caen srl d

Coduri CAEN SRL-D: ce nu putem avea in obiectul de activitate?

5 minute • Ana-Maria Udriste • 04 ianuarie 2018


Potrivit Ordonanței de urgență nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, care guvernează regimul S.R.L.-D-urilor (societăților cu răspundere limitată de tip debutant), un S.R.L.-D. are anumite obligații în plus față de un S.R.L.
Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, din punct de vedere al codurilor CAEN, un S.R.L.-D. nu poate avea ca obiect de activitate următoarele:
Activităţile interzise se încadrează în următoarele grupe şi clase CAEN Rev. 2:

  1. intermedieri financiare şi asigurări (CAEN Rev. 2 – 641, 642, 643, 649, 651,652, 653, 661, 662, 663);
  2. tranzacţii imobiliare (CAEN Rev. 2 – 681, 682, 683);
  3. activităţi de jocuri de noroc şi pariuri (CAEN Rev. 2 – 920);
  4. producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (CAEN Rev. 2 – 110 (cu excepţia clasei 1107), 120, 254, , 0115, 1200, 2051, 4635, 4725, 4726);
  5. activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, conform art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, sunt următoarele:
    • activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 (CAEN Rev. 2 – 031, 032);
    • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (CAEN Rev. 2 – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017);
    • ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2 – 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099);
    • ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost;
  6. activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
    • când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri).
  7. activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume: ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  8. ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate.

Pentru că sunt greu de avut în vedere, venim în ajutorul vostru și găsiți mai jos toate codurile CAEN, detaliate, care nu pot face obiectul de activitate al unui S.R.L.-D.:

Cod CAEN Activitate
0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase ş
0112 Cultivarea orezului
0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a radacinoaselor şi tuber
0114 Cultivarea trestiei de zahar
0115 Cultivarea tutunului
0115 Cultivarea tutunului
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 Cultivarea strugurilor
0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
0123 Cultivarea fructelor citrice
0124 Cultivarea fructelor semintoase şi sâmburoase
0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nucife
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor
0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a
0129 Cultivarea altor plante permanente
0130 Cultivarea plantelor pentru înmultire
0141 Cresterea bovinelor de lapte
0142 Cresterea altor bovine
0143 Cresterea cailor şi a altor cabaline
0144 Cresterea camilelor şi a camelidelor
0145 Cresterea ovinelor şi caprinelor
0146 Cresterea porcinelor
0147 Cresterea pasarilor
0149 Cresterea altor animale
0150 Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinata cu crest
0161 Activităţi auxiliare pentru productia vegetala
0162 Activităţi auxiliare pentru cresterea animalelor
0163 Activităţi dupa recoltare
0164 Pregatirea semintelor în vederea însamântarii
0170 Vânatoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de
0311 Pescuitul maritim
0312 Pescuitul în ape dulci
0321 Acvacultură maritima
0322 Acvacultură în ape dulci
0510 Extractia carbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
0520 Extractia carbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
0610 Extractia petrolului brut
0620 Extractia gazelor naturale
0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu
0892 Extractia si aglomerarea turbei
0910 Activităţi de servicii anexe extractiei petrolului brut şi gaz
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extractia mineralelor
1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea bauturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea maltului
1200 Fabricarea produselor din tutun
1200 Fabricarea produselor din tutun
2051 Fabricarea explozivilor
2540 Fabricarea armamentului şi munitiei
4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, în magazine specializate
4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, în magazine speci
6411 Activităţi ale bancii centrale (nationale)
6419 Alte activităţi de intermedieri monetare
6420 Activităţi ale holdingurilor
6430 Fonduri mutuale şi alte entitati financiare similare
6491 Leasing financiar
6492 Alte activităţi de creditare
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
6511 Activităţi de asigurari de viata
6512 Alte activităţi de asigurari (exceptând asigurarile de viata)
6520 Activităţi de reasigurare
6530 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sis
6611 Administrarea pietelor financiare
6612 Activităţi de intermediere a tranzactiilor financiare
6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv acti
6621 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6622 Activităţi ale agentilor şi broker-ilor de asigurari
6629 Alte activităţi auxiliare activitatilor de asigurari şi fondur
6630 Activităţi de administrare a fondurilor
6810 Cumpararea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
6831 Agentii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
9200 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

Aveti nevoie de coduri CAEN? Citiți mai multe aici:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *