annika wischnewsky mq0qLhW0pj0 unsplash

Care-i faza cu clauza de limitare a răspunderii în contracte și de ce ar trebui să te intereseze?

8 minute • Stinga Raluca • 10 mai 2023


Cu toții încheiem contracte dintre cele mai variate și nu de puține ori se întâmplă să semnăm fără să înțelegem propriu-zis fiecare cuvânt. Astfel, ajungi să te trezești captiv în contracte pe care nu ai știut să le negociezi sau nu ai înțeles la ce te obligă ori la ce riscuri te expun.

Din seria clauzelor contractuale mult ignorate, vorbim astăzi despre clauza de limitare a răspunderii și de ce nu ar trebui să o treci cu vederea atunci când închei un contract.

Juridic vorbind… 

Te interesează pentru că este vorba de bani.

Clauzele de limitare a răspunderii sunt acele stipulații contractuale prin care părțile stabilesc o limită maximă a despăgubirilor la plata cărora poate fi obligată o persoană pentru:

 • neexecutarea,
 • executarea necorespunzătoare sau
 • executarea cu întârziere a prestațiilor la care s-a îndatorat,

chiar dacă prejudiciul suferit de creditor depășește această limită. (L. Pop, Obligațiile, ediția a II-a, Universul Juridic, 2020, pagina 260).

Practic, clauza creează un plafon al răspunderii în situația neexecutării obligațiilor asumate prin contract, astfel că debitorul (cel care nu și-a făcut partea) nu poate fi obligat la plata de despăgubiri peste această limită.

Exemplu practic

Să zicem că Marcel vrea să construiască o casă și încheie un contract cu un antreprenor, Gigel, contract prin care cei doi stabilesc prețul pentru realizarea lucrării care urma să fie gata în 90 de zile. Ei negociază în contract și o clauză prin care era limitată răspunderea lui Gigel pentru neexecutare la valoarea prețului lucrării. Trec cele 90 de zile, Gigel nu reușește să își îndeplinească în termen prestația, iar Marcel dorește să fie despăgubit. Însă clauza de limitare a răspunderii din contract îi permite să obțină de la Gigel daune numai în limita prețului stabilit pentru construcția casei. 

De ce ar trebui să te intereseze această clauză? 🤔

Pentru că vrei să știi ce și cât datorezi dacă ceva merge prost, respectiv ce și cât poți pretinde, după caz. 

În lipsa unei astfel de clauze, art. 1531 C.Civ. instituie principiul reparării integrale a prejudiciului în caz de neexecutare totală sau parțială, situație în care e recunoscut dreptul creditorului la daune-interese care echivalează valoric atât pierderea suferită efectiv, cât și beneficiul nerealizat. 

Spre exemplu, antreprenorul care nu își îndeplinește obligația de realizare a unei construcții pe care beneficiarul intenționa să o vândă ulterior unui terț va răspunde și pentru profitul pe care beneficiarul nu îl mai realizează, ca urmare a neexecutării. (L. Pop, Obligațiile, ediția a II-a, Universul Juridic, 2020, pagina 259). 

Pe exemplul de mai sus, Gigel este debitorul obligației de a construi o casă, iar Marcel este creditorul, adică cel care beneficiază de construcție și care dorește să o vândă mai departe unei alte persoane. În lipsa clauzei de limitare a răspunderii, Marcel l-ar fi putut obliga pe Gigel atât la plata sumei care reprezenta prețul convenit de cei doi pentru construcție, cât și la plata unei sume care să echivaleze profitul pe care l-ar fi putut realiza dacă vindea casa. 

Așadar, prezența clauzei de limitare a răspunderii în contract permite debitorului obligației neexecutate (Gigel al nostru) să își limiteze răspunderea față de cocontractant, ceea ce diminuează riscurile la care el se expune prin încheierea contractului.

Atenție ‼️

Clauza stabilește o limită a răspunderii care intervine ca urmare a neexecutării, dar nu limitează obligațiile asumate prin contract! Altfel spus, ea acționează asupra reparației și nu asupra obligației. Cu alte cuvinte, poate fi stabilită limita până la care vei suporta consecințele pentru neexecutare, dar nu îți poți reduce obligațiile contractuale pentru ca aceasta ar goli de conținut contractul. 

De exemplu, ai încheiat un contract de furnizare servicii de comunicație, iar furnizorul își asumă  remedierea eventualelor defecțiuni. Aceasta e o obligație pe care e ținut să o respecte. În schimb, clauza prin care răspunderea sa este limitată la acele defecțiuni care apar fără culpa beneficiarului este validă. Un astfel de exemplu este clauza prin care furnizorul nu își asumă răspunderea pentru calitatea serviciului, cum ar fi viteza redusă a internetului, în cazul conectării unui număr mare de dispozitive la acea rețea de către beneficiar. Dar existența în contract a clauzei prin care furnizorul își limitează răspunderea la probleme care apar independent de tine nu afectează obligațiile pe care și le-a asumat, deci el va remedia în continuare orice defecțiuni care nu ți se datorează. 

Mă pot folosi necondiționat de efectul acestei clauze? 

Dacă ai avut răbdarea să citești termenii și condițiile din contracte sau chiar de pe site-uri online, cunoști cu siguranță sintagma „Nu ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea și actualitatea informațiilor” și exemplele pot continua până la „Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru orice daune pe care cumpărătorul le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricăreia dintre obligațiile sale”. Întrebarea este cât de mult îți poți limita răspunderea, fie că vorbim de un plafon valoric, fie că vorbim de renunțarea la anumite categorii de daune.

În ciuda valabilității de principiu a acestei clauze, așa cum reiese din interpretarea art. 1355 C.Civ., diminuarea răspunderii prin convenții sau acte unilaterale este posibilă numai cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 1. Prejudiciul se produce doar asupra bunurilor victimei
 2. Fapta să fie săvârșită prin neglijență sau imprudență.

Prin aceste criterii, legea introduce anumite limite sau restricții în privința clauzelor de limitare a răspunderii în contract pentru a proteja valori esențiale precum corpul uman, sănătatea și obligativitatea contractului. 

Restricții în utilizarea clauzelor de limitare a răspunderii

 1.  Contractele de consum 

Legislația privind protecția consumatorului pune la adăpost consumatorul de situații care i-ar putea afecta interesele prin dezechilibrul profesionist-consumator. Art 4. din Legea nr. 193/2000 interzice stipularea de clauze care creează dezavantaje consumatorului. 

Câteva astfel de exemple sunt:

 • Clauze care dau profesionistului dreptul să modifice unilateral contractul, fără un motiv întemeiat
 • Clauze care restrâng sau anulează dreptul consumatorului să denunțe unilateral contractul
 • Clauze care prevăd dreptul vânzătorului sau al furnizorului să crească prețul între momentul încheierii contractului și momentul livrării, fără dreptul consumatorului de a anula contractul
 1. Produsele cu defecte

Legea 240/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte stabilește că în situațiile în care produsul defect produce prejudicii asupra integrității corporale sau asupra sănătății persoanei ori distrugerea sau deteriorarea altui bun, producătorul va fi răspunzător pentru acestea, iar orice clauză prin care acesta și-ar limita răspunderea este, potrivit art. 10 din lege, nulă.

 1. Contractele de transport 

Art. 1959 C. Civ. impune regula potrivit căreia transportatorul nu poate exclude sau limita răspunderea sa decât în cazurile prevăzute de lege. 

De exemplu, vei putea fi despăgubit dacă ți-a fost pierdut, din culpa transportatorului, coletul, dar clauza prin care transportatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderi generate de ambalarea defectuoasă de către expeditor este valabilă.

Concluzii

Am stabilit că nu poți să „trântești” în contract o clauză prin care limitezi răspunderea oricând și în orice fel. Cum te asiguri deci că o clauză de limitare a răspunderii contractuale e validă si bine redactată? 

 1. Te asiguri că ea îndeplinește condițiile impuse de lege, adică răspunderea e limitată numai pentru prejudiciile produse asupra bunurilor victimei și prin fapte săvârșite din neglijență sau imprudență ✔️
 2. Te asiguri că nu stipulezi limitarea răspunderii pentru una dintre situațiile în care legea restricționează astfel de clauze ✔️
 3. Verifici ca textul clauzei să fie formulat clar și precis. ✔️

Ai observat probabil cât de complexe pot fi raporturile dintre oameni și că nu trebuie să pierzi din vedere nicio clauză atunci când semnezi un contract. Ca să scapi de bătăile de cap pe care ți le creează mecanismele dreptului și ca să fii protejat în contractele pe care le închei, la Avocatoo traducem legaleza pentru tine. Scrie-ne și hai să vorbim despre contractul tău.


Fotografie de Annika Wischnewsky pe Unsplash

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *