Heart Romania

Cetãțenia românã (I)

2 minute • Miruna Casiana Dumitrașcu • 28 iulie 2017


Cetãțenia românã = calitatea persoanei fizice de a exprima relațiile permanente social-economice, politice și juridice dintre persoana fizicã și stat, astfel cã aceasta dovedește apartenența sa la statul roman și I se atribuie posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor și îndatoririlor prevãzute de Constituție și de legile României.
PRINCIPIILE CETĂȚENIEI ROMĂNE

  1. NUMAI cetãțenii români sunt titularii tuturor drepturilor prevãzute de Constituție și legi.

Cei care nu au calitatea de cetãțeni români se bucura doar de o parte din drepturile și îndatoririle prevãzute în legislație.
 
Spre deosebire de strãini și apatrizi, cetãțenii români se bucurã de:
a) Dreptul de vot și dreptul de a fi ales în organelle representative naționale;
b) Dreptul de a domicilia pe teritoriul României și a se deplasa nestânjenit pe acest teritoriu;
c) Dreptul de a fi proprietar de terenuri în România;
d) Dreptul de a fi angajat în orice funcție sau demnitate publicã pentru care îndeplinește condițiile cerute de legile țãrii;
e) Dreptul de a nu fi extrãdat sau expulzat din România;
f) Dreptul de a fi protejat diplomatic atunci când se aflã în strãinãtate.
 

  1. NUMAI cetãțenii sunt ținuți a îndeplini toate obligațiile stabilite prin Constituție și legile țãrii.
  2. Cetãțenii români sunt egali în drepturi și îndatoriri, fãrã deosebire de rasã, naționalitate, origine etnicã, limbã, religie, sex, opinie, apartenențã politicã, de avere sau origine socialã.
  3. Cetãțenia este în exclusivitate o chestiune de stat.
  4. Cãsãtoria nu produce niciun efect juridic asupra cetãțeniei soților

 
BIBLIOGRAFIE :
Ed. C.H.Beck, ed.14, vol.I, Ioan Muraru, E.S.Tanasescu, Drept constitutional si institutii politice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *