munca nedeclarata

Codul Muncii. Noi prevederi privind munca nedeclarata.

3 minute • Ana-Maria Udriste • 05 august 2017


Angajatorul are obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă și documentele de evidenţă a timpului de muncă prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru, se prevede în Ordonanța de urgență de modificare și completare a Codului muncii, adoptată de Executiv în ședința de astăzi.
Această reglementare creează posibilitatea verificării în timp real a formei de angajare a persoanelor care desfășoară activitate la locul de muncă controlat, prin confruntarea imediată a datelor existente în documente cu cele transmise în registrul general de evidență a salariaților.
Modificarea Codului muncii vizează adaptarea legislației naționale la noile provocări cu care se confruntă autoritățile, în special cele legate de fenomenul muncii nedeclarate.
Astfel, actul normativ reglementează situațiile care constituie muncă nedeclarată:

  • Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în forma scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
  • Primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
  •  Primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
  • Primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

De asemenea, se înăsprește regimul sancționator al muncii nedeclarate prin eliminarea limitei de 5 persoane stabilite până în prezent, pentru încadrarea faptei ca și contravenție și creșterea cuantumului amenzii contravenționale aplicate, astfel incat pentru fiecare persoana gasita fara contract de munca se va putea aplica o amenda de 20.000 lei.
Potrivit actului normativ, sunt sancționate:

  • primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă (ie.  contractul de munca) în registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

Totodată, inspectorii de muncă vor avea competența de a sista activitatea locului de muncă supus controlului în cazurile în care constată cazuri de muncă nedeclarată.
Totodată, în vederea încurajării contravenientului la conformare și la plata benevolă a amenzii contravenționale, s-a instituit posibilitatea achitării a jumătate din amendă în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului – verbal de sancționare.
Altă modificare stabilește că primirea la muncă a unei persoane aflată ilegal în România, cunoscând că aceasta este victimă a tarficului de persoane, constituie infracțiune și se sancționează cu înschisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Vezi mai jos Ordonanta de Urgenta asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial!

OUG 53-2017 Munca Nedeclarata by Avocatoo on Scribd

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *