Cauza C 3282F16. Comisia Europeana v Grecia 1

Cauza C-328/16. Comisia Europeană v Grecia

4 minute • Ioana Nicolae • 22 martie 2018


Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Declarația de presă nr. 17/18

Luxemburg, 22 februarie 2018

Cauza C-328/16

Comisia v Grecia

 

Grecia trebuie să plătească suma integrală de 5 milioane de euro și încă 3,28 milioane de euro plată de penalizare pentru fiecare perioadă de 6 luni întârziere în implementarea dreptului Uniunii privind tratarea apelor reziduale urbane

Curtea a stabilit deja eșecul Greciei de a-și îndeplini obligațiile în 2004

 
Într-o hotărâre din 24 iunie 2004, Curtea de Justiție a declarat că, din cauza faptului că nu a luat măsurile necesare pentru instalarea unui sistem de colectare a apelor reziduale urbane pentru zona Thriasio Pedio din vestul Atenei și prin netratarea acelor ape într-un mod mai strict decât un tratament secundar înainte de deversarea lor în zona protejată a Golfului Eleusina, Grecia a eșuat în a-și îndeplini obligațiile date de directiva asupra tratamentului apelor reziduale urbane.
Cât despre supravegherea implementării hotărârii din 2004, Comisia a considerat că nu a existat deplină conformitate cu acea hotărâre. În aceste circumstanțe, Comisia a declanșat o nouă acțiune pentru neîndeplinirea obligațiilor, cerând impunerea unor sancțiuni pecuniare împotriva Greciei.
În judecata de astăzi, Curtea decide că Grecia nu și-a respectat în totalitate obligațiile rezultând din hotărârea din 2004. Astfel, pe 7 iulie 2010, termenul limită stabilit de Comisie, apa reziduală urbană din zona Thriasio Pedio încă nu fusese colectată sau supusă unui tratament cerut de directivă, înainte de a fi deversată în zona protejată a Golfului Eleusina. O stație de epurare pentru ape reziduale a fost construită după acea dată (necompletată până în 7 aprilie 2011) și acea stație nu a fost operațională decât în diferite perioade de experimentare, până în noiembrie 2012. Mai mult, a doua rețea de colectare nu este încă terminată (secțiunea de jos a Eleusinei nici nu are o asemenea rețea) și aproape jumătate din populația din zona Thriasio Pedio nu este conectată la o rețea terțiară.
Curtea consideră că ordinul impunând plata de penalizare, este potrivit pentru a induce Grecia să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea în totalitate a hotărârii din 2004. În acea privință, întârzierea de aproape 20 de ani a Greciei pentru a ajusta instalațiile pentru a fi în conformitate cu directiva (respectarea căreia ar fi trebuit să se întâmple cel târziu până în 31 decembrie 1998) este un factor agravant, deși este de remarcat că situația din zona Thriasio Pedio s-a îmbunătățit în comparație cu situația de dinainte de procedura din 2004, și trebuie luați în calcul factorii atenuanți: zona aceasta este patrimoniu arheologic și Grecia a invocat dificultăți în această privință, în special abilitățile reduse de a plăti cauzate de criza economică recentă. De aceea, Curtea consideră că Grecia trebuie să plătească, de acum și până la implementarea completă a hotărârii din 2004, o sumă de penalizare pe 6 luni de 3,276 milioane de euro pentru fiecare întârziere de 6 luni. Suma totală trebuie calculată la sfârșitul fiecărei perioade de 6 luni, după deducerea progresului făcut în acel timp.
Mai mult, Curtea consideră că, mai ales luând în considerare circumstanțele prezentate de Grecia, o sumă integrală de 5 milioane de euro trebuie plătită de asemenea, pentru a preveni viitoare încălcări similare ale dreptului Uniunii.
Notă: O acțiune pentru nerespectarea obligațiilor împotriva unui Stat Membru poate fi adusă de către Comisie sau de către un alt Stat Membru. În cazul în care Curtea de Justiție decide că există obligații neîndeplinite, Statul Membru în cauză trebuie să remedieze acest lucru imediat.
În cazul în care Comisia consideră că Statul Membru nu a respectat hotărârea, o altă acțiune poate fi intentată, cerându-se penalități financiare. Totuși, dacă măsurile de transpunere ale unei directive nu au fost transmise Comisiei, Curtea de Justiție poate, după o propunere din partea Comisiei, să impună penalități în stadiul hotărârii inițiale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *