pexels dom j 45113 1 scaled 1

Codul Rutier s-a modificat! Ce se schimbă?

29 minute • Diana Albu • 19 februarie 2022


Probabil ați auzit pe la televizor sau ați citit prin presă că vor avea loc câteva modificări în ceea ce privește codul rutier (sau, mai tehnic, Ordonanța de Urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice). Prin Ordonanța Guvernului publicată în Monitorul Oficial în data de 28 ianuarie 2022, se aduc modificări și completări codului rutier, în ceea ce privește anumite mecanisme de sancționare, în raport cu gradul de pericol, dar și definirea și sancționarea comportamentului agresiv în trafic. În preambulul proiectului de ordonanță, au fost menționate cele 15 accidente de circulație produse în data de 16.07.2021 pe Autostrada A2, precum și conduita neadecvată adoptată ulterior acestora de conducătorii vehiculelor care circulau pe autostradă.

Care sunt mai exact aceste modificări aduse de ordonanță codului rutier?

Principalele modificări vizează următoarele aspecte:

 • Definirea comportamentului agresiv în conducerea vehiculelor în trafic;
 • Sancționarea circulației nejustificate pe banda de urgență a autostrăzilor;
 • Trecerea într-o clasă superioară de contravenții a nerespectării regulilor la efectuarea manevrei de depășire.

1. Articolul I al prezentei ordonanțe cuprinde 47 de dispoziții prin care sunt aduse schimbări celei dintâi, completând, modificând sau abrogând anumite norme, după cum urmează:La alineatul (5) al articolului 15, care interzice punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sau dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum și în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reținut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulație sau termenul de valabilitate a expirat, este asimilată acestei interdicții de punere în circulație a unui vehicul și situația în care conducătorul său nu a prezentat documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care este prevăzută reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

2. După articolul 22, care reglementează realizării examinării medicale în vederea certificării stării de sănătate și a calităților fizice necesare unui conducător, se introduce articolul 22^1, care prevede că retragerea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră și în cazul în care titularul acestuia nu a putut fi supus testării în vederea stabilirii concentrației de alcool sau testării preliminare a prezenței în organism a unor substanțe psihoactive, iar în urma efectuării examinării medicale s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive, eliberându-se o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulație. Se prevede că retragerea permisului de conducere se dispune până la ora 8.00 a zilei următoare, dar nu mai puțin de 12 ore.

3. Articolul 39, care prevedea în ordonanța inițială că proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei care i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumuri publice, se modifică prin introducerea precizărilor ce clarifică situația în care se consideră îndeplinită obligația de comunicare. În cazul cetățenilor români cu domiciliul în țară, vor fi comunicate numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, numărul și seria actului de identitate ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, iar în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, și seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.

4. Articolul 50, care prevede vitezele maxime admise pe diferite drumuri, pentru diferite categorii de autovehicule, se va modifica în ceea ce privește categoriile cărora se aplică limitările. Practic, limitele prevăzute rămân neschimbate, singura modificare este în privința folosirii exclusive a noțiunii de categorie (renunțarea la termenul subcategorie) și stabilirea limitei de 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naționale europene (E) și 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri și pentru autovehiculele din categoria A2 (inițial fiind menționate doar categoriile C, D și D1).

5. După articolul 54, care reglementează efectuarea manevrelor de schimbare a direcției de mers, de ieșire dintr-un rând de vehicule staționate sau de intrare într-un asemenea rand, de trecere pe o altă banda de circulație sau de virare spre dreapta sau stânga, de întoarcere sau mers cu spatele, este introdus un nou articol, 54[1]. Acesta introduce noțiunea de comportament agresiv și stabilește interzicerea acestuia, pe care îl definește astfel:

„a) deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depășirii unui șir de vehicule care circulă în același sens;

b) întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;

c) pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roților motoare;

d) circulația cu vehiculul la o distanță foarte redusă față de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât și în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia;

e) folosirea repetată a semnalelor sonore și/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în fața sa să elibereze banda de circulație;

f) conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roți;

g) mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalți participanți la trafic care circulă în spatele acestuia;

h) realizarea intenționată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia;

i) conducerea intenționată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public”

6. La articolul 97, alineatul (1), care enumeră măsurile tehnico-administrative ce pot fi aplicate de polițistul rutier, în privința anulării permisului de conducere, se adaugă precizarea că această măsură este dispusă în cazul permisului eliberat de autoritățile române.

7. Tot la articolul 97, alineatul (1), se introduce o nouă măsură ce poate fi dispusă, anume interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină.

8. Alineatele (4) și (5) ale aceluiași articol, care se referă la retragerea, respectiv anularea permisului de conducere și fac trimitere la articolele ordonanței care le reglementează, se vor modifica în ceea ce privește articolele la care se fac referințe (mai exact, în cazul retragerii permisului, sunt adăugate articolelor menționate în ordonanța inițială și art. 22 alin. (6) și noul articol introdus de prezenta ordonanță 22[1], iar în cazul anulării sunt specificate alineatele (1) și (2) ale articolului 114 numit în cea inițială).

9. După alineatul (5) al acestui articol, este introdus un nou alineat, 5^1, care stabilește că interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României în cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină se dispune de către poliția rutieră pe a cărei rază de competență s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a), b) sau d).

10. Punctele 6 și 3 ale alineatului (1) al articolului 100 care prevede contravențiile săvârșite de persoane fizice, sancționate cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni, se vor modifica astfel: vor fi prevăzute drept contravenție conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele pentru care au fost omologate (inițial fiind vorba de dimensiuni/caracteristici diferite de cele din certificatul de înmatriculare sau înregistrare) ori sunt uzate peste limita admisă și a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care nu este dotat cu trusă medicală, două triunghiuri reflectorizante și stingător pentru incendii, omologate (inițial nu era prevăzut numărul triunghiurilor reflectorizante, iar norma nu era aplicabilă și tramvaielor).

11. Sunt abrogate literele b), c) și e) ale alineatului (3) ale aceluiași articol, fiind astfel eliminate drept contravenții săvârșite de conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, sancționate cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu sancțiunea contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile:

 • neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvai;
 • neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept;
 • nerespectarea regulilor privind depășirea;

12. Tot la același articol, același alineat, se adaugă un punct nou, fiind introdusă încă o astfel de contravenție, mai exact adoptarea unui comportament agresiv pe drumurile publice, noțiune introdusă recent de prezenta ordonanță.

13. Din alineatul (1) al articolului 101, care prevede contravențiile săvârșite de persoane fizice, sancționate cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni, este abrogat punctul 3, fiind înlăturată drept acest tip de contravenție conducerea unui autovehicul de către o persoana cu domiciliul în Romania care nu a preschimbat permisul de conducere obținut în alt stat, în termenul prevăzut de lege.

14. Punctul 8 al aceluiași alineat se modifică, astfel că ceea ce este considerat contravenție în materia conducerii bicicletelor și trotinetelor electrice pe drumurile publice va fi menționat expres în ordonanță (spre deosebire de trimiterile către alte acte, așa cum era în ordonanța inițială).

15. Aceluiași alineat al articolului 101 se adaugă un punct nou, fiind introdusă încă o astfel de contravenție, mai exact nerespectarea obligației de a menține permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, dacă prin aceasta se restrânge sau se estompează vizibilitatea în timpul mersului.

16. Este modificată litera a) a alineatului (3), articolul 101, care cuprinde contravențiile sancționate cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni și cu sancțiunea contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, rămânând doar specificată drept contravenție trecerea la culoarea roșu a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a/au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale (fiind înlăturate din prezenta normă și cazurile în care accidentul a rezultat din nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere și depășirea, urmând ca pentru acestea a fi prevăzută ulterior drept sancțiune complementară suspendarea permisului pentru o perioadă de 120 de zile).

17. De asemenea, tot în cadrul acestui alineat sunt introduse noi tipuri de contravenții:

 • neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;
 • neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept;
 • nerespectarea regulilor privind depășirea;
 • adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

18. Punctul 14 al alineatului (1) al articolului 102 care prevede drept contravenție săvârșită de persoane fizice, sancționate cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul spre a fi condus, se va modifica făcând trimitere la articolul 39 al ordonanței, care, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, va clarifica în ce măsură va fi considerată drept îndeplinită această obligație.

19. Se abrogă litera c) a alineatului (3) ale articolului 102 care cuprinde contravențiile sancționate cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu sancțiunea contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, fiind eliminată drept contravenție prevăzută cu acest tip de sancțiune neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune (urmând a fi prevăzută pentru această contravenție sancțiunea complementară de suspendare a exercitării dreptului de conducere pentru 120 de zile).

20. Aceleiași norme i se vor adăuga noi litere, introducând în această categorie de contravenții cu sancțiunea complementară mai sus-numită și

 • nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depășirea, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
 • circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor.

21. Articolului 102 i se adaugă un nou alineat prin care sunt prevăzute contravenții sancționate cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu sancțiunea contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile, anume:

 • depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;
 • neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune;
 • efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile.

22. Partea introductivă a articolului 103, alineatul (1), care prevedea inițial cazurile și perioadele pentru care se suspendă exercitarea dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere se va modifica astfel încât să fie reglementate și pentru tramvaie.

23. Termenul de suspendare pe o perioadă de 90 de zile prevăzut în cadrul normei de mai sus se va modifica în 180 de zile.

24. Se vor modifica alineatele (2) și (4) ale articolului 102, fiind majorată la 6 luni (de la 2 luni) intervalul de la data restituirii permisului în care, în cazul săvârșirii unei noi fapte de la art. 100 alin. (3) , art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3), perioada de suspendare a exercitării dreptului de conducere va fi majorată cu încă 30 de zile. De asemenea, sunt adăugate mențiuni în ceea ce privește suspendarea curgerii termenului de anulare a punctelor de penalizare în cazul în care e depusă o plângere împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare, până la pronunțarea hotărârii definitive.

25. Se introduce un nou alineat articolului 103, privind majorarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe un drum public cu 30 de zile, aplicată pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 101 alin. (3) lit. d), art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4) lit. c), în cazul în care prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

26. Articolul 104 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 104 – (1) La cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea unor contravenții, se reduce cu o treime, de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, după caz, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;

b) a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei.

(2) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

a) a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

b) sancțiunea contravențională complementară s-a dispus pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4);

c) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;

d) perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puțin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4).”

Prin această modificare observăm o atitudine mai severă a legiuitorului în ceea ce privește reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, odată ce ai călcat strâmb, va deveni mai greu să redobândești dreptul de a conduce.

Rolul acestei modificări, credem noi, este acela de a ridica gradul de conștientizare asupra gravității faptelor ce atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

27. Art. 104. se modifică și va avea următorul conținut — (1) În cazul săvârșirii a două sau a mai multor contravenții care atrag și suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin același proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă. (2) Când o persoană căreia i-a fost reținut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârșește, în perioada în care are drept de circulație, o nouă contravenție pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, perioadele de suspendare dispuse se execută distinct, fără a se suprapune.”

Observăm, din modificarea alin. (1) că dispare limitarea duratei maxime de suspendare a dreptului de a conduce la 90 de zile, ceea ce înseamnă că, dacă durata de suspendare însumată ca urmare a săvârșirii de  două sau mai multe infracțiuni care au ca sancțiune și suspendarea dreptului de a conduce depășește 90 de zile, asupra acestei durate nu vor mai opera reduceri, așa cum se întâmpla anterior modificării.

Alin. (2) vine și el cu o modificare importantă, dacă pe vechiul format al articolului 104 puteam discuta despre o suprapunere, între contravenția aplicată în momentul reținerii permisului de conducere pentru o faptă care avea ca și sancțiune suspendarea dreptului de a conduce, cu o nouă contravenție cu aceeași sancțiune, perioadele de suspendare se execută distinct, fără a se suprapune.

Această modificare aduce cu sine un regim sancționator mai sever, care are ca finalitate prelungirea duratei de suspendare a dreptului de a conduce, în cazul unei pluralități de contravenții care au ca sancțiune și această suspendare.

Observăm că au fost eliminate următoarele alineate ale acestui articol, respectiv alin. (3) și alin. (4). Alin. (3) și-a găsit reconfigurare prin modificarea alin. (2), care practic a înglobat și ipoteza ce se regăsea aici. Eliminarea alin. (4), respectiv a ipotezelor de suprapunere a perioadelor de suspendare, subliniază ideile menționate mai sus la alin.(1), respectiv intenția legiuitorului de a aduce un regim sancționator mai sever, prin prelungirea perioadelor de suspendare incidente în cazul comiterii mai multor contravenții consecutive.

28. La articolul 105, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„10. nerespectarea obligației de a comunica, în termenul indicat în cuprinsul solicitării poliției rutiere, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice, prevăzută la art. 39;”.

,Art. 39 – (1) La solicitarea poliției rutiere, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui

vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice.

(2) Termenul indicat în cuprinsul solicitării prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mic de 20 de zile, calculat începând cu ziua imediat următoare celei în care se transmite solicitarea.

(3) Obligația de a comunica datele de identificare, prevăzută la alin. (1), se consideră îndeplinită dacă proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul comunică:

a) numele și prenumele persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice;

b) codul numeric personal al persoanei respective sau numărul permisului de conducere al acesteia.”

Această modificare are rolul completării unei norme care, anteriormente era incertă, în sensul că nu era prevăzut specific care este termenul minim/maxim pentru comunicarea către poliția rutieră a datelor de identificare ale persoanei căreia îi se încredințează vehiculul. Această lipsă a fost complinită de alin.2 al articolului 39, care indică că acest termen nu poate fi mai mic de 20 de zile, calculat din ziua următoare celei în care se transmite solicitarea.

O altă modificare binevenită este introducerea alin. (3), care aduce cu sine o lămurire în ceea ce privește datele care trebuie comunicate, dar și care este momentul în care această obligație de comunicare se consideră îndeplinită.

29. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 106. — Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație prevăzut la art. 104 alin. (1) lit. a) până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.”

 • Observăm în dreptul acestei modificări o reducere a termenului în care poate fi susținut examenul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, de la 30 de zile, la 20, mai exact până în a 20-a zi inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. Această modificare poate fi privită fie ca o dorință a legiuitorului de a scurta timpul de pregătire în vederea examenului, fie ca o relaxare a normei prin scurtarea timpului de așteptare pentru redobândirea dreptului de a conduce care a fost suspendat.

30. La articolul 106^1 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului ori circulația pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

Observăm, față de varianta anterioară a textului că a fost adăugată și ipoteza circulației pe sens opus, în concret, dacă dreptul de conducere a fost suspendat pe motivul circulației pe sens opus, conducătorul auto trebuie, în mod obligatoriu, să susțină un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație rutieră.

Și această modificare este văzută ca o înăsprire a regimului sancționator, introducând deci o nouă ipoteză în care testul de verificare al cunoștințelor este obligatoriu, lărgind astfel sfera contravențiilor care atrag această obligativitate

31. La articolul 106^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, și în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 180 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) și d), până la expirarea perioadei acesteia.

Dacă în cazul formei anterioare a prevederii din Codul rutier testarea cunoașterii regulilor de circulație era obligatorie în cazul suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile, în cuprinsul noii reglementări, regăsim această obligație și în cazul suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 180 de zile.

Această modificare are ca scop dubla verificare a eligibilității dreptului de a conduce din nou, considerând că nu este suficientă simpla suspendare a dreptului de a conduce pe o perioadă îndelungată, ci este necesar și testul de verificare al cunoașterii regulilor de circulație.

32. La articolul 106^1, alineatul (4) se abrogă.

33. La articolul 106^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 106^2. — (1) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, potrivit art. 106 sau 106^1, la orice serviciu al poliției rutiere.”

Această modificare, așa cum am menționat și anteriormente, vine în sprijinul celui care este nevoit să susțină testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, dându-i posibilitatea de a susține acest test la orice serviciu al poliției rutiere, nu doar la serviciul poliției rutiere care are în evidență titularul permisului de conducere sau la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenția, cum era anteriormente textul de lege.

34. Articolul 107 – Se modifică și va avea următorul cuprins:

Sancțiunile prevăzute la art. 100 alin.(3), art. 101 alin.(3), art. 102 alin. (3) și (4), precum și dispozițiile art. 103 alin. (2) și art. 106^1 se aplică și instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obținerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat în timpul desfășurării probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere

35. La articolul 108 alineatul (1) litera b), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

1.Oprirea nejustificată pe banda de urgență a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naționale europene (E);

Observăm la această modificare că a fost înlăturată de la sancționarea cu 3 puncte penalizare fapta de a circula pe banda de urgență .

36. La articolul 108 alineatul (1) litera b), după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

 1. Nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri funcționarea motorului și de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de acesta;

Ce înseamnă asta? Că nerespectarea obligației mai sus menționate vine cu o sancțiune de 3 puncte penalizare, conform noilor modificări.

37. La articolul 108 alineatul (1) litera c), punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

 1. Conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci când circulația acestora pe drumurile publice este interzisă potrivit art. 15 alin. (5), cu excepția cazurilor în care vehiculul, înmatriculat sau înregistrat, nu are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare;

38. La articolul 108 alineatul (1) litera d), punctul 7 se abrogă.

 1. După articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 109^1, cu următorul cuprins:

Articolul 109^1

În cazul contravențiilor prevăzute la art. 102 alin. (1) pct. 14 și la art. 105 pct. 10 nu sunt aplicabile dispozițiile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Contravențiile numite sunt reprezentate de necomunicarea de către persoanele fizice, respectiv juridice, la cererea poliției rutiere, a identității persoanei care i-a încredințat vehiculul spre a fi condus pe drumuri publice. Referitor la sancțiunile constatate cu privire la acestea nu se vor mai aplica norma din OG nr. 2/2001 care prevede achitarea jumătății amenzii în 48 de ore de la încheierea procesului-verbal și când începe să curgă sau se sfârșește termenul.

40. La articolul 111 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

c) La săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și (4) și în situația prevăzută la art. 115 alin. (1);

41. La articolul 111 alineatul (1), litera f) se abrogă.

Pe scurt, varianta anterioară prevedea reținerea permisului de conducere în situația în care acesta se afla în mod nejustificat la o altă persoană. Această prevedere a fost abrogată.

42. La articolul 111, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și d), la art. 102 alin. (3) lit. a) și la art. 102 alin. (4). Din prezenta ordonanță de urgență, precum și în cele menționate la art. 334 alin. (2) și (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) și (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulație.

(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, implicat într-un accident de circulație din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reține de către poliția rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circulație, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulație, în situația în care regula de circulație încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau la art. 102 alin (4) sau dovada înlocuitoare cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.

43. La articolul 111, partea introductivă a alineatului (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În cazul reținerii permisului de conducere pentru o perioadă determinată, cu eliberarea unei dovezi înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie începe în unul din următoarele cazuri:

44. La articolul 114, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 114

(1) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română se dispune în următoarele cazuri:

Această modificare are ca rol evitarea interpretărilor extensive a textului de lege, prin sublinierea faptului că anularea permisului de conducere poate viza doar un permis emis de autoritățile române, în cazul permiselor emise de autorități străine neexistând o competență în ceea ce privește anularea lui

45. După articolul 114 se introduce un nou articol, articolul 114^1, cu următorul cuprins:

Articolul 114^1 – În cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dacă acesta se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a), b) sau d), se dispune interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de 1 an, începând cu ziua imediat următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în condițiile stabilite prin regulament.

Ce vrea mai exact să spună acest nou articol introdus? Faptul că deși autoritatea română nu este competentă să anuleze un permis de conducere străin, așa cum reiese din art.114, aceasta poate dispune interdicția de a conduce pe teritoriul României, dacă persoana se află în una din situațiile prevăzute de art. 114 alin. (1) lit. a), b) sau d), mai exact:

(1) – a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârșită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație;

b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) si (4) , art. 335 alin. (2) , art. 336, 337, art. 338 alin. (1) , art. 339 alin. (2) , (3) si (4) din Codul penal;

d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsă complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanța prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.

46. La articolul 118, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia de drept începând cu ora 00:00 a zilei următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției sau a admis-o în parte, menținând sancțiunea contravențională complementară aplicată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

47. La articolul 118, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:

(4^1) Termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (4) se calculează pe zile pline, începând cu ora 00:00 a zilei următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. În situația în care termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

(4^2) În situația în care, la data de la care se reia executarea suspendării dreptului de a conduce, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de suspendare care trebuie executată curge în continuarea perioadei de suspendare aflate deja în curs de executare.

Când intră în vigoare modificările?

Fiind vorba de o ordonanță a Guvernului aceasta va intra în vigoare și va începe să își producă efectele juridice în 3 zile de la momentul publicării în Monitorul Oficial, însă, dispozițiile privind contravențiile vor intra în vigoare la 30 de zile de la publicare, adică din 27 februarie 2022, (în speță, art. I pct. 10—12, 14—21, 25, 28 și 35—38, ce privesc noile contravenții introduse), cu excepția celor pentru care e prevăzut un termen de 15 zile, adică începând cu 12 februarie 2022 (art. I pct. 4-12, 15 și 22-26). Totodată, în 90 de zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe, Guvernul va modifica în mod corespunzător Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

Fotografie creată de Dom J, de la Pexels

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *