pexels sora shimazaki 5673488 1 1 scaled 1

Ce este clauza clientului celui mai favorizat?

8 minute • Diana Albu • 03 martie 2022


Clauza clientului celui mai favorizat este un instrument al dreptului comercial menit să garanteze clientului că va primi cel mai bun preț pe care compania îl oferă și celorlalți clienți. Această clauză poate fi folosită în multe domenii, în diverse tipuri de contracte, cele mai întâlnite fiind în domeniul industriei energetice și a resurselor, în contracte de vânzare, concesiune, de transfer tehnologic sau de asigurare a aprovizionării. Scopul său este adaptarea pe termen lung a contractelor la condițiile pieței, în vederea evitării unei situații dezavantajoase, reducerea unor eventuale fluctuații ale prețurilor, reducerea costurilor tranzacției inițiale și ale negocierilor ulterioare și transferarea riscului oportunismului.

Definiția clauzei clientului celui mai favorizat

În termeni juridici, această clauză este stipulația contractuală prin care vânzătorul sau furnizorul de servicii se obligă să acorde celuilalt contractant cele mai favorabile condiții pe care le-ar acorda eventualilor alți parteneri în cadrul unui contract similar, cu același obiect. Astfel că, în cazul în care pe durata executării contractului vânzătorul/furnizorul va încheia un alt contract similar cu un terț ce va acorda acestuia din urmă condiții mai favorabile decât cele prevăzute în contractul inițial, aflat în executare, va fi obligat să aplice aceleași condiții și părții contractante.

Condiții definitorii ale clauzei

După cum rezultă și din definiția clauzei, condiția definitorie este caracterul mai favorabil al regimului acordat terțului. Aprecierea acestuia poate fi realizată în două feluri: fie raportându-ne strict la prețul contractual, fie comparând integral contractele, în totalitatea elementelor lor.

Conținutul clauzei

În ceea ce privește conținutul clauzei, părțile pot stipula în cadrul acesteia și limite geografice sau exclude din sfera de aplicare clienții dintr-o anumită regiune sau spațiu. De asemenea, părțile pot stabili în cadrul clauzei și ca beneficiari ai acesteia alți clienți ai promitentului, căpătând valoarea unei stipulațiuni pentru altul.

Cum arată un exemplu de clauza clientului celui mai favorizat?

Furnizorul A declară, garantează și garantează că toți termenii și condițiile materiale din prezentul Acord, inclusiv toate prețurile și tarifele, sunt (și vor fi în orice moment) cel puțin la fel de favorabile precum le oferă acel Furnizor oricăruia dintre ceilalți clienți pentru [domeniul în care este încheiat Acordul/categoria de servicii pentru care este încheiat/categoria de clienți]. Dacă Furnizorul se oferă să acorde condiții materiale mai favorabile decât cele prevăzute în prezentul Acord unui astfel de client, Furnizorul va notifica [Clientului B] acest lucru în scris în termen de [numărul de] zile și va oferi acele condiții mai favorabile acordate celuilalt client.

Astfel, prin această clauză din acordul încheiat între A și B, promitentul (furnizorul A) se obligă să îl notifice pe B (clientul său) dacă va încheia un acord similar cu un alt client, căruia îi va oferi condiții mai favorabile, și ulterior să îi acorde și lui B aceleași condiții.

Antreprenorul X va depune toate eforturile pentru a se asigura că prețurile efective nete plătibile de către Compania Y și/sau Afiliatul Z pentru Produse nu vor fi mai mari și în condiții nu mai puțin favorabile în ansamblu pentru respectiva Y și/sau Z decât cele pe care Contractorul (Antreprenorul X) sau Afiliatul Antreprenorului X (W) taxează oricărui alt client pentru produse echivalente acoperite de această clauză, în sensul acestei secțiuni (Prețuri viitoare), astfel de prețuri sunt definite ca „Dispoziție privind prețurile clauzei clientului celui mai favorizat”.

Această clauză este încadrată în secțiunea privind prețurile viitoare pentru produsele cu privire la care este încheiat contractul pe care furnizorul X, dar și afiliatul său, W, le vor oferi clientului său, Y, dar și afiliatului acestuia, Z, fiind un exemplu de situație a stipulației pentru altul, în cazul ambelor părți contractante. X și, prin afiliere, W se angajează să ofere lui Y și lui Z aceleași prețuri mai scăzute pe care le vor oferi și altor clienți, respectiv aceleași condiții mai favorabile în care prețurile vor fi acordate acestora în viitor.

Cum se produc efectele clauzei clientului celui mai favorizat?

În virtutea clauzei, promitentul (vânzătorul sau furnizorul) își asumă obligația de a-l notifica pe cocontractant cu privire la conținutul contractelor încheiate ulterior cu alți clienți, neîntârziat, într-un termen ce poate fi prevăzut chiar în conținutul clauzei. În cazul unei întârzieri sau a neexecutării obligației de către vânzător, cealaltă parte poate ea însăși notifica vânzătorul în sensul că înțelege să se prevaleze de conținutul clauzei și să ceară readaptarea contractului.

Sunt două modalități prin care se pot produce efectele clauzei, anume

  • direct, automat sau prin
  • renegociere (în cazul contractelor de o complexitate ridicată), în funcție de voința părților.

În prima situație, cea care se produce de altfel de principiu, obligația stipulată inițial nu mai are putere legală, iar vânzătorul/furnizorul va fi nevoit să acorde clientului său aceleași condiții mai favorabile aplicate și pentru terț, fără a putea să ceară rezilierea contractului (excepție: cazul în care contestă că ar fi acordat condiții mai favorabile terțului).

În cea de-a doua situație, întâlnită mai puțin frecvent față de cea dintâi, beneficiarul clauzei va putea cere readaptarea contractului, în cadrul căreia poate modifica și alte condiții decât cele prevăzute pentru terț. De asemenea, părțile pot stabili ca această readaptare să se aplice retroactiv, de când au început să se aplice condițiile mai favorabile celuilalt cumpărător, fie de la momentul încheierii negocierii sau hotărârii arbitrale prin care s-a decis adaptarea, în caz de divergențe.

Divergențele eventuale cauzate de interpretarea a ceea ce reprezintă condiții mai favorabile pot fi soluționate atât prin litigiu, cât și pe calea arbitrajului, însă doar dacă părțile au convenit acest aspect în contract. Această mențiune se face printr-o clauză compromisorie, care stabilește arbitrajul drept modalitate de soluționare a conflictelor și prevede și modalitatea de numire a arbitrilor.

Clauza clientului celui mai favorizat și concurența

Inițial, ar putea părea că impunerea vânzării la prețuri mai scăzute datorită clauzei clientului celui mai favorizat ar putea avea efecte pozitive asupra consumatorilor și concurenței, însă aceste prețuri mai mici pot duce la o cerere mai scăzută. Din prisma concurenței, folosirea clauzei poate conduce și la o uniformitate a prețului, ceea ce înseamnă că prețurile vor rămâne mai reziste în ceea ce privește schimbările. Vânzătorii/furnizorii nu vor mai avea același interes în a negocia prețurile pe care le oferă clienților săi, întrucât, din cauza acestei clauze, vor fi nevoiți să ofere noul preț tuturor clienților lor.

Care ar fi consecințele? Ei bine, clienții reprezentați de companiile mai mici riscă să fie lăsați pe dinafară, deoarece companiile mai mari sunt de fapt cele care dictează acest preț furnizorului ținut de clauza clientului celui mai favorizat. Acesta din urmă nu va fi tentat în a oferi companiilor mai mici prețuri mai scăzute deoarece va trebui să ofere și celorlalți clienți, indiferent dacă e vorba de o companie mică sau mare, tot același preț. Acest aspect îngreunează intrarea pe piață a companiilor mici.

Concluzie

Concluzionând, clauza clientului celui mai favorizat este un instrument folosit frecvent în contractele comerciale, la nivel internațional, prin care vânzătorul se obligă să ofere celeilalte părți cele mai favorabile condiții (în concret, cel mai mic preț), pe care îl va oferi și altor clienți ai săi. Deși urmările folosirii clauzei par de consecință a afecta doar prețul pe care furnizorul îl acordă clienților săi, acestea impactează și concurența în ansamblul său și chiar și companiile care nu sunt parte a contractelor supuse unei clauze a clientului celui mai favorizat.

Fotografie creată de Sora Shimazaki, de la Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *