Cauza C 1442F17 Lloyds v Arpacal 2

Cauza C-144/17. Ofertele din contractele de achiziții publice

3 minute • Ioana Nicolae • 17 februarie 2018


  1. Numărul cauzei

C-144/17
 

  1. Situația de fapt

Arpacal a inițiat o procedură deschisă pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de servicii de asigurare pentru acoperirea riscului de răspundere civilă față de terți și lucrători. Două sindicate membre ale Lloyds au propus oferte, amândouă  semnate de mandatarul special al reprezentantului Lloyds pentru Italia, dar aceste două sindicate au fost excluse ulterior din procedură de Arpacal pe motiv că ar încălca principiile concurenței protejate de Uniune și legislația italiană care interzice oferte similare din partea membrilor aceluiași grup. Lloyd’s arată că este o „persoană juridică colectivă cu structură multiplă”, cu membri care acționează în mod autonom în cadrul  sindicatelor care operează în concurență unele cu altele, deși fac parte din aceeași organizație”. Arpacal susține opusul: că cele două oferte pot fi atribuite unui centru decizional unic, și anume identitatea formularelor utilizate, semnătura unică a aceleiași persoane în calitate de mandatar special al reprezentantului general pentru Italia, etc.
 

  1. Legislație europeană invocată în speță

Directiva 2004/18
3        Potrivit considerentului (46) al Directivei 2004/18:
„Atribuirea contractelor trebuie realizată pe baza unor criterii obiective care asigură respectarea principiilor de transparență, de nediscriminare și de egalitate de tratament și care garantează aprecierea ofertelor în condiții eficiente de concurență. […]”
4        Articolul 2 din această directivă prevedea:
„Autoritățile contractante tratează operatorii economici în mod egal și fără discriminare și acționează potrivit principiului transparenței.”
5        Articolul 45 din directiva menționată prevedea cauzele de excludere a unui operator economic de la participarea la un contract de achiziții publice.
 
 
Directiva 2009/138/CE
7        Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) prevede la articolul 145 alineatul (2), intitulat „Condiții pentru înființarea unei sucursale”:
„Statele membre solicită întreprinderii de asigurare care dorește să înființeze o sucursală pe teritoriul altui stat membru să furnizeze următoarele informații odată cu notificarea prevăzută la alineatul (1):
[…]  (c)      numele unei persoane care trebuie să aibă suficiente competențe să angajeze în relația cu terții întreprinderea de asigurare sau, în cazul Lloyd’s, subscriptorii în cauză și să o reprezinte sau să îi reprezinte în relația cu autoritățile și cu instanțele statului membru gazdă (denumită în continuare «mandatar general»).
 

  1. Decizia Curții

Principiile transparenței, egalității de tratament și nediscriminării care rezultă din articolele 49 și 56 TFUE și care sunt menționate la articolul 2 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări a unui stat membru precum cea în discuție în litigiul principal, care nu permite excluderea a două „syndicates” ale Lloyd’s of London de la participarea la același contract de achiziții publice de servicii de asigurări pentru simplul motiv că fiecare dintre ofertele lor respective a fost semnată de reprezentantul general al Lloyd’s of London pentru acest stat membru, dar permite, în schimb, excluderea acestora în cazul în care rezultă, pe baza unor elemente incontestabile, că ofertele lor nu au fost formulate în mod independent.
 

  1. Legislație națională incidentă în speță

Decizia nr. 498 din 4 iulie 2017
Lege nr. 237/2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *