EU

CJUE. Dubla incriminare. Conditii.

2 minute • Ana-Maria Udriste • 11 ianuarie 2017


HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) 11 ianuarie 2017

 cauza C‑289/15

„Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Decizia‑cadru 2008/909/JAI – Articolul 7 – Condiția dublei incriminări – Articolul 9 – Temeiuri de nerecunoaștere și de neexecutare bazate pe lipsa dublei incriminări – Resortisant al statului de executare condamnat în statul emitent pentru nerespectarea deciziei unei autorități publice”

Intrebarea preliminara adresata:

Articolul 7 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (1) litera (d) din Decizia‑cadru 2008/909 […] trebuie interpretate în sensul că nu este îndeplinită condiția dublei incriminări decât în cazul în care faptele la care se referă decizia care urmează a fi recunoscută constituie in concreto, respectiv pe baza unei evaluări concrete a faptelor respective, o infracțiune (oricare ar fi elementele constitutive ale infracțiunii și oricum ar fi descrisă) și în conformitate cu legea statului de executare sau este suficient, pentru a îndeplini această condiție, ca faptele în cauză să constituie în general (in abstracto) o infracțiune și în conformitate cu legea statului de executare?

Raspunsul Curtii:

Articolul 7 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (1) litera (d) din Deciziacadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificată și completată prin Deciziacadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009, trebuie interpretate în sensul că, întro situație precum cea în discuție în litigiul principal, condiția dublei incriminări trebuie considerată îndeplinită în cazul în care elementele de fapt care stau la baza infracțiunii, astfel cum sunt reflectate în hotărârea judecătorească pronunțată de autoritatea competentă din statul emitent, ar fi pasibile, ca atare, de o sancțiune penală și pe teritoriul statului de executare dacă sar fi produs pe acest teritoriu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *