honey caugh supressant

Completarea legii apiculturii. Produs romanesc. Contraventie.

3 minute • Cosmin Cojocariu • 25 februarie 2017


Numărul proiectului B40/2017
Numele proiectului Propunere legislativă pentru completarea Legii apiculturii nr. 383/2013
Scopul (ce se urmareste prin proiect) Impunerea unor măsuri de stopare a comercializării mierii contrafăcute
Camera sesizată Senat
Camera decizională Camera Deputaţilor
Stadiu 21.02.2017 – Înregistrat la Senat pentru dezbatere
Iniţiator Senatori şi deputaţi
Termen adoptare tacită (unde există)
Cuvinte-cheie proiect, miere falsificată, produs natural, contravenţie
Modificări/ce se aduce nou 1. Se introduc 3 articole noi:
Art. 171 – (1) Apicultorii şi comercianţii sunt obligaţi să afişeze vizibil ţara de origine sau locul de provenienţă a mierii şi a produselor apicole.
(2) Pentru mierea şi produsele apicole provenite din comunitatea europeană sau ţări terţe, amestecurile acestora cu produse apicole autohtone se vor menţiona respectând prevederile art. 2, pct.4 lit.a) din Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea.
 
Art. 172. – Medicii veterinari oficiali de la nivelul direcţiilor sanitare veterinare si pentru siguranţa alimentelor judeţene si a municipiului Bucuresti sunt obligaţi să efectueze supravegherea şi controlul oficial al modului în care operatorii economici realizează procesarea mierii şi a produselor apicole si vor recolta probe în vederea efectuării analizelor de laborator ori de câte ori există suspiciuni sau reclamaţii cu privire la neincadrarea în parametrii de siguranţă si calitate ai acestor produse.
 
Art. 173. – (1) Dreptul de a înscrie pe eticheta produsului finit menţiunea „Produs natural” va reveni obligatoriu doar celor care folosesc în proporţie de 100% ca materie primă miere şi produse apicole, conform prevederilor Directivei 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea.
(2) Dreptul de a înscrie pe eticheta produsului finit menţiunea „Produs românesc” va reveni obligatoriu doar celor care folosesc în proporţie „Produs natural” de 100% miere ca materie primă provenită din exploataţii apicole din România.”
 
2. La articolul 18 alin. 1 , după lit. I) se introduc două noi litere cu următorul cuprins:
Art. 18. – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
 
„m) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art.171 şi 173;
n) cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei, în cazul producerii, expunerii spre vânzare sau vânzarea de miere si produse apicole pentru consum cunoscând că sunt obţinute din înlocuitori şi retragerea pe timp de 6 luni a autorizaţiei de funcţionare.”
 
3. La art. 18 alin. 2, după lit. c) se introduce o nouă literă cu următorul cuprins:
Art. 18. – (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:
„d) personalul împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului si Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru contravenţiile prevăzute la art. 171, 173 şi alin. 1 Iit.m) şi n).”
Link SENAT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *