birth certificate template in word certificate234 attendance sheet audit report army of appreciation agreement acknowledgement templates appraisal affadavit agenda examples address

Ce nume poartă copilul născut?

4 minute • Andreea Bisca • 06 august 2017


Noul Cod Civil prevede regulile pentru stabilirea numelui copilului.

Ca reguli generale, potrivit art. 83 și 84 Noul Cod Civil, se prevede că numele este format din numele de familie și prenume, că numele de familie se dobândește prin efectul filiației și că prenumele se stabilește la data înregistrării nașterii.

Există 3 situații în care se poate afla copilul născut:

  • copil din căsătorie
  • copil din afara căsătoriei
  • copil găsit, din părinți necunoscuți sau părăsit de mamă în spital

Numele copilului din căsătorie: 

Conform art. 449, alin. (1) NCC, ca regulă generală, copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinților săi. Alin. (2) prevede că, în cazul în care părinții nu au un nume comun, aceștia stabilesc de comun acord numele de familie al copilului, care poate fi numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. La alin. (3) se precizează că, dacă părinții nu ajung la consens, numele de familie al copilului va fi stabilit de instanța de tutelă.

Art. 492 NCC prevede că părinții aleg prenumele copilului.

Numele copilului din afara căsătoriei:

În general, copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al părintelui față de care i s-a stabilit mai întâi filiația, potrivit art. 450, alin. (1) NCC. Dacă, ulterior, filiația copilului este stabilită și față de celălalt părinte, prin acordul ambilor părinți, copilul poate lua numele de familie al părintelui față de care s-a stabilit filiația ulterior sau numele lor reunite. În cazul în care părinții nu cad de acord, instanța de tutelă stabilește numele copilului, așa cum prevede art. 450, alin. (2). Alin. (3) al aceluiași articol prevede că, în cazul copilului a cărui filiație a fost stabilită în același timp față de ambii părinți, se aplică aceleași reguli ca în cazul copilului din căsătorie.

Regula privind prenumele copilului este cea prevăzută la art. 492, acesta fiind ales de părinți.

Numele copilului găsit, din părinți necunoscuți sau părăsit de mamă în spital, identitatea acesteia nefiind stabilită în termenul prevăzut de lege:

 Potrivit art. 84, alin. (3), atât numele de familie, cât și prenumele copilului  găsit, născut din părinți necunoscuți, precum și cele ale copilului care este părăsit de către mamă în spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege, se stabilesc prin dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială a fost găsit copilul ori, după caz, s-a constatat părăsirea lui, în condițiile legii speciale.

 

O situație specială o poate reprezenta copilul adoptat, atunci când adopția se realizează la scurt timp după naștere. Astfel, potrivit art. 473, alin. (1) NCC, copilul adoptat dobândește, prin adopție, numele de familie al celui care îl adoptă.  Alin. (2) prevede că, dacă adopția se face de către 2 soți ori de către soțul care adoptă copilul celuilalt soț, copilul adoptat va purta numele comun al soților, dacă aceștia au un nume de familie comun. În cazul în care soții nu au nume de familie comun, ei sunt obligați să declare instanței care încuviințează adopția numele pe care copilul adoptat urmează să îl poarte. Dacă soții nu se înțeleg, instanța este cea care hotărăște numele copilului adoptat. Potrivit art. 473, alin. (3), instanța care încuviințează adopția poate dispune schimbarea prenumelui copilului, pentru motive temeinice, la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare.  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *