Legalitatea casatoriilor intre persoanele de acelasi sex edit

Căsătoria între persoanele de același sex – legalitatea acesteia la nivel european

11 minute • Andreea Georgiana Ion • 06 iulie 2018


Căsătoria între persoane de același sex în Europa

Căsătoria este o instituție fundamentală prevăzută de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cadrul articolului 12, care prevede: ,,Începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie conform legislației naționale ce reglementează exercitarea acestui drept”.
Articolul 12 se află în strânsă legătură cu articolul 8, care reglementează dreptul la respectarea vieții private și de familie:
,,1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale.
2. Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege și constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția sănătătii, a moralei, a drepturilor și a libertătilor altora.”
De asemenea, articolul 14 prevede interzicerea discriminării: ,,Exercitarea drepturilor și libertătilor recunoscute de prezenta Convenție trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație.”
Primele legi care au permis căsătoria între persoane de același sex au fost adoptate incă de la sfârșitul secolului XX. În prezent, căsătoria între persoane de același sex este legală în 18 tări, dintre care 13 se află în Europa.
În aprilie 2001, Olanda devine prima tară care le permite persoanelor de același sex să se căsătorească într-o ceremonie civilă și să adopte copii.
În Belgia, căsătoria între persoane de același sex este legalizată în 2003, cu unele restricții. Cuplurile de același sex au primit în 2006 permisiunea să adopte copii.
În Spania, guvernul socialist a legalizat căsătoria între persoane de același sex în iulie 2005. Cuplurilor gay li s-a permis totodată să adopte copii, indiferent de statutul lor marital.
În Norvegia, toate cuplurile au primit drepturi egale în ianuarie 2009, permițându-li-se să se căsătorească, să adopte copii și să folosească tehnologii de reproducere asistată.
În Suedia, cuplurilor de același sex li s-a permis să se căsătorească-în ceremonii civile sau luterane-în mai 2009, iar adopția este legală pentru toți începând din 2003.
În Portugalia, căsătoria între persoanele de același sex este legală din iunie 2010, insă nu și adopția de către persoane gay.
În Islanda, căsătoriile între persoane de același sex au fost legalizate în iunie 2010, iar adopțiile de către cupluri gay în 2006.
Începând din 2012, persoanelor de același sex din Danemarca li s-a permis să se căsătorească-în ceremonii luterane. Danemarca a fost prima tară din lume care a legalizat uniunile civile ale cuplurilor de același sex, în 1989.
În Franța, căsătoriile și adopțiile de către persoane de același sex au fost legalizate în mai 2013.
În Anglia și Țara Galilor, o lege care autorizează căsătoria între persoane de același sex a fost adoptată în iulie 2013, această fiind urmată de Scoția în februarie 2014. Irlanda de Nord este profund divizată pe această temă.
În Luxemburg, căsătoria între persoane de același sex a fost legalizată în ianuarie 2015, iar premierul Xavier Bettel s-a căsătorit cu partenerul său în mai 2015.
Căsătoriile între persoanele de același sex au fost legalizate în Finlanda în anul 2017.
Studii efectuate în mai multe țări indică faptul că sprijinul pentru recunoașterea legală a căsătoriei dintre persoane de același sex crește împreună cu nivelul de educație, iar acest sprijin este mai puternic în rândul tinerilor. Totodată, sondajele arată că susținerea față de o asemenea lege este în creștere.

Căsătoria între persoane de același sex în România

În prezent, instituția căsătoriei este reglementată de articolul 48 din Constituție și de prevederile Codului Civil. Codul Civil definește deja căsătoria că fiind posibilă doar între un bărbat și o femeie prin articolul 259. Mai mult, Codul Civil interzice și recunoașterea căsătoriilor și parteneriatelor civile încheiate în alte țări, inclusiv cele din Uniunea Europeană. Constituția României definește familia ca fiind bazată pe căsătoria liber consimțită între soți, fără a specifica genul acestora. În ciuda acestui fapt, legislația care este în vigoare la acest moment nu lasă loc de interpretare pentru reprezentanții stării civile. Căsătoria poate fi încheiată legal doar între bărbati și femei, fără că un cuplu format din persoane de același sex să poată beneficia legal de protecția statului ca și familie.
Căsătoriile între persoane de același sex nu sunt recunoscute în România, dar au existat, în special după abrogarea controversatului articol 200 propuneri legislative pentru recunoașterea cuplurilor de același sex în fața legii. Acestea au fost întâmpinate de respingerea BOR și a unor partide extremiste și naționaliste (PUNR, respectiv PRM) care ar dori interzicerea mariajului gay prin Constituție. Conținutul articolului 200 prevedea astfel:
,,1. Relațiile sexuale între persoane de același sex, săvarsite în public sau dacă au produs scandal public, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.
2. Fapta majorului de a avea relații sexuale cu un minor de același sex se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.
3. Relațiile sexuale cu o persoană de același sex în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.
4. Dacă fapta prevăzută în alin. 2 și 3 are ca urmare vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătătii, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.
5. Îndemnarea sau ademenirea unei persoane în vederea practicării de relații sexuale între persoane de același sex, precum și propaganda ori asocierea sau orice alte acte de prozelitism săvarsite în același scop se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.”
În prezent, articolul 277, alineatul (1) din Codul Civil limitează căsătoria civilă la persoane de sex opus ((1) Este interzisă căsătoria dintre persoane de același sex.)
Homosexualitatea a fost dezincriminată treptat, ultima lege incriminând relațiile homosexuale (Articolul 200) fiind abrogată pe 21 iunie 2001, prin OUG 89. Abrogarea Articolului 200 a fost una dintre condițiile premergătoare aderării la Uniunea Europeană, fiind catalizată, de asemenea, de campanii intens mediatizate ale diferitelor ONG-uri, între acestea remarcându-se ACCEPT (principala organizație care apără drepturile comunității LGBT).
În septembrie 1993, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a votat în favoarea admiterii României în forul european, impunând în același timp autoritătilor de la București să ,,înceteze pedepsirea homosexualilor”. Guvernul condus de Nicolae Văcăroiu a dat curs acestei rezoluții doar pe jumătate, propunând Parlamentului să aducă amendamente articolului 200, alineatul (1). Patru ani mai târziu, în Rezoluția 1123/1997 a Consiliului Europei, prin articolul 14, Adunarea ruga România ,,să modifice acele dispoziții ale Codului penal care sunt contrare libertăților fundamentale”, pentru că în 2001 homosexualitatea să dispară din Codul Penal.
Prima cununie religioasă între două persoane de același sex din România a avut loc pe 3 iunie 2006, la o zi după GayFest, când Florin Buhuceanu, directorul executiv al ACCEPT, s-a căsătorit cu partenerul său. Căsătoria simbolică, care nu are niciun statut legal în România, a fost binecuvantată de Biserica Comunității Metropolitane din București, o confederație internațională care recunoaște uniunile între persoane de același sex și susține drepturile LGBT. Cuplul s-a căsătorit oficial câteva luni mai târziu în Spania, țară unde căsătoriile gay sunt legale.
În cazul Relu Adrian Coman și Robert Clabourn Hamilton împotriva României, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că România, ca stat membru UE, nu poate împiedica libertatea de ședere a unui cetătean UE prin refuzul de a acorda soțului său de același sex un drept de ședere derivat pe teritoriul său. Curtea Constitutională a României a amânat joi pentru 18 iulie pronunțarea pe sesizarea referitoare la articolul privind nerecunoașterea căsătoriilor dintre persoane de același sex (art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil).

Propuneri legislative pentru recunoașterea cuplurilor de același sex în fața legii

• Péter Eckstein-Kovács, UDMR
Pe 23 februarie 2008, senatorul UDMR Péter Eckstein-Kovács a propus legalizarea parteneriatelor civile care acordau cuplurilor necăsătorite de același sex și de sex opus un număr de drepturi. Conform declarației lui Kovács: ,,Codul familiei a fost adoptat cu mai mult de 50 de ani în urmă și nu mai reflectă realitătile sociale, atât în cazul homosexualilor cât și al heterosexualililor”. Aceasta a fost prima dată când un politician român a susținut explicit parteneriatul civil pentru cuplurile de același sex. Pe 23 iulie 2008, Péter Eckstein-Kovács a depus proiectul de lege la Senat, dar proiectul s-a pierdut în Senat ca urmare a tumultului creat de alegerile parlamentare din 2008.
• Viorel Arion, PDL
Alt proiect de lege a fost introdus de Viorel Arion, deputat PDL, la Senat în februarie 2011. Acesta stipula acordarea unor drepturi maritale atât cuplurilor de același sex, cât și celor de sex opus. Proiectul a primit aviz favorabil de la Comisia Legislativă a Camerei Deputaților. Cu toate acestea, proiectul a fost respins de Guvernul Boc, întrucât Codul Civil nu recunoaște decât căsătoria între un bărbat și o femeie.
• Remus Cernea, PV
În aprilie 2013, deputatul PV Remus Cernea a anunțat că are o propunere legislativă care ar acorda cuplurilor de același sex aceleași drepturi că și cuplurilor de sex opus, stârnind reacții înverșunate de la opozanții măsurii legislative. Propunerea legislativă a fost respinsă în unanimitate de Comisia Juridică în martie 2014, Remus Cernea sesizând ulterior conducerii Camerei că decizia a fost luată ilegal în lipsa cvorumului și că votul a fost falsificat.
• Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
În martie 2018, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a înaintat partidelor parlamentare și Guvernului un proiect de lege prin care cuplurile heterosexuale sau homosexuale care nu vor sau nu pot să se căsătorească vor putea opta pentru oficializarea unei uniuni consensuale, înregistrate la ofițerul de stare civilă. Potrivit inițiativei, „uniunea consensuală reprezintă asocierea dintre două persoane de sex diferit sau de același sex în scopul organizării vieții lor comune ca viață de familie”. Partenerii sunt asimilați soților în următoarele domenii: asistență socială, asigurări sociale, asigurări de sănătate, drepturile pacientului, impozite și taxe, prevenirea și combaterea violenței domestice și a altor fapte de natură penală sau contravențională săvarsite asupra unui membru de familie. De asemenea, partenerii sunt asimilați soților în ceea ce privește prezumția de paternitate și drepturile și obligațiile ce decurg din autoritatea părintească pentru copiii născuți în timpul uniunii consensuale dintre două persoane de sex diferit. Potrivit proiectului, partenerii civili de același sex nu au dreptul la adopție. În cazul căsătoriilor între persoanele de același sex legal încheiate pe teritoriul altor state, partenerii beneficiază de totalitatea drepturilor și obligațiilor pe care le au cuplurile de același sex care au încheiat o uniune consensuală în România. Președintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat că proiectul a fost discutat cu organizațiile neguvernamentale de profil, în special ACCEPT și, de asemenea, au avut loc discuții informale cu reprezentanții partidelor parlamentare. În prealabil, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu și președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea au anunțat intenția de legiferare a parteneriatului civil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *