept la apel nu poate fi exercitată calea de atac a recursului;

✔️ în cauzele în care împotriva unei hotărâri pot fi exercitate ambele căi de atac, ordinea în care se poate recurge la ele este: întâi apel, ulterior recurs;

✔️ similar cu procedura apelului, cererea de recurs se depune la instanța care a pronunțat hotărârea care se atacă;

✔️ nu se pot aduce, spre deosebire de apel, noi probe,

      ❗️ cu excepția înscrisurilor noi, care se depun împreună cu cererea de recurs.

Concluzii

APELRECURS
ce atacăm?hotărârea instanței de fondhotărâri date în apel
hotărâri date fără drept de apel
alte hotărâri (cazuri prevăzute de lege)
ce analizează instanța?judecată în fondNU se judecă fondul, ci numai conformitatea hotărârii atacate cu regulile de drept
ce decide instanța?menține hotărârea atacată (respinge apelul)

schimbă hotărârea inițială
menține hotărârea atacată (respinge recursul)

casează hotărârea parțial sau total (admite recursul)
pot aduce probe noi?danu
excepție: înscrisuri noi
hotărârea inițială e suspendată până la soluționarea căii de atac?daîn principiu, nu
excepțional, la cererea părții, în cazurile stabilite de lege, poate fi suspendată executarea hotărârii atacate

Fotografie de Sandra Dempsey pe Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *