pexels photo 2 1 e1494764830383

Ce este piata de capital si cum identificam mijloacele specifice de protectie a acesteia?

6 minute • Roxana Andronicescu • 14 mai 2017


Definire. Scurta introducere:  

Piata de capital reprezinta ansamblul parghiilor, respectiv a mecanismelor, care fluidizeaza circulatia capitalurilor disponibile, dirijandu-le catre institutiile sau entitatile publice sau private solicitatoare de fonduri.

Practic piata, formatul autorizat in cadrul careia sunt antrenate operatiunile de vanzare-cumparare ale instrumentelor financiare asigura puntea de legatura dintre emitenti si investitori, asigurand un suport legal al tranzactionarii instrumentelor financiare: actiuni, obligatiuni, fonduri de pensii, fonduri de investitii, ETF-uri (Exchange Traded Funds), certificate, warrant-uri.

Ratiunea functionarii ciclice a pietei isi gaseste fundamentul in adoptarea principiului, respectiv a comportamentului de economisire, investitorul (institutional – persoana juridica sau persoana fizica) speculand potentialul de dezvoltare al unei companii, cumparandu-i actiunile pentru a participa la afacere, ulterior vanzandu-le dupa regula nescrisa a pietei de capital: “Cumpara ieftin si vinde scump”, sporindu-si astfel resursele financiare. Atragerea capitalului se realizeaza, cu titlu de exemplu prin vanzarea de actiuni de catre companie, procedeu denumit Oferta Publica Initiala sau IPO, iar in conditiile in care aceasta este evaluata drept o oportunitate, investitorul subscribe in oferta publica, devenind dupa alocare actionar. Conectarea vanzatorului, respectiv a cumparatorului in timp real se realizeaza de catre intermediarii financiari sau brokeri.

De ce este necesara reglementarea unei protectii a pietei de capital?

 • Fenomenul de manipulare a pietei de capital. Recunoastere si sanctionare.

Dispozitiile legale actuale ale reglementarii nr. 297/2004, privind piata de capital, consolidata, publicata in Monitorul Oficial , Partea I, nr.571, din 29 iunie 2004 identifica drept fapte de manipulare:

 • Tranzactii sau ordine de tranzactionare, care fixeaza actiunea concertata a unor persoane inspre a-si crea o pozitie dominanta, asupra cererii de instrumente financiare, avand ca efect fixarea, directa sau indirecta, a pretului de vanzare sau cumparare ori crearea altor conditii incorecte de tranzactionare; vanarea sau cumpararea de instrumente financiare la momentul inchiderii pietei, beneficierea de acces regulat sau ocazional la mijloacele media, electronice sau traditionale prin exprimarea unei opinii in legatura cu instrumentul financiar sau indirect, in legatura cu emitentul acestuia, in conditiile in care instrumentul era deja detinut si s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument, fara a fi facut in acelasi timp public, acel conflict de interese, intr-o maniera corecta si eficienta.
 • Diseminarea de informatii prin mass-media, care dau sau ar putea da semnale false, artificiale sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul, in conditiile in care persoana care a diseminat informatia stia sau trebuia sa stie ca informatia este falsa sau induce in eroare
 • Se interzice oricarei persoane care detine informatii privilegiate sa utilizeze respectivele informatii pentru dobandirea sau instrainarea ori pentru intentia de dobandire sau instrainare, pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informatii se refera.

Savarsirea cu intentie a faptelor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda.

 • Conceptul de abuz de piata – inglobeaza un comportament ilegal pe pietele financiare sub forma utilizarii abuzive, divulgarii neautorizate a informatiilor privilegiate si manipularii pietei, apreciaza Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Normele Uniunii Europene identificate, cu consistenta in problematica abuzului de piata:

 • Directiva 2014/57/CE privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață
 • Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul de piață (MAR-Market Abuse Regulation)
 • Directiva 2015/2392/CE privind raportarea către autorităţile competente a încălcărilor efective sau potenţiale ale MAR
 • Regulamentele delegate
 • Regulamentul (UE) 2016/2011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014    

Scurte consideratii privitoare la mijloacele specifice de protectie a pietei: 

 • Noi standarde de determinare si divulgare a informatiei privilegiate si de manipulare a pietei – Pentru a se asigura transparența, operatorii de pe o piață reglementată, un MTF (Multilateral Trading Facility) sau un OTF (Organised Trading Facility) ar trebui să notifice fără întârziere autoritatea lor competentă cu privire la detaliile instrumentelor financiare pe care le-au admis la tranzacționare, pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzacționare sau care au fost tranzacționate la locul de tranzacționare al acestora. O a doua notificare ar trebui efectuată atunci când instrumentul încetează să mai fie admis la tranzacționare. Astfel de obligații ar trebui să se aplice, de asemenea, instrumentelor financiare pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzacționare la locul de tranzacționare aferent și instrumentelor financiare care au fost admise la tranzacționare înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament Nr. 596/2014. Notificările ar trebui transmise Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA-The European Securities and Markets Authority) de către autoritățile competente și ESMA ar trebui să publice o listă a tuturor instrumentelor financiare notificate.
 • Dimensiuni concertate in activitati antreprenoriale – Bursa de Valori Bucuresti, operator de sistem autorizat de ASF, care administreaza o piata reglementata si un sistem alternativ de tranzactionare ATS, conforme cu standardele europene a lansat platforma “Made in Romania”, liga celor 15 companii pentru cresterea economiei romanesti, pentru a identifica si sustine viitoarele motoare ale economiei locale sau din regiune, proiect unic, realizat pentru prima data in istoria pietei de capital romanesti, impreuna cu Grupul Financiar Banca Transilvania, Google, Mazars si NN, asa cum apreciaza Bursa in comunicatul de presa din 6 februarie 2017. Proiectul este fundamentat in jurul eforturilor concretizate in vederea accentuarii credibilitatii, prin sustinerea de training-uri de calitate, workshop-uri privind oportunitati de dezvoltare continua palpand arii precum: raportare financiara, relatia cu investitorii, consultanta in management, branding, marketing si tehnici de vanzare.
 • Dreptul actionarului majoritar, care detine actiuni reprezentand mai mult de 95% din capitalul social, de a uza de procedura rascumpararii obligatorii (squeeze-out, sau buy-out) solicitand actionarilor, care nu au subscris in cadrul ofertei, sa-i vanda respectivele actiuni la un pret echitabil. In mod paradoxal, desi minoritarul nu se angajeaza in aceasta procedura deservind affectio societatis, adica binele sau interesul comun al societatii (cazul exproprierii pentru cauza de utilitate publica), ci interesul particular, individual al majoritarului, ratiunea procedurii o reprezinta intocmai protectia actionarilor minoritari, fiind caracterizata drept “un bine facut cu forta”, intrucat, asa cum se apreciaza, abordarea unei alternative diferite este reliefata ca avand caracter compromitator asupra pozitiei actionarului aflat in minoritate luand in considerare blocarea actiunilor si orientarilor convergente inspre satisfacerea unei finalitati comune, respectiv imposibilitatea controlului directiei actiunilor detinute.
 • Ca format simetric, actionarul minoritar poate uza de procedura retragerii obligatorii (sell-out), solicitand ofertantului care detine mai mult de 95% din capitalul social, sa-i cumpere actiunile, prin intermediar autorizat, majoritarul fiind obligat sa cumpere titlurile in termen de 6 zie de la primirea notificarii Autoritatii de Supraveghere Financiara. 

Bibliografie:

 1. Dispozitiile legii nr 29297/2004, privind piata de capital, consolidata, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.571, din 29 iunie 2004
 2. Regulamentul (UE) Nr. 596/2014 Al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei
 3. http://asfromania.ro/
 4. Dina Andrei, Dreptul de Squeeze-out sau Binele facut cu forta, 12 octombrie 2011, JURIDICE.ro
 5. BVB

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *